27.—28. april

Atelier Kunstnerforbundet mottok årets hederspris

Med denne utdelingen ønsker styret i Oslo Open å hedre Kunstnerforbundet for det betydningsfulle grepet som er gjort med å skape et nytt atelierprogram innenfor rammene av en etablert kunstinstitusjon.

22 april 2022
Femten representanter for Atelier Kunstnerforbundet er samlet i trappa på Kunstnernes Hus, omgitt av en sky av konfetti.
Fra prisutdelingen på Kunstnernes Hus i 2022. Foto: Jan Khür.

Prisen ble delt ut av Oslo Opens styre på Kunstnernes Hus 22. april 2022

Her er styrets begrunnelse:

Kunstnere har kombinert visningsrom og atelierfelleskap i lang tid – ja, det er faktisk så velkjent og utprøvd at det allerede tidlig i denne begrunnelsen kan anbefales for flere, både i og utenfor kunstfeltet. Men at et grep er velkjent betyr dessverre ikke velbrukt. Så når en kunstinstitusjon med 100 års historie gjør dette grepet, fortjener det oppmerksomhet.

I vår tid opplever vi en boom av nye kulturbygg, anført av MUNCH (2021), Nasjonalmuseet (2022) og Kunstsilo (2023). Det siste tiåret har både Astrup Fearnley Museet flyttet til nytt bygg på Tjuvholmen (2012) og Kistefoss har åpnet nybygget The Twist (2020). Disse institusjonene har derimot ikke tenkt som Kunstnerforbundet – å inkludere kunstneratelierer som del av sine arealer.

Tenk om kunstinstitusjonenes prestisjefylte kvadratmetere også hadde vært brukt til å vare på og utvikle selve den skapende praksisen som de senere skal fremvise? Og dermed bidra til å synliggjøre for samfunnet den kunstneriske aktiviteten som skjer på atelieret og som ender opp som selve innholdet i de store visningsrommene?

Tenk hvilke atelierprogram man kunne hatt dersom flere institusjoner hadde satt søkelys på produksjonsleddet slik Kunstnerforbundet har gjort. Med tro, kapital og samarbeidspartnere, har de satset på å skape et atelierprogram med tilhørende oppfølging, i eget bygg midt i Oslo!

Jovisst, Kunstnernes Hus har hatt atelier helt siden husets Nordfløy ble tegnet for Statens kunstakademi ved Slottsparken i 1930. Og Oslo kommune har sin atelierordning med Rådhusatelierene i spissen, tatt i bruk fra 1950 i vestre tårn, også det tegnet inn fra starten. Så når Kunstnerforbundet valgte å takke nei til en fortsatt mulig kommersiell leieinntekt og i 2018 åpnet pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet – kan vi i alle fall drømme om at dette representerer en ny oppblomstring av atelier som del av institusjonenes virke.

Vi gratulerer Atelier Kunstnerforbundet med prisen!

Trond Hugo Haugen (styreleder)
Eline Mugaas
Hanna Roloff
Therese Möllenhoff

Styret vil presisere at styremedlem Lars Sture ikke har deltatt i styrets diskusjon eller avgjørelse omkring prisen, da han på dette tidspunktet, i mars 2022, var søker til stillingen som daglig leder ved Kunstnerforbundet, en stilling som han senere fikk.

Kunstner Ahmed Umar tar imot besøk på Atelier Kunstnerforbundet. Foto: Kunstnerforbundet
Kunstner Ahmed Umar tar imot besøk på Atelier Kunstnerforbundet. Foto: Kunstnerforbundet

Oslo Opens Hederspris

Prisen skal hedre og ære dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon. Prisen tildeles på fritt grunnlag av styret, og ble delt ut første gang i 2019.