27.—28. april

Mariken Kramer

(Hun/henne)
Addresse: Vestre gravlund, Sørkedalsveien 64, 0369 Oslo
Etasje: 1
Rom nr: 102
Atelieret er åpent søndag 28. april kl 12-17

Gjennom mitt arbeid som billedkunstner utforsker jeg feltet som befinner seg mellom dokumentasjon, iscenesettelse og historiefortelling. Det kan være tema knyttet til tid, minner og identitet eller mellommenneskelige relasjoner. Jeg jobber på tvers av ulike medier, men det kamerabaserte har alltid vært i sentrum som et redskap for å sortere, ordne og sette sammen ulike fortellinger på. Mitt arbeid omfatter film/video, skulptur, installasjon, tekst og kunstnerboken. De siste to årene har jeg samarbeidet med Atle Hynne på utstillingsprosjekter ved Heimdal og Sandefjord kunstforening. Retningen på utstillingene ble forholdet og referansene vi begge har til det tredimensjonale og samspillet mellom det som berører våre individuelle utgangspunkt innen det kamerabaserte og maleri. Vi jobbet i stort og lite format og lekte oss frem gjennom formale, romlige og idémessige problemstillinger.

foto, skulptur, bøker, film/video

Heimdal grid 1 liten
bˈu:gi wˈu:gi - Min eld alder slokna ut - fotoprint på mdf og gjennomfarget mdf plater inkorporert i grid. Heimdal kunstforening 2022. Installasjonsfoto: Heimdal kunstforening
Atle hånd
"Jeg gjemmer meg i blomsten min" - bok, 17 x 23,5 cm, 70 sider, utgitt 2023 på Multipress forlag. Boken består av foto og tekst. Bildene viser avfotograferinger av ulike vekster plukket på tunet, i enga og opp lia på fjellgården Lie innerst i Møsvatn. Tekstene i boka er fragmenter i en lengre fortelling og består av ulike minnesbilder tilbake i tid, rammet inn av den siste tiden Kramers mor levde og på hennes dødsleie.
Birds1 2
"The birds I+II" (fotoskulpturer), Sandefjord kunstforening, 2023. Dokumentasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen
 dsc5496
"Hermera" (s/h fotoprint). Sandefjord kunstforening, 2023. Dokumentasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen