27.—28. april

Oslo Open 2020 er avlyst

Som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19) har styret i Oslo Open besluttet å avlyse årets
arrangement som var planlagt å finne sted 18. – 19. april.

30 mars 2020
Skulptur

Styret ønsker å være forutsigbare i en usikker tid, hvor det er uklart hvor lenge kulturarrangementer skal ha forbud. Avgjørende for styret var hensynet til eldre kunstnere, vi skal gjøre vårt for å begrense smittefare.
Vi ønsker også å begrense belastningen for byens kunstnere ved å ikke be om mer gratisarbeid.
Kunstnere er blant de yrkesgrupper som nå opplever en vanskelig økonomisk situasjon. Hvert år stiller kunstnerne opp med 10.000 dugnadstimer for å åpne sine atelierer for byen. Uten kunstnere – ingen kunst.
Vi beklager på det sterkeste ulempene dette måtte medføre for alle 410 kunstnere som har meldt seg på og for alle våre flotte samarbeidspartnere. Vi håper dere vil være med på å gjennomføre Oslo Open neste år.
Det er viktig å understreke at årets Oslo Open blir et unntak og at vi allerede nå starter arbeidet med å gjennomføre Oslo Open som vanlig i april 2021.
Men alt er ikke bare svart: I de neste ukene har vi fremdeles noen gladsaker å melde:

  • Vi gjennomfører en alternativ markering av vårt 20-årsjubileum som kaster lys over allede flotte menneskene som har vært med å gjøre Oslo Open til det det er i dag.
  • Oslo Opens styre skal dele ut årets hederspris.
  • Oslo Open lanserer ny webside i april og denne er det flinke Anyone som står bak.

Vi gleder oss!
Alt dette vil foregå på nett – via vår nettside og sosiale medier. Vi vil sende ut nyheter som sprer glede – smittefritt.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektkoordinator Marie Saxeide, marie.saxeide@osloopen.no