27.—28. april

OSLO OPEN presenterer SVARTJORD

Oslo Open er svært stolte av å kunne presentere kunstnergruppen Svartjord med en interaktiv scenografi i våre lokaler.

1 april 2016
Fra Svartjords utstilling under Oslo Open 2015, Prindsen Project Space. Foto: svartjord.com
Fra Svartjords utstilling under Oslo Open 2015, Prindsen Project Space. Foto: svartjord.com

Oslo Open har invitert kunstnergruppen Svartjord til å lage en arkitektur for festivalens hovedkvarter i Anatomigården i Rådhusgata. Resultatet er De tre søstre, en «biodynamisk formasjon» bestående av mais, bønner og squash, samt en videoinstallasjon. Denne er på plass fra 8 april og kan sees til og med 17 april.

Svartjord er en Oslobasert kunstnergruppe som arbeider med stedsrelaterte prosjekter. Gruppen ble opprettet i 2014 og består av Siren Elise Dversnes Dahle, Luca Andreotti, Yola Maria Tsolis og Mari Østby Kjøll.

Svartjord springer ut av en diskusjon omkring økologi, urbanitet, kollektivitet og en felles interesse for å utforske et bredt spekter av romlige problemstillinger. Hvert av Svartjords prosjekter utgjør et eget økosystem der de gitte forholdene gir grobunn for de kunstneriske undersøkelsene. En sentral del av Svartjord sin metode ligger tett opp mot konseptet Open Source; De bruker og deler ideer, materialer og metoder fra hverandres praksiser, samt med andre samarbeidspartnere.

Åpningstider:
Fredag 8 april klokken 19 – 21
Lørdag 9 april til og med søndag 17 april
klokken 12 – 16 (hver dag)

BILDE: Svartjord, Nothing in Excess/Drift, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm, 2015, foto: Luca Andreotti