23.—24. april

Oslo Opens hederspris

Oslo Opens hederspris skal hedre og ære dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår.

Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon – det er mange som gjennom årene har utgjort en forskjell gjennom sitt bidrag i kunstnerorganisasjoner, i politikken, gjennom organisering, finansiering, drift av eiendom eller utleie, formidling, diskurs og/eller annen virksomhet av betydning for kunstnerne, både i Oslo og nasjonalt.

Det er disse personer Oslo Open ønsker å løfte frem gjennom å gi ut en årlig pris. Prisen tildeles på fritt grunnlag av styret.

Oslo Opens Hederspris 2022

Mottakeren av årets hederspris blir offentliggjort under åpningsfesten for Oslo Open, 22. april på Kunstnernes Hus.

Vinneren av Oslo Opens hederspris 2021 er Tenthaus

Osloopen   jk   price 1697
Ebba Moi og Shahrzad Malekian fra Tenthaus med byrådet Omar Samy Gamal (SV)
(foto: Jan Khür)

Vi gratulerer Tenthaus med velfortjent pris!

Prisen ble delt ut av kulturbyråd Omar Samay Gamal (SV) sammen med styreleder Trond Hugo Haugen og daglig leder Marthe Elise Stramrud. Selve prisen var utformet av kunstner Anne-Lise Stenseth. Vi benyttet samtidig sjansen til å dele ut prisen til fjorårets vinner, Janne Talstad, da denne har blitt koronautsatt.

Tenthaus kunstkollektiv består av 13 medlemmer: Ebba Moi, Ida Uvaas, James Finucane, Hamza Mohamed, Helen Eriksen, Matilde Balatti, Mechu Rapela, Meera M Kaur, Nikhil Vettukatil, Shahrzad Malekian, Stan D´Haene, Stefan Schröder og Thomas Holth.

Om du ønsker å bli bedre kjent med kunstnerkollektivet kan du sjekke de i denne presentasjonen av Bergen Kunsthall.

Styrets begrunnelse:

Med årets hederspris ønsker styret i Oslo Open å gi en velfortjent oppmerksomhet og anerkjennelse til kunstnerkollektivet Tenthaus for deres iherdige arbeid med å bringe kunsten ut i samfunnet generelt, og til unge mennesker spesielt, gjennom det siste tiåret.

Det er få, om noen, virksomheter i Oslo som setter atelieret i sentrum av sitt virkefelt på samme måte som Tenthaus.

Det hele startet også i atelieret, eller mer presist med behovet for et atelier. Kunstner Ebba Moi fikk disponere et tomt verksted på Sinsen skole i 2009 hvor hun inviterte med Helene Eriksen og Stefan Schröder. De foreslo selv å holde noen timer med workshop for elevene hvert semester og denne erfaringen, sammen med andre prosjekter som kunstnerne gjennomførte sammen de første årene, førte opp til at Tenthaus ble etablerte formelt i 2011. Kunstnerne fortsatte med felles atelier på skoler fra 2009 til 2013 og de deler atelier ennå, i Maridalsveien 3 hvor Tenthaus har hatt fast base siden 2013.

I dag er Tenthaus et kunstnerkollektiv med fjorten involverte medlemmer, inkludert de tre opprinnelige kunstnerne som utgjør styret sammen med Trine Farmen Christensen og Miriam Firesewra Berhane Haile. Daglig leder er Mechu Rapela.

Tenthaus beskrives gjerne som et fleksibelt visnings- og formidlingsrom, men det kan også betraktes som et stort og formbart atelier, hvor kunstnerne gir praktisk erfaring av samtidskunst til ungdom i Osloskolen, arrangerer utstillinger og workshops, produserer ukentlige radioprogram, reiser landet rundt i den mobile atelierplattformen P1 og utgir publikasjoner som Tenthaus Toolkit – kunstnere i skolen (2016), der erfaringer rundt kunstnernes arbeid i skolen ble presentert.

I 10 år har de brakt kunsten inn i samfunnet som en helt naturlig og selvsagt ingrediens, som kunsten faktisk er og bør være, enten det er i klasserommet, i Torggata eller i Levanger.

Det er også på sin plass å hedre Tenthaus for sitt sterke bidrag til et mer mangfoldig kunstfelt, gjennom å skape et første møte med samtidskunst for mange barn og unge i Oslo og gjennom deltakelse og medvirkning av mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og perspektiver.

I likhet med Oslo Open er det møtene mellom enkeltmennesker som er kjernen i Tenthaus. Derfor er det opplagt at et år med strenge restriksjoner rundt hvem vi kan møte, hvordan vi møtes og nedstenging av skolene har vært utfordrende for aktivitetene i en virksomhet som er så tett knyttet til mellommenneskelige møter som Tenthaus.

Styret i Oslo Open håper også denne prisen kan være en liten inspirasjon til å holde ut – til vi kan møtes igjen.

Vi gratulerer!

Oslo Open styret – april 2021


Prisvinner ble vedtatt enstemmig på styremøtet 17. mars 2021 av:

Trond Hugo Haugen (styreleder)
Tora Endestad Bjørkheim (nestleder)
Eline Mugaas
Lars Sture
Therese Möllenhoff


Video fra prisutdelingen ved Tenthaus på Maridalsveien 3 sammen med styreleder Trond Hugo Haugen, fjorårets vinner Janne Talstad, byrådet Omar Samay Gamal, Ebba Moi og Shahrzad Malekian. Filmet av Adriana Calderon

2020

Oslo Open ble arrangert for første gang i år 2000 og i 2020 feiret Oslo Open dermed 20 år! Prisutdelingen markerte jubileet ved å trekke frem selve grunnfjellet for all visning, formidling, salg og samtale om kunst, nemlig kunstneren og dets atelier. Styret bestemte derfor at prisen skulle deles ut til en av de kunstnerne som har deltatt flest ganger på Oslo Open. Kunstnere som har åpnet opp sitt atelier for byens innbyggere år etter år, formidlet både sitt eget kunstnerskap og viktigheten av kunstnerens arbeidssted.

Oslo Open kan finne sted hvert år på grunn av kunstnerne som generøst åpner opp sine atelierer. Oslo Open er helt avhengig av deres tillit og innsatsvilje. Uten kunstneren, ingen Oslo Open.

Totalt var det fem nominerte som alle hadde deltatt 11 ganger på Oslo Open og for denne gjentagende innsatsen var derfor disse fem nominert til hedersprisen: Hanne Ekkeren, Stig Marlon Weston, Ellen Grieg, Manfred Oberbauer og Janne Talstad.

Prisen ble tildelt Janne Talstad som har bidratt til å forme programmet til Oslo Open fra starten av. Hun har blant annet organisert en rekke gruppeutstillinger i atelierfelleskapene hun selv har vært del av – i Pilestredet, Villa Romsås og Olav Ryes plass. I tillegg har hun siden 2015 kuratert og drevet det omfattende filmprogrammet Open Video under Oslo Open.

Selve prisen var utformet av kunstner Ragnhild Aamås og ble delt ut av ordfører Marianne Borgen via en videohilsen fra Rådhuset 18.4.2020.

2019

Oslo Opens Hederspris ble opprettet og delt ut for første gang i 2019. Med den første prisen ville styret sette fokus på det kollektive ved å trekke frem de unge som tilfører ny energi til ideen om et felleskap, ideen om et felles hjem, et sted å dele utfordringer og glede, et sted å lære og inspirere hverandre – et sted å arbeide.
Styret valgte kunstnere som hadde tatt ideen om atelierfellesskapet videre og åpnet opp et helt nytt byrom eller adresse for oss. Kunstnere som samlet hadde prioritert fellesskapet parallelt med, og til tider foran, sitt eget kunstnerskap. Kunstnere som hadde fått for lite oppmerksomhet for sin innsats eller selv valgt å stå litt på siden.

Vi ville ha dem frem i lyset:
Axel Ekwall, Camilla Luihn, Frode Markhus, Gunnhild Torgersen, Hanna Sjöstrand, Jørund Aase Falkenberg, Solveig Syversen, Svartjord og True Solvang Vevatne.

Den aller første hedersprisen ble gitt til Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand for deres bidrag til Oslo gjennom etableringen av Atelierforeningen CK2 i Christian Kroghs gate 2. bq.

Selve prisen var utformet av kunstner Randi Nygård og ble delt ut av ordfører Marianne Borgen på åpningsfesten til Oslo Open 26.4.2019 på Kunstnernes Hus.

Img 0228
Ordfører Marianne Borgen med prisvinnere Hanna Sjöstrand og Gunnhild Torgersen samt styreleder Trond Hugo Haugen