27.—28. april

Ungdom bryr seg ikke om kunst

På oppdrag for Oslo Open har Byverkstedet sammen med et ungdomsteam fra Bydel Gamle Oslo sett på hvordan vi kan få ungdom i alderen 16-20 til å delta på Oslo Open.

22 september 2020
Kunstnermøte med Anahita Alebouyeh
Kunstnermøte med Anahita Alebouyeh
Marianne heier
Kunstnermøte med Marianne Heier

I begynnelsen av august 2020 gjennomførte Oslo Open sammen med ByVerkstedet en workshop for og med ungdom. Målet var å finne ut av hvordan vi kan nå ut til ungdommer som målgruppe. I et tverrfaglig team jobbet ungdommene gjennom undersøkende og praktisk arbeid for å utforske hvilke muligheter det er for festivalen å nå ut til ungdom mellom 16 og 20 år. Som utgangspunkt jobbet vi ut fra en hypotese om at ungdom generelt ikke er opptatt av eller bryr seg om kunst. Det ble blant annet gjennomført ulike workshops, intervjuer, digitale mini-intervjuer med andre ungdommer og atelierbesøk.

Teamet besto av Loubna, Souhaieb, Dana, Warsan og Aya fra Bydel Gamle Oslo, samt Jinn Jansen (Byverkstedet) og Nissrin Khalaf (Ungdomsverkstedet). Ungdommene fikk under workshopen besøke kunstnerne Anahita Alebouyeh og Marianne Heier på atelieret, hvor de hadde fine samtaler og fikk innsikt i livet og virket til de to kunstnerne. Frida Rusnak deltok som observatør fra Kulturrådet. I evalueringen av prosjektet kom det frem at noe av det ungdommene syntes var mest spennende var de fysiske møtene med profesjonelle kunstnere; et svært lovende utgangspunkt å arbeide videre med, og faktisk det Oslo Open er til for.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og resultatet teamet kom fram til gjennom sitt arbeid er en rapport og konseptet Make Your Mark; et rom for ungdom. Oslo Open søker for øyeblikket ytterligere finansiering fra ulike hold med det håp om å videreføre prosjektet i samarbeid med Byverkstedet. Vi ønsker å realisere Make Your Mark og sammen med målgruppen teste ut nye metoder for synliggjøring og markedsføring for finne ut hvordan vi kan nå ut til nye publikumsgrupper, bli mer synlige og styrke vår rolle som viktig samfunnsaktør.

Har du lyst å lese rapporten fra prosjektet så ta kontakt på info@osloopen.no så sender vi den til deg.

Anahita
Kunstnermøte med Anahita Alebouyeh