27.—28. april

Katinka Maraz er ny styreleder i Oslo Open

Katinka Maraz har bakgrunn som billedkunstner og lang fartstid i norsk kulturliv hvor hun har jobbet med blant annet kunstnerpolitikk, mangfold og inkludering. Hun tar over etter Trond Hugo Haugen som har vært styreleder i Oslo Open siden 2017.

29 juni 2023
Portrett i svart-hvitt av Katinka Maraz
Ny styreleder i Oslo Open, Katinka Maraz, gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

Oslo Open kan glede seg over en ny styreleder med mye erfaring. Katinka Maraz har tidligere vært styreleder i Forbundet Frie Fotografer og Stiftelsen Bjørka. Som medlem i ulike utvalg i Kunstnernettverket har hun arbeidet med å utvikle felles politikk på tvers av ulike kunstfelt. Maraz har vært daglig leder i Balansekunst, et samarbeid mellom over 150 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv, og jobbet som produsent i Transcultural Arts Production (TrAP) – en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. Nå vil hun styrke Oslo Open både som organisasjon og som kunstformidler.

Hva gleder du deg til å ta fatt på?
– Oslo Open er en unik institusjon i kunstlivet og jeg gleder meg til å bidra til at vi får enda bedre fotfeste i Oslo og å styrke organisasjonsstrukturen. Jeg håper vi kan vise at det er viktig at det finnes gode arbeidsplasser for kunstnere og at byutviklingen får mye igjen for det.

– Oslo Open er godt i gang med å senke terskelen for møter mellom publikum og kunst på en annerledes måte enn gallerier og museer. Det å få se produksjonsrom er inspirerende og gir et innblikk i den kunstneriske prosessen. Jeg håper å styrke tilgangen for at flere grupper kan delta i dette.


Hvordan bidrar Oslo Open til byen Oslo?
– Vi tror at å satse på skapende rom og prosesser bidrar til et bedre bymiljø og er med på å formidle sentrale problemstillinger rundt muligheten til å produsere kunst, samt å utøve uavhengig kunstformidling i Oslo. Vi ser på oss selv som en tilrettelegger for gode møter mellom kunst og folk og håper det vil bli prioritert også politisk i tiden som kommer.

Gruppebilde av fem personer i styret.
Nytt styre i Oslo Open ble valgt på årsmøtet 31. mai 2023. Her representert ved Mathilde Carbel, Ida Lykken Ghosh, Katinka Maraz, Olaf Tønnesland Hodne og Karen Kviltu Lidal.

Resten av styret består av kunstner Karen Kviltu Lidal (styrets nestleder), kunstner Olaf Tønnesland Hodne, kunstner og kurator Mathilde Carbel, direktør for Atelier Nord, Ida Lykken Ghosh, og markedsdirektør på Nasjonalmuseet, Tord Karstein Rønning Krogtoft. Vararepresentanter er kunstnerne Sayed Sattar Hasan og Julie Skarland, og daglig leder i Notam, Christian Blom.

Oslo Open er en medlemsorganisasjon med styret som høyeste organ mellom årsmøtene. Styret utarbeider strategi, ansetter daglig leder og har det overordnede ansvaret for at Oslo Open gjennomføres på en god måte, i dialog med staben.