27.—28. april

Lona Hansen blir ny prosjektkoordinator

Vi har gleden av å presentere Lona Hansen, som er vår nye prosjektkoordinator, samt den nye juryen for 2017.

20 desember 2016
Lona 6679
Lona Hansen

Lona Hansen er kunstner og kulturarbeider med erfaring fra flere deler av kunstfeltet. Hun har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim og fullførte i 2014 en mastergrad i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. I løpet av studietiden var hun involvert i den første utgaven av kunsttriennalen Bergen Assembly som produksjonsassistent, hvor hun etter endt utdanning også fortsatte som assistent og senere prosjektkoordinator. Siden dette har hun vært produksjonsmedarbeider i VISP i Bergen, ved siden av egen kunstnerisk praksis.
Lona er nå bosatt i Oslo og vi gleder oss over å ha fått henne med på Oslo Open teamet!

Den eksterne juryen, som har som oppgave å velge ut kunstnere for mappevisninger med kuratorer under Oslo Open 2017, består av kunstnere Solveig Lønseth, Tora Endestad Bjørkheim og Jan Christensen.