27.—28. april

Hanne Ekkeren

(Hun/henne)
Addresse: Studio11, Sinsenveien 11, 0572 Oslo
Etasje: 3. etasje
Atelieret er åpent lørdag 27. april kl 12-17

I mine prosjekter er jeg opptatt av randsoner, sårbare grupper og endringsprosesser i våre omgivelser. De utforsker menneskets relasjon til sted, byutvikling og forholdet natur / kultur.
Jeg jobber med installasjoner som bestå av funne og lagde objekter, samt tegning og foto.

Utgangspunktet for arbeidet er ofte et konkret geografisk område. Prosjektene baserer seg på feltarbeid, der jeg utforsker stedet og ser på historie, beliggenhet og materialer som representerer det spesifikke landskapet.
Flere prosjekter tar for seg mellomrommene, steder som har oppstått tilfeldig i kontrast til det planlagte og konstruerte. Jeg reflekterer over hvordan et steds utforming setter premisser for hvem og hvordan stedet benyttes, og hvilke verdivalg vi tar når vi former våre omgivelser.

Installasjon, tegning, foto, tekst

Dsc02720 kopi 2
Campingliv, Hanne Ekkeren, funnet madrass, voks, barnåler, skjorter, tegning på vokset papir, 2023, Dep.artment Oslo, foto Hanne Ekkeren.
Workshop w&c installasjon i skogen
Wood&Clay, Hanne Ekkeren, installasjon i skogen, porselen, tekstil, 2021, workshop Wood&Clay i Porsgrunn i regi av Kunsthall Grenland, foto Hanne Ekkeren.
Dsc02041 2 id
Hvorfor synger fuglene, Hanne Ekkeren, barnåler, porselen, styrofoam, ca. 165x 200x200cm, 2021, gruppeutstilling Kunsthall Grenland, foto Hanne Ekkeren.
Under åpen himmel artist book
Under åpen himmel, artist book, foto, tekst, fra mine vandringer i Oslo, med blikket på byens mindre prangende steder. Pågående prosjekt.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Under åpen himmel- artist book, foto og tekst.
Ullevål sykehus- utendørs prosjekt, installasjon, foto.

CV

Cv
Hanne Ekkeren
hekkeren@gmail.com
www.hanneekkeren.com

Utdannelse:
1987 – 88: G. Rietveldt Academie, Amsterdam
1984 – 86: Strykejernet tegne – og malerskole
1979 – 82: Sykepleierhøyskolen i Oslo

Separatutstillinger:
2023: Campingliv, Dep.artment, Oslo
2021: Kantland, Babel visningsrom for kunst, Trondheim, april/mai
2019: A place of his own, Art Space Hanstholm, i samarbeid med Yngvild Nergaard,
Det nordatlantiske fyr i Hanstholm, Danmark,
2018: Borderline, Kunstplass, Contemporary art, Oslo
2014: Future memory, artist book, OneNightOnly, Kunstnernes Hus, Oslo
2012: Et annet sted, Galleri 69, Oslo
2012: Stranded, Galleri BOA, Oslo
2010: Bispelokket – Rom til overs, Tegnerforbundet, Oslo
2010: Stedet er skogen, Buskerud Kunstsenter
2006: Fragmentarisk dokumentasjon, Norsk Skogmuseum, galleriet
1998: Bybilder, Galleri Tamara, Oslo

Gruppeutstillinger:
2021: Wood & Clay, Kunsthall Grenland, Greenlight District
2021: Habitat, Galleri2, Stamsund
2019: O2 CO2 H2O, utstilling IKM-karnevalet, Oslo, i samarbeid med billedkunstner Gry Hege Johansen
fra Guerilla Plastic Movement.
2016: Nytt Kapittel, Utstilling med artist books fra Norge, Sverige, Danmark, Svends bibliotek, København.
2016: Replaceable, Hardbakka Ruins Prosject 2016, Bergen: Memento Mori, 10 dagers workshop og
gruppeutstilling.
2015: Tilbake til fremtiden, Kunsthall HIOA, Oslo
2015: Jubileumsutstilling, G69, Oslo
2014: Local, utstilling og opphold ved Samvirke Galleri og Gjesteatelier /Veiholmen, Møre og Romsdal
2008: VÅR utstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2008: Byvisjoner, Galleri BOA, Oslo
2007: VÅR utstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2007: Kunstnere, byens nomader, Galleri BOA, Oslo
2003, 1995, 1993: Høstutstillingen
1990: Østlandsutstillingen
1989: Sentralteateret
1989: Gruppeutstilling i Wroclav, Polen

Stipend:
2021: Billedkunstnernes vederlagsfond, prosjektstøtte
2019: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend
2018: Billedkunstnernes hjelpefond, stipend
2017: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend
2014: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend
2013: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend
2012: Billedkunstnernes vederlagsfond, prosjektstøtte
2011: Norsk kulturråd, prosjektstøtte
2010: Billedkunstnernes vederlagsfond, prosjektstøtte
2009: Norsk kulturråd, utstillingsstipend
2007: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend
2004: Billedkunstnernes vederlagsfond, stipend

Utsmykning:
2014 – 16: Tokerud skole, Oslo

Residencies/ Workshop:
2022: Residency, Can Serrat, Spania, august
2021: Wood & Clay, workshop i regi av Kunsthall Grenland, juni
2021: Lademoen Kunstnerverksted, Trondheim, april
2019: Det Nordatlantiske fyr Hanstholm, Danmark.
2016: Hardbakka ruins, Bergen.
2014: Samvirke Galleri og Gjesteatelier, Veiholmen, Møre og Romsdal.

Bibliografi / formidling:
2020: Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, Kunsten og byen, foredrag for MA-studenter i samtale med førsteamanuensis Even Smith Wergeland.
2019: Jubileumsbok Galleri 69, G 69. Bidrar med foto og tekst.
2019: Workshop ved Hanstholm friskole, Danmark. I samarbeid med billedkunstner Yngvild Nergaard.
2017: Reportasjen Tilfluktsrom i Rus og Samfunn nominert til årets tidsskriftartikkel 2016, Universitetsforlaget.
2016: Antipodes cafè, kunstprosjekt i Bjørvika: Artist talk om mine prosjekter i Bjørvikaområdet.
2016: Tilfluktsrom, reportasje med foto og tekst i magasinet Rus&Samfunn, temanummer om fiendtlig arkitektur.
2014: Reportasje i = Oslo
2014: Artist book – Future memory
2010 /august: Klassekampen, Den nye byens bakside.
2010: Artist book – Bispelokket
2010 / januar: Drammens Tidene, Kunstnersenteret i Buskerud – Rester av naturen.
2009 / mai: Arkitektur N,” Til minne om Schweigaardsgt 32, Elin Børrud/Hanne Ekkeren.
2009 / juni: Billedkunst, Schweigaaedsgate 32, Elin Børrud/Hanne Ekkeren.

Medlemskap:
NBK, Tegnerforbundet, BOA

Styreverv:
2016 – 2019: Statens utstillingsstipend, vara
2012: Jurymedlem Tegnebiennalen, Oslo
2010 – 2014: Styremedlem i Tegnerforbunde