Om Oslo Open

Oslo Open er en kunstnerstyrt festival som ble etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke større kunstinstitusjoner i Oslo med det mål å gi kunstnere en alternativ arena å vise sin kunst på – utenfor de etablerte institusjonene.

Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016.
Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016. Foto: Oslo Open

De 14 sentrale kunstinstitusjonene som står bak Oslo Open utgjør idag referansegruppen. Gruppen er representert i Oslo Opens styre og bidrar med innspill og noe av den økonomiske støtten til arrangementet. Oslo Open er en selvstendig, ideell forening som har vært arrangert 12 ganger siden oppstarten i år 2000. Ideen bak Oslo Open ble introdusert av Gavin Jantjes i 1998. I dag eksisterer det tilsvarende prosjekter i Bergen (B-Open), Trondheim (Trondheim Open), Tromsø (Tromsø Open) og Stavanger (R-Open).

Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted, et myteomspunnet og ellers lukket rom, i utallige varianter. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige verket. Oslo Open er således et ikke-kuratert arrangement som byr på et unikt og uformelt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret.

Samarbeidspartnere
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Oslobiennalen

Med støtte fra
Norsk Kulturråd
Oslo kommune
Utenriksdepartementet

OSLO OPENS STYRE

Styreleder
Trond Hugo Haugen, billedkunstner (2019-2021)
Nestleder
Tora Endestad Bjørkheim, kunsthåndverker (2019-2021)
Styremedlemmer
Eline Mugaas, billedkunstner (2020-2022)
Lars Sture, kunsthåndverker (2020-2022)
Therese Möllenhoff, kurator Astrup Fearnley museet (2019-2021)
Vararepresentanter
Are Mokkelbost, billedkunstner (2020-2021)
Liilian Saksi, kunsthåndverker (2020-2021)
Ida Lykken Gosh, daglig leder Atelier Nord (2018 – 2021)

Oslo Opens vedtekter finner du her

Design og utvikling av websider Anyone AS
Illustrasjoner: Oda Iselin Sønderland

Her finner du katalogene fra tidligere år.