27.—28. april

Ebba Moi

(Hun/henne)
Addresse: P1 mobilt atelier, Herslebs gate 20B, 0561 Oslo
Etasje: Skolegården til Hersleb vgs
Atelieret er åpent lørdag 27. april kl 12-17

Ebba Moi ble født i Örebro, Sverige, i 1971. Hun arbeider som kunstner og kurator i ulike selvinitierte prosjekter og samarbeidsprosjekter, som Tenthaus, et diskursivt sted og kunstkollektiv i Oslo. Hun har også et samarbeid med Anna Carin Hedberg siden 2003. Hun har gjort flere offentlige kunstoppdrag og utstillinger lokalt og internasjonalt, med det offentlige rom som utgangspunkt for sin praksis. Moi er for tiden styreleder i Norsk Billedhoggerforening.

sosialt engasjert kunst, skulptur

 dsc8887
Coral Energy (2023) med Anna Carin Hedberg. Fotograf Øystein Thorvaldsen

I mitt atelier

Akkurat nå har jeg atelier i P1 (Prototyp 1) på Hersleb skoles skolegård. P1 er to container laget på initiativ av Tenthaus kunstkollektiv som et svar på mangel av kunstneres tilstedeværelse i dagens skole. Siden 2018 har P1 turnert i Norge til forskjellige skoler og siden oktober 2023 er den plassert på skolegården til Hersleb skole. Jeg deler atelieret med flere andre kunstere som for tiden også har mistet sine kommunale atelierer og er på let etter noe mer permanent. Samtidig er det interessant å åpne opp min praksis til å være mer tilgjengelig hvor elever og andre lett kan ta veien forbi for å se og snakke om kunst.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Stedsveven – et kommunalt oppdrag for Tenthaus kunstkollektiv som skal finne sted på Grønland / Tøyen i 2024 – 2026.

Tenthaus – utvikling av prosjekter i regi av kunstkollektivet. www.tenthaus.no

Utstilling på Kunstarena, sommer 2024. www.kunstarena.no

Residency på Velferden, høst 2024. www.velferdenscene.com