18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Viktig informasjon om utfylling av påmeldingsskjema

Det er svært viktig at du fyller ut påmeldingsskjema detaljert og riktig. Vår eksterne jury som skal velge ut hvilke kunstnere de mener er aktuelle for å delta på årets speed-date mappevisning vil straks etter påmeldingsfristen gå i gang med å saumfare profilene deres. Etter hvert blir også våre internasjonale kuratorer invitert, og de vil bruke våre nettsider for å bestemme hvilke kunstnere de ønsker å besøke, så med andre ord er det sterkt anbefalt at du har følgende punkter på plass;

Bilder:
Alle profiler skal ha minst ett bilde (helst fire) og samtlige bilder bør ha beskrivende undertekster med følgende innhold:

- Navn på kunstner
- Tittel
- Teknikk
- Eventuelt størrelse på verket
- Årstall
- Ved dokumentasjon fra utstilling/performance bør utstillingssted og
tittel være nevnt
- Eventuelt info om det er installasjonsbilde eller detalj
- Eventuelt fotokred.

Eksempler:
1. Av selve verket: Inger Sitter, Komposisjon 1, maleri, 50 × 70 cm, 1965
2. Av dokumentasjonsbilde: Inger Sitter, dokumentasjon av utstilling
på Galleri Riis,Oslo, 1995, foto: Galleri Riis
3. Av detalj: Inger Sitter, detalj av Komposisjon 1, maleri, 50 × 70
cm, 2015
4. Av performance: Inger Sitter, dokumentasjon av performance
“Komposisjon 1”, vist på separatutstilling på Galleri Riis, 1965.

CV:
Fyll inn detaljert CV både på norsk og engelsk side.

Artist statement:
Vi har full forståelse for at ikke alle ønsker å legge ut statement på våre offentlige sider så dette er ikke noe absolutt krav. Vi vil likevel oppfordre de av dere som ønsker om å gjøre dette da det kan være stor hjelp for å forstå kunsten din.

Sjekk at kartnålplasseringen er riktig.
Zoom inn og plasser den veldig nøye der f.eks inngangsdøren til atelieret ditt er.

Andre ting å ha i bakhodet:
• Det er ingen god idé å linke til sin egen hjemmeside som erstatning for annen info (CV, kommende prosjekter etc.). Du kan selvsagt linke – men det anbefales ikke at du kun skriver en nettadresse.
• Husk å fylle inn på både norsk og engelsk side (ja, alt må dessverre fylles ut to ganger).