Om Oslo Open

Oslo Open er en kunstnerstyrt festival som ble etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke større kunstinstitusjoner i Oslo med det mål å gi kunstnere en alternativ arena å vise sin kunst på – utenfor de etablerte institusjonene.

Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016.
Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016. Foto: Oslo Open

De 14 sentrale kunstinstitusjonene som står bak Oslo Open utgjør idag referansegruppen. Gruppen er representert i Oslo Opens styre og bidrar med innspill og noe av den økonomiske støtten til arrangementet. Oslo Open er en selvstendig, ideell forening som har vært arrangert 12 ganger siden oppstarten i år 2000. Ideen bak Oslo Open ble introdusert av Gavin Jantjes i 1998. I dag eksisterer det tilsvarende prosjekter i Bergen (B-Open), Trondheim (Trondheim Open), Tromsø (Tromsø Open) og Stavanger (R-Open).

Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted, et myteomspunnet og ellers lukket rom, i utallige varianter. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige verket. Oslo Open er således et ikke-kuratert arrangement som byr på et unikt og uformelt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret.

Samarbeidspartnere
Norwegian Crafts
Atelier
B-Open
OCA
Oslobiennalen

Med støtte fra
Norsk Kulturråd
Oslo kommune
Utenriksdepartementet

Oslo Opens styre
Trond Hugo Haugen, BOA (styreleder)
Tora Endestad Bjørkheim, NKOA
Therese Möllenhoff, Referansegruppen
Eline Mugaas, BOA
Ahmed Umar, NKOA
Ida Lykken Ghosh, Referansegruppen (vara)
Ingrid Lønningdal, BOA (vara)
Victoria Günzler, NKOA (vara)

Oslo Opens vedtekter finner du her

Design og utvikling av websider Anyone AS
Illustrasjoner: Oda Iselin Sønderland

Her finner du katalogene fra tidligere år.