27.—28. april

Illustrasjonsverkstedet

Illustrasjonsverkstedet ga seks jenter i alderen 16-18 år nye møter med kunst og kreativ ytring. En workshopserie endte i en risotrykket og håndbundet fanzine. Ungdommene sto selv for alt innholdet, i form av tegning, tekst og foto.

20 oktober 2021
Gruppa besøker kunstner Elise Storsveen i utstillingen på Kunstnerforbundet.
Jentene fra illustrasjonsverkstedet på besøk hos kunstner Elise Storsveen i utstillingen hennes på Kunstnerforbundet. Foto: Oda Berby / Byverkstedet.

Målgruppen for prosjektet var ungdom 16-20 år i nærmiljøet på Grønland og Gamlebyen. Bydel Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store forskjeller i sosial og økonomisk bakgrunn hos innbyggerne. Kunst og kulturtilbud er ofte dyre og lite tilgjengelig om du ikke har foreldre som engasjerer seg i dette. Gjennom prosjektet ønsket vi å nå nye grupper og de som vanligvis ikke har mange tilbud om kulturaktiviteter.

Pandemien gjorde at et arrangement som i begynnelsen var for en bred målgruppe og et stort antall ungdom, Make Your Mark, måtte nedskaleres. Utviklingen av et illustrasjonsverksted av, for og med ungdom i bydel Gamle Oslo ble gjennomført i samarbeid med Byverkstedet, som tok prosjektlederrollen. Verkstedet ble gjennomført med en liten gruppe ungdom. Ved å trykke resultatene som en fanzine nådde prosjektet likevel et større publikum. Redaksjonsrådet har gitt gruppa faglig støtte, og besto av Aon Raza (forfatter/redaktør Third Culture Kids), Elise Storsveen (kunstner) og representanter fra Oslo Open og Byverkstedet.

For å lansere fanzinen og dele erfaringer fra prosjektet laget vi to arrangementer: En lansering for og av ungdom på Kunstnernes Hus, med samtaler og kunstneriske innslag, og et seminar for kulturaktører, med Oslo Open, Byverkstedet, Kunsthall Oslo og Kunstnernes Hus, om hvordan kulturaktører kan arbeide med ungdom på deres egne premisser. Fanzinene ble også distribuert på bibliotek, ungdomsklubber, skoler og kulturinstitusjoner i Oslo.

Kunstnermøte

Ungdommene møtte kunstneren Elise Storsveen og fikk omvisning i hennes utstilling på Kunstnerforbundet 19. mai. Storsveen har jobbet mye med fanziner og publikasjoner som var både inspirerende å høre om og nyttig for gruppa å ha med seg i det videre arbeidet. Dette ble en anledning til å stille spørsmål om kunst. Ungdommene spurte Storsveen om hennes kunstnerskap, hva hun er opptatt av, hvordan hun ble kunstner og hva som er hennes drivkraft, og dette førte til gode samtaler.

Fra samtalen mellom jentene og kunstner Elise Storsveen.
Fra samtalen mellom jentene og kunstner Elise Storsveen. Foto: Oda Berby / Byverkstedet.

Riso-workshops og produksjon

For å samle inn ideer og inspirasjon uten å måtte møtes laget vi en instagram-konto der gruppa kunne legge opp ting de var opptatt av og lot seg inspirerer av. Det ble også gjennomført to digitale møter for oppsummering underveis. For å produsere innholdet til selve publikasjonen holdt vi en tre-dagers workshop 21-23. mai i Byverkstedets lokaler, forberedt av redaksjonsrådet. Under workshopen fikk deltakerne uttrykke seg fritt gjennom ulike teknikker som tegning og arbeid med tekst, bilder og collager. Dette var en veldig kreativ og morsom del av prosjektet der deltakerne virkelig slapp seg løs og fylte veggene med arbeider og ideer. Siste dag ble det gjennomført en mer tekstbasert workshop sammen med Aon Reza.

I løpet av juni ble det jobbet med grafisk design og sammenstilling av publikasjonen med Annika V. Homme. Denne delen av arbeidet som besto i stor del av grafisk design. Å gjøre det blir lesbart, i riktig rekkefølge og klargjort for trykk, alt i samråd med ungdommene. Da alt var trykket og klart samlet vi gruppa til å false (brette) og binde fanzinen med veiledning. Det ble en fin mulighet til å gjennom den sammen og diskutere. Vi snakket om hva vi hadde gjort og de delte tanker for videre arbeid. Dette var en arbeidskrevende produksjon og derfor ble fanzinen laget i et begrenset opplag på 300 eksemplarer. Fanzinen fikk tittelen Speilbilde > profilbilde.

Fem av jentene i illustrasjonsverkstedet på besøk utenfor Kunstnerforbundet.
Fem av jentene i illustrasjonsverkstedet på besøk utenfor Kunstnerforbundet. Foto: Oda Berby/ Byverkstedet

Lansering: Speilbilde > profilbilde

I samarbeid med ungdommene ble det planlagt og arrangert lansering av fanzinen på Kunstnernes Hus 14. oktober. Omkring tretti ungdommer kom på lanseringen. Fire av de som hadde vært med å lage fanzinen innledet med å fortelle om prosjektet og deres arbeid. Vi inviterte også kunstner Meera Manjit Kaur til å dele sine erfaringer og svare på spørsmål om hvordan det er å jobbe som ung kunstner i dag. Den relativt nyetablerte artisten Camilla Rowe sto for nydelig musikalsk innslag. Mot slutten av arrangementet hadde vi en samtale med alle deltakerne på arrangementet om hva de var opptatt av og hvordan vi som arrangører kan legge bedre til rette for unges deltakelse. De ønsket seg mer samlet informasjon om ting som skjer, men også et eget sted og mulighet til å treffe andre ungdommer og nye folk med overlappende interesser.

Erfaringer

Målet med prosjektet var å gi unge en møteplass med mulighet til å utfolde seg kreativt i trygge omgivelser, med gode fagressurser, på tvers av sosiale og økonomiske ulikheter. I samarbeid med Forandringshuset Grønland og jentegruppa United Sisters har vi jobbet spesielt for å rekruttere jenter. Dette fordi jenter sjeldnere benytter seg av tilgjengelige sport- og fritidstilbud, og ofte etterspør kreative aktiviteter. Det har vært viktig å kunne være fleksible og kunne tilpasse aktivitetene når det har vært umulig å gjennomføre som planlagt pga pandemien. Vi opplever at vi har kommet tett på deltakerne, i en tid som har vært ekstra utfordrende for mange ungdommer. Deres tilbakemeldinger har vært at prosjektet har betydd ekstra mye i en periode med sosial distansering og isolasjon.

Prosjektet ble støttet av Kulturrådet, Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB.