Om Oslo Open

Oslo Open er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner. Hovedaktiviteten er å arrangere en kunsthelg i april hvert år, hvor påmeldte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med atelier i Oslo kommune åpner sine dører for publikum.

Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016.
Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016. Foto: Oslo Open

De siste årene har rundt 400 kunstnere deltatt i programmet, som for publikum pågår over to dager med åpne atelierer, barneprogram og guidede turer. For kunstnere inngår i tillegg sosiale møtesteder og juryerte møter med nasjonale og internasjonale kuratorer.
Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted, et myteomspunnet og ellers lukket rom, i utallige varianter. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige kunstverket. Oslo Open er således et ikke-kuratert arrangement som byr på et unikt og uformelt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret.

Kunstnere i Oslo forbereder og åpner sine atelierer som en gave til byen, og utgjør Oslo Opens viktigste verdi. For publikum er Oslo Open gratis.

De 14 sentrale kunstinstitusjonene som står bak Oslo Open utgjør i dag referansegruppen. Gruppen er representert i Oslo Opens styre og bidrar med innspill og noe av den økonomiske støtten til arrangementet. Oslo Open er en selvstendig, ideell forening som har vært arrangert 12 ganger siden oppstarten i år 2000. Ideen bak Oslo Open ble introdusert av Gavin Jantjes i 1998. I dag eksisterer det tilsvarende prosjekter i Bergen (B-Open), Trondheim (Trondheim Open), Tromsø (Tromsø Open) og Stavanger (R-Open).

Oslo Open finansieres med driftsstøtte fra Oslo kommune og Norsk kulturråd, samt tilskudd fra blant annet Utenriksdepartementet.

Samarbeidspartnere
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Oslobiennalen

OSLO OPENS STYRE
Styreleder
Trond Hugo Haugen, billedkunstner (2019-2021)
Nestleder
Tora Endestad Bjørkheim, kunsthåndverker (2019-2021)
Styremedlemmer
Eline Mugaas, billedkunstner (2020-2022)
Lars Sture, kunsthåndverker (2020-2022)
Therese Möllenhoff, kurator Astrup Fearnley museet (2019-2021)
Vararepresentanter
Are Mokkelbost, billedkunstner (2020-2021)
Liilian Saksi, kunsthåndverker (2020-2021)
Ida Lykken Gosh, daglig leder Atelier Nord (2018 – 2021)

Oslo Opens vedtekter finner du her

Design og utvikling av websider Anyone AS
Illustrasjoner: Oda Iselin Sønderland

Her finner du katalogene fra tidligere år.