27.—28. april

Oslo Opens hederspris 2019

Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand mottok Oslo Opens hederspris 2019 for deres bidrag til Oslo gjennom etableringen av Atelierforeningen CK2 i Christian Kroghs gate 2. Prisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen under åpningen av Oslo Open 2019 på Kunstnernes Hus fredag 26. april.

27 april 2019
Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand mottok Oslo Opens hederspris for etableringen av Atelierforeningen CK2 i Christian Kroghs gate 2
Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand mottok Oslo Opens hederspris 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open

Oslo Opens hederspris skal ære og hedre dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon – det er mange som gjennom årene har utgjort en forskjell gjennom sitt bidrag, både i Oslo og nasjonalt. Vi håper dette er starten på en tradisjon, det er mange å hedre – både bakover i tid, i dag og årene som kommer.

Styret vil med den første prisen hedre det kollektive ved å trekke frem de unge, de som i dag tilfører ny energi til ideen om et felleskap, ideen om et felles hjem, et sted å dele utfordringer og glede, et sted å lære og inspirere hverandre – et sted å arbeide.

Årets pris hedrer de som i dag viderefører den stolte rekken av kunstnere som ikke sitter med hendene i fanget, som ikke venter på andre, men som selv tar et tak for fellesskapet. Den stolte rekken av kunstnere som etablerer atelierfellesskap og kobler kollegaer sammen, ikke bare for sin egen fortjeneste – men for flere.

Med denne prisen hedrer vi de som i dag slår en påle ned i nuet, en påle ned i Oslo og som sier høyt at denne kollektive ideen fortsatt er viktig, fortsatt er gjeldende.

Årets mottaker av Oslo Opens hederspris er ett av de ferskeste atelierfellesskapene vi har i Oslo – og det ble etablert av kunstnere som ikke var fra byen, men som ville hit – for å arbeide og for koble seg til. De startet et initiativ, et atelierfellesskap, og bærer dermed tradisjonen videre som representanter for alle kunstnerne som har stått opp for det kollektive.

Styret i Oslo Open har besluttet å gi den aller første hedersprisen til Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand for deres bidrag til Oslo gjennom etableringen av Atelierforeningen CK2 i Christian Kroghs gate 2. bq.

Styret gratulerer!

Bakgrunn

Det er behov for å for å sette fokus på kunstnerens arbeidsplass – i de ulike former den har. Oslo by har fantastiske visningsrom, viktige gallerier og huser flere av landets sentrale kunstinstitusjoner, men alt springer ut av kunstneren og kunstnerens mulighet til å utføre sitt arbeid.

Styret har bestemt at den aller første hedersprisen skal gå til kunstneren selv, til de som starter opp og driver atelierfellesskap utenfor de kommunale atelierordningene. Rett og slett en hyllest til både kunstneren og til byen vi elsker, Oslo.

Vi vet at kunstneren tar en stor risiko, både økonomisk og juridisk, for å leie hele etasjer og etablere arbeidsplasser til seg selv og andre. Vi vet at kunstneren gjør dette fordi hen må, ikke fordi hen kan, ikke fordi det følger et verv eller en jobb, eller er pakket inn i profitt eller politikk.

Vi vet at de siste årenes byfornyelse, fortetting og eiendomsutvikling gjør det vanskelig for kunstneren å finne arbeidsplass i Oslo. I følge Atelierundersøkelsen (Telemarksforsking 2014) hadde 25 prosent av Oslos kunstnere begrenset eller ingen tilgang til atelier. Av de som har atelier er ofte lokalet for lite og de mangler tilgang til produksjonsfasiliteter og nødvendig utstyr. Vi vet også også at situasjonen ikke blir bedre. Bygninger rives, byen transformeres, kraftanstrengelsen Myntgata varer ikke evig og atelierene på Ila er snart en tapt sak.

Vi vet at Oslo har så mange flotte og sterke kunstnere som har tatt skjeen i egen hånd opp gjennom tidene. Kunstnere som tok opp kampen med kommunen og fikk etablert subsidierte kommunale atelier i hele byen. Kunstnere som så potensialet i Kjelsås Brug og dannet Frysja kunstsenter ved Akerselva. Kunstnere som gav energi til Trafoen, som reiste Borgen og som plantet Bjørka. Eller kunstnere som testet Tidens Krav og som løftet Podium.

Egentlig går prisen til dere alle – Oslo Open er dere evig takknemlig for alle timer, tårer, svette og hver mynt dere har lagt ned.

Styret har valgt kunstnere som tar eller har tatt ideen om atelierfellesskapet videre og som har åpnet opp et helt nytt byrom eller adresse for oss. Kunstnere som samlet har prioritert fellesskapet parallelt med, og til tider foran, sitt eget kunstnerskap. Kunstnere som har fått for lite oppmerksomhet for sin innsats eller selv valgt å stå litt på siden. Vi vil ha dem frem i lyset:

Axel Ekwall, Camilla Luihn, Frode Markhus, Gunnhild Torgersen, Hanna Sjöstrand, Jørund Aase Falkenberg, Solveig Syversen, Svartjord og True Solvang Vevatne

Styret i Oslo Open, april 2019

Styret i Oslo Open består av Eline Mugaas, Ahmed Umar, Tora Endestad Bjørkheim og Therese Möllenhoff.
Tidligere styremedlem Ella Heidi Sand deltok frem til årsmøtet i april.
Styreleder Trond Hugo Haugen har ledet arbeidet.

Nominerte til Oslo Opens hederspris 2019

True Solvang Vevatne og Solveig Syversen

Kunstnerne opprettet og drev atelierfellesskap i Økern Torgvei 1 fra 2012-2018. Her tok de betydelig risiko og ansvar, og synliggjorde bygget også for andre kunstnere. True og Solveig gav seg i 2018, men fortsatt er det flere kunstnere i huset. Huset skal etterhvert rives som del av utviklingen av Økern. True og Solveig startet også opp et atelierfellesskap i Kongens gate 10 fra 2007, som de drev frem til 2011. Det blir til sammen 11 år som initiativtakere for to atelierfellesskap.

Solveig Syversen utenfor atelierfellesskapet i Økern Torgvei 1
Solveig Syversen utenfor atelierfellesskapet i Økern Torgvei 1, 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open

Frode Markhus, Jørund Aase Falkenberg og Axel Ekwall

Kunstnerne opprettet nytt atelierfellesskap i Ole Deviks vei 30 i 2014. Her tok de ansvar for å rigge til flere atelier og har også bidratt til å få inn flere kunstnere i bygget. Tidligere var Frode Markhus sentral i atelierfellesskapet Fossveien 19 (2007-2014) hvor også visningsrommet Grünerløkka Kunsthall eksisterte, Jørund Aase Falkenberg startet R Open (Rogaland Open) i 2010, som eksisterte frem til 2014, og Axel Ekwall var med i kunstnergruppen Lambretta på åttitallet, som var del av det gamle kommunale suppekjøkkenet i Lakkegata 79.

Frode Markhus på Ole Deviks vei 30
Frode Markhus på Ole Deviks vei 30, 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open

Svartjord
(Yola Maria Tsolis, Mari Kjøll, Siren Elise Dversnes Dahle og tidligere medlem Luca Andreotti)

Kunstnerne startet Prindsen kunstnerkollektiv i Storgata 36 i 2014. Den gang ble de spurt av Omsorgsbygg i Oslo kommune om de var interessert i å leie lokalene og de satte i gang prosessen som i dag har resultert i at flere kunstnere arbeider i Prindsen, hvor du også finner Prindsen Hage mellom travle Storgata og Christian Kroghs gate. Svartjord viste både kommunen og oss andre potensialet i Prindsen, som har vært en fast destinasjon på Oslo Open-kartet siden. Prindsen har siden 2014 huset 14 kunstnere og vært et aktivt kunstnerkollektiv. Det presiseres at dette ikke er et kommunalt atelierhus, avtalen forhandles hvert andre år med Omsorgsbygg.

Svartjord utenfor Prindsen kunstnerkollektiv i Storgata 36
Svartjord (Yola Maria Tsolis, Mari Kjøll, Siren Elise Dversnes Dahle) utenfor Prindsen kunstnerkollektiv i Storgata 36, 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open

Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand

Ny fra 2018 er Atelierforeningen CK2 i Christian Krohgs gate 2. Kunstnerne Gunnhild og Hanna var begge utdannet i Malmö, kom til Oslo og trengte et sted å arbeide. Fra høsten 2016 så de etter en langvarig kontrakt, etter en tid med midlertidighet, og da helst et større arbeidsfellesskap. Etter en lang prosess med mange potensielle adresser, både i indre by og i utkanten, dukket Christian Krohgs gate 2 opp. Foreningen ble etablert (med god hjelp fra Marthe Elise Stramrud og andre kunstnere) og har en leiekontrakt på hele byggets toppetasje. I dag huser etasjen atelierer for 11 kunstnere samt et fellesverksted, i et bygg som også tidligere har huset kreative sjeler.

Hanna Sjöstrand på taket til Atelierforeningen CK2 i Christian Krohgs gate 2
Hanna Sjöstrand på taket til Atelierforeningen CK2 i Christian Krohgs gate 2, 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open


Camilla Luihn

Atelierfelleskapet Volum ble opprinnelig etablert av Anne Line Sund, May Bente Aronsen og Elsie-Ann Hochlin i Lakkegata 55A i 2003, men flyttet til Sinsenveien 4 i 2013 da Camilla Luihn fant nye lokaler. Noen må fortsette når andre slipper og det er nettopp det Camilla har gjort og gjør, blant annet gjennom å etablere fellesverksted i Sinsenveien. I dag består Volum av en god miks av kunstnere, designere, animatører, arkitekter og filmfolk.

Camilla Luihn på Atelierfelleskapet Volum i Sinsenveien 4
Camilla Luihn på Atelierfelleskapet Volum i Sinsenveien 4, 2019. Foto: Ignat Wiig for Oslo Open

Besøk de nominerte atelierfellesskapene under Oslo Open 2019:

I Økern Torgvei 1 er det 4 kunstnere påmeldt. Besøk dem på søndag 28. april mellom kl. 12-18. Du kan bli med på guidet tur Økern, som besøker både Økern Torgvei 1 og Kabelgaten 1B søndag 28. april.

I Ole Deviks vei 30 er det 9 kunstnere påmeldt, deriblant Frode Markhus. Besøk han på søndag 28. april mellom kl. 12-18.

I Storgata 36 er det 12 kunstnere påmeldt, deriblant Mari Kjøll fra Svartjord. Besøk dem på lørdag 27. april mellom kl. 12-18. Du kan bli med på guidet tur Sentrum / Storgata, som besøker flere kunstnere i Storgata 36 lørdag 27. april.

I Christian Kroghs gate 2 er det 10 kunstnere påmeldt, deriblant Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand. Besøk dem på lørdag 27. april mellom kl. 12-18. Du kan bli med på guidet tur Sentrum / Christian Kroghs gate 2, som besøker flere kunstnere i CK2 lørdag 27. april.

Årets hederspris er formgitt av forrige års Coast Contemporary-prisvinner Randi Nygård, og produsert ved Fellesverkstedet.
Årets hederspris (2019) er formgitt av Randi Nygård, og produsert ved Fellesverkstedet.