27.—28. april

Oslo Open i Klassekampen

Oslo Open går ut mot kommunens behandling av ateliersituasjonen i Oslo i dagens Klassekampen.

19 mars 2021
Skjermbilde 2021 03 19 kl. 13.58.05

Det er på høy tid at Oslo kommunes forvaltning av byens subsidierte atelierer kommer i søkelyset. Daglig leder av Oslo Open står derfor som hovedkilde når saken løftes i dagens avis.

I tillegg til at det på et generelt plan er alt for få atelierer sett opp mot hvor mange kunstnere det er i byen så skaper kommunens mangelfulle system en unødvendig uforutsigbar situasjon for de kunstnerne som faktisk har fått tilslag på et kommunalt atelier.

Svært mange av leietakerne lever på lånt tid i bygg som med tiden skal rives eller renoveres for ny bruk, som Myntgata 2 og Ila pensjonat. Oslo Open mener denne midlertidigheten gjør det desto mer kritikkverdig at Kulturetaten ikke får fortgang i prosessene.

Les mer om Oslo Kommunes kafkaprosess her.

“Dette er produktive lokaler, de månedene det står tomt så er det tapt kunstnerisk produksjon”.