27.—28. april
En liste av Oslo Open

Lørdag/ Etterstad

Dette er en fin gå- eller sykkeltur på 2,5 kilometer rundt Etterstad og omegn.
Begynn turen på Helsfyr på Steinskulptur SA hos Anneke von der Fehr. Fortsett gjennom Etterstadparken ned til Kroloftet for å besøke Karin Amdal, Amanda Krantz, Beate Lund Kristiansen, Erin Murphy og Marit Wollan. Avslutt med å gå langs Alnaelva og opp til Brynseng for å møte Lena Trydal.

Kunstnere