27.—28. april

Anna Carin Hedberg

(Hun/henne)
Addresse: P1 mobilt atelier, Herslebs gt 20 B, 0561 Oslo
Etasje: 1
Atelieret er åpent lørdag 27. april kl 12-17

Anna Carin Hedberg og Ebba Moi har samarbeidet i flere kunstprosjekter siden 2003. I deres kunstneriske praksis, utforsker de forandringer i samfunnet og undersøker strukturer som tematiserer disse forandringsprosessene. I P1-atelieret samarbeider de med elever fra Herseb videregående skole.

installasjon, skulptur, tegning, lyd, video

Img 0410
Img 0573
Akvarell 2024
Img 1082
P1, mobilt arbeidssted for kunstnere i regi av Tenthaus plassert i skolegården ved Hersleb skole 2024.
Img 0422

I mitt atelier

P1 er en mobil arbeidsplass for kunstnere i regi av Tenthaus. Akkurat nå er atelieret plassert i skolegården på Hersleb skole. Her samarbeider Hedberg & Moi med eleverne i et prosjekt hvor de fordyper seg i utrydningstruet fugler. Nesten halvparten av norske fugler er på rødlista og fuglene både i Norge og resten av verden blir færre og færre. Elevene arbeider sammen med kunstnerne i atelieret og modellerer ulike fuglearter i leire.

Planlagte prosjekter og utstillinger

www.hedbergmoi.net