23. - 24.april

Oslo 25.06.2021

Oslo Open søker ny daglig leder. Hvis du brenner for å formidle arbeidet og arbeidsrommet til hovedstadens profesjonelle kunstnere, og har evnen til å organisere og delegere – da skal du lese videre.

Søknadsfrist: Søndag 15. august 2021.

Oslo Open er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon etablert i 2000 av byens kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner. I april hvert år arrangerer Oslo Open byens største kunsthelg med åpne atelier, hvor over 400 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Oslo kommune åpner sine arbeidsrom for publikum.

Forut for disse intensive aprildagene ligger det arbeid gjennom et helt år, med mest aktivitet fra desember til mai og en roligere periode fra juni til november. Da stillingen utlyses i 60% og med stor fleksibilitet, kan den pr. i dag kombineres med annen aktivitet. Det er likevel du som er organisasjonens drivkraft hele året gjennom.

Som daglig leder må du kunne engasjere og inspirere det profesjonelle kunstnermiljøet til å delta i Oslo Open, og motivere byens publikum til å besøke hovedprogrammet vårt: De åpne atelierene. Du skal også drifte og utvikle sideprogrammer som BOO! Barnas Oslo Open, guidede turer, og det nasjonale og internasjonale besøksprogrammet for profesjonelle kuratorer, skribenter og institusjonsledere. Du skal også bidra til at Oslo Open utvikler seg som organisasjon, styrke vår finansiering og løfte vår formidling og kommunikasjon – i dialog med feltet.

Dette er stillingen som gjør deg kjent med hele kunstfeltet i Oslo – kunstnere, publikum, visningsrom, organisasjoner og støttespillere. I styret har du tett dialog med yrkesaktive kunstnere og i vår referansegruppe snakker du med tretten av landets fremste kunstinstitusjoner, fra Nasjonalmuseet til Atelier Nord. Oslo Open inngår også i flere nettverk og samarbeider med B-Open i Bergen og Trondheim Open.

Med deg har du pr. i dag en prosjektleder i 20%-stilling gjennom hele året, og opp mot avviklingen i april utvides staben til et større team med prosjektkoordinatorer.

Oslo Open er blitt 21 år! Vi er stolte av alle møtene vi har generert, og tror bestemt at Oslo Open bidrar til å senke terskelen for å se og snakke om kunst. Samtidig ser vi fremover: Hva er vårt neste steg? Hvilke oppgaver har vi i samfunnet, hvilke roller kan vi innta ut over vår kjernevirksomhet, hvordan endres vi i takt med kunstneren, publikum og byen? Som daglig leder vil du sammen med styret sette kursen for fremtiden.

Vi oppfordrer sterkt alle kvalifiserte kandidater til å søke – uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Dette er en åremålsstilling på 3 år med mulighet for én forlengelse, med start i lønnstrinn 57-60.

For rett kandidat er vi fleksible mtp. oppsigelsestid og behov for å avslutte pågående aktivitet, men vi ønsker oppstart før 1. desember 2021.

Er det noe du lurer på om Oslo Open, finner du tidligere kataloger, vedtekter, historie og mye annet på nettsiden vår. Siste årsregnskap, årsrapport, protokoll fra årsmøtet etc. finner du ved å trykke her.

Dato for neste Oslo Open er 23. og 24. april 2022.

Vi gleder oss til å lese din søknad og til å innkalle aktuelle kandidater til intervju.


Arbeidsoppgaver

 • Drifte Oslo Open, med budsjett- og økonomiansvar, herunder søknadsskriving og rapportering, samt ansvar for gjennomføring av alle arrangementer og aktivitet.
 • Være organisasjonens ansikt utad og opprettholde kontakt med tilskuddsgivere, utenriksstasjoner, besøkende, referansegruppen og andre i Oslo Opens nettverk.
 • Etablere samarbeid med ulike aktører for å styrke Oslo Opens aktivitet. Følge opp og evaluere samarbeidene.
 • Sørge for gode kommunikasjonsstrategier. Implementere disse og lede arbeidet med nettsider, nyhetsbrev, oversetting, presse, etc.
 • Ansette, lære opp og følge opp prosjektansatte koordinatorer. Arbeidsgiveransvar for samtlige.

 • Arbeidstiden fordeles ujevnt utover året, med lavere aktivitet på høsten og med opptrapping fra desember og frem til april. Noe arbeid på kveldstid og i helger i forbindelse med arrangementer må forventes.
 • Arbeidssted er Oslo Opens lokaler i Rådhusgata 19 i Oslo.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert erfaring innen prosjektledelse, produksjon og formidling innen kultur, og med gode kunnskaper om økonomi.
 • Solide kunnskaper om norsk kunstliv
 • Et bredt kontaktnettverk innen norsk og gjerne internasjonalt kunstliv er ønskelig
 • Erfaring med og interesse for fagpolitisk arbeid er ønskelig
 • God erfaring med digitale drifts- og publiseringsverktøy, som Microsoft Office, MailChip, Google disk etc. er ønskelig.
 • Krav om god muntlig og skriftlig norsk, eller annet skandinavisk språk, samt engelsk


Personlige egenskaper

 • Fleksibel, løsningsorientert og ansvarsfull
 • God samarbeidsvilje
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Jobber godt både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Kan planlegge og tilrettelegge egen og andres arbeidshverdag
 • Praktisk anlagt, ryddig og systematisk

Oslo open tilbyr

 • En liten, men vital organisasjon i utvikling
 • Enestående kontaktflate mot Oslos ledende billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Samarbeid med et engasjert og kompetent styre
 • Pensjonsordning, offentlig tjenestepensjon
 • God mulighet for faglig utvikling og utvidelse av nettverk
 • Åremålsstilling på 3 år med mulighet for én forlengelse, med start i lønnstrinn 57-60.

Stillingen som daglig leder har de siste årene vært 60%, men styret ser behovet for en større stillingsandel og er innstilt på å øke denne i dialog med ny daglig leder. På sikt er målet å etablere en fast 100%-stilling.

Slik søker du

Søknad med CV og kontaktinformasjon i samlet PDF på opptil 5 sider sendes til soknad@osloopen.no senest søndag 15. august. Filen navngis med ditt etternavn.

I søknaden må̊ det komme tydelig frem hvorfor du er motivert til å søke og hvorfor du mener at du er kvalifisert, samt oppstartsdato for når du kan tiltre.

For spørsmål om stillingen, kontakt styreleder Trond Hugo Haugen på styreleder@osloopen.no.

ELDRE PRESSEMELDINGER: