27.—28. april

Om Oslo Open

Oslo Open er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner. Hovedaktiviteten er å arrangere åpne atelier i april hvert år hvor profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med atelier i Oslo kommune åpner sine dører for publikum.

Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016.
Linda Lerseth sitt atelier under Oslo Open 2016. Foto: Oslo Open

De siste årene har rundt 400 kunstnere deltatt i programmet, som for publikum pågår over to dager med åpne atelierer, barneprogram og guidede turer. For kunstnere inngår i tillegg sosiale møtesteder og juryerte møter med nasjonale og internasjonale kuratorer.

Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted, et myteomspunnet og ellers lukket rom i utallige varianter. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige kunstverket. Oslo Open er således et ikke-kuratert arrangement som byr på et unikt og uformelt møte mellom kunstnere og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, atelieret.

Kunstnere i Oslo forbereder og åpner sine atelierer som en gave til byen, og utgjør Oslo Opens viktigste verdi. For publikum er Oslo Open gratis.

De 13 sentrale kunstinstitusjonene som står bak Oslo Open utgjør i dag referansegruppen. Gruppen er representert i Oslo Opens styre og bidrar med innspill og noe av den økonomiske støtten til arrangementet.

Oslo Open er en selvstendig, ideell organisasjon og arrangementet har funnet sted 16 ganger siden oppstarten i år 2000. Ideen bak Oslo Open ble introdusert av Gavin Jantjes i 1998, og har vokst frem av 24 års innsats fra mange ulike aktører på kunstfeltet. I dag eksisterer det tilsvarende prosjekter i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Malmø.

I anledning vårt jubileum i 2020 skrev vi for første gang ned historien som har formet Oslo Open til å bli en av årets viktigste hendelser på kulturkalenderen. Kunsthistoriker Marie Saxeide gravde i arkivene, intervjuet de som har vært involvert i Oslo Open helt fra begynnelsen og samlet historien i essayet Oslo Open, fra trang fødsel til sikkert vårtegn.

Historien vår har vi også oppsummert i en tidslinje som viser de viktigste hendelsene i løpet av disse årene: 2020 Oslo Open tidslinje.

Trykk her for å lese samtalen med Oslo Opens initiativtaker, Gavin Jantjes.

Oslo Open finansieres med driftsstøtte fra Oslo kommune og Norsk kulturråd. Vårt profesjonelle besøksprogram mottar tilskudd fra blant annet Utenriksdepartementet.

Oslo Open er medlem av Balansekunst og Norske Kulturarrangører.

Oslo Opens styre

  • Styreleder: Katinka Maraz (2023-2025)
  • Nestleder: Karen Kviltu Lidal (2023-2025)
  • Styremedlem: Mathilde Carbel (2024-2026)
  • Styremedlem: Halvor Digernes (2024-2026)
  • Styremedlem: Trygve Ohren (2024-2026)
  • Styremedlem: Owen Martin (2024)
  • Vararepresentant: Maya Økland
  • Vararepresentant: Julie Skarland
  • Vararepresentant: Nina Kaasa