23.—24. april

Sponsorer og samarbeidspartnere

I 2022 har Oslo Open samarbeidet med: