27.—28. april

Ragnhild Aamås

(Hun/henne)
Addresse: infopsin, Hausmanns gate 34, 0182 Oslo
Etasje: 2
Atelieret er åpent søndag 28. april kl 12-17

Eg har ein arbeidsmåte og eit kunstnerskap som særskilt ser til virkningane språket og skriftsystema har, og baserer meg på stakkarslege, kommersielle og funne materialer. Sidan eg i 2015 utivkla verk til Kunsthall Stavanger over deira arkiv, har eg ved fleire anledningar arbeidd med historiske institusjonsarkiver. I tillegg til eige virke, er eg i kunstnargruppa infopsin, med Ayat Tuelubek, Ignas Krunglevicius og Istvan Virag.

Skulptur, lyd, collage, skrift

Full strl 1229 tvegter
Dei levande søve, og dei døde har godt av å bli litt skremt / 2022 / Aamås / Kunstnerforbundet Oslo.
Img 0058
De skulle heller lage egen maskiner, undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiver. Tilsendte bilder / 2023 / Postkort
Dsc 4693
urørt&naturleg untouched&natural intacte&naturel / 2018 / performance over tre dagar for Nordic Art Press, Monnaie de Paris, Paris.
Infopsin echopraxia vilnius 2021 highres 04
Echopraxia (Vilnius) / 2021 / Performance opera med kunstnergruppen infopsin (Ayat Tuleubek, Ragnhild Aamås, Ignas Krunglevicius og Istvan Virag).

I mitt atelier

finnes verk som holder på å ferdigstilles til en utstilling på Hamar Kunstforening.

Planlagte prosjekter og utstillinger

I 2024 har eg ei soloutstilling i Hamar kunstforening. Med kunstnergruppa infopsin arbeider vi mot ein sjølvstendig videodokumentasjon og bearbeiding av digitale efemra som skulpturelle former utover mot 2025. Etter generasjonsskiftet i Podium har eg meir tid til å utvikle arbeid i atelieret. Eg har som mål å publisere dei samla notasjonane mine (2012-2022) for performanceverk med visuelt materiale og innledande essays ila hausten 2026.

CV

Fullstendig Cv ved forespørsel

2015 BA Arkeologi, med fordjuping i filosofi, Universitetet i Oslo, Oslo.
2011-2012 MRes Art: Exhibition Studies, Central Saint Martins College of Art and Design, London.
2010–2012 MA Billedkunst, Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo.
2007-2010 BA Billedkunst, Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo.
2006-2007 2.år Einar Granum Kunstfagskole, Oslo.
2004-2006 studiar i arkeologi, filosofi og estetikk, Universitetet i Oslo.
2003-2004 Billedkunst ved Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi, Lillehammer.
2001–2003 Norsk vidaregåande skule, Formgjevingsfag med studiekompetanse, Ørsta.

SOLOUTSTILLINGER
2024 (komande) foreløpig utan tittel, Hamar Kunstforening, Hamar.
2022 Stein hard mjelk / rock hard milk, Kunstnerforbundet Oslo.
2021 Echopraxia, infopsin, ved Swallow & Galeria 1986, Vilnius, Litauen.
2021 AWWWD, infopsin, Kunsthall Oslo, Oslo.
2018 flyt eller minna til ein reisande fjell-ape, KUBE Kunstmuseum, kuratert av Randi Grov Berger, Ålesund.
2013 White Mountain Resting on Manitou, ved Demon’s Mouth, Oslo.
2011 Nothing Seems to Sustain Me More, ved Malmøgata Fine Arts Project Space (MFAPS),Oslo.
2009 Setningssvermarar / A Thicket of You, ved Gallery 21:24, Oslo.
2009 Til veggs, ved Volda Kunstlag, Volda.

….