27.—28. april

Årets hederspris går til Graham Hayward og Fellesverkstedet

Med årets Hederspris ønsker Oslo Open å hedre Fellesverkstedet og dets daglig leder Graham Hayward, for arbeidet de gjør med å skape en unik og inkluderende arena for produksjon av kunst.

25 april 2024
A group photo of Fellesverkstedet, the Oslo Open honorary prize winners, standing out side of Kunstnernes Hus.
Prisen ble tildelt til Fellesverkstedet på Kunstnernes Hus, torsdag 25. april. Foto: Jan Khür.

Oslo Opens styreleder Katinka Maraz annonserte mottakerne av hedersprisen på Kunstnernes Hus torsdag 25. april 2024.

Årets pris er laget av Anaclara Talento & Eduardo Scaramuzza, på oppdrag fra kunstnernettverket Verdensrommet, som var fjorårets hedersprismottaker.

Dette er styrets begrunnelse:

Oslos kunstscene er unik, og noe av det som har gjort den enestående er at den skapende praksisen har stått side om side med gallerier og museer også i bysentrum. Vi ser nå at dette er truet og at mange kunstnere emigrerer både bosted og atelier. Årets prisvinnere gjør mye for å opprettholde produksjon av kunst i Oslo, gjennom å skape en helt forbilledlig delingsarena. De er en ideell organisasjon med ett formål: å gi kunstnere, selvstendige næringsdrivende og andre kreative tilgang til profesjonelle produksjonsforhold. Det er en ny måte å tenke verksted og utvikling på, de er i tillegg et kompetansesenter som videreformidler håndverk og materialkunnskap på ikke-kommersiell basis. Det bor ca. 1150 produserende kunstnere i Oslo, mange av disse viser sine verk over hele Norge, og internasjonalt. Derfor er det viktig at Oslokunstneren har rom hvor de kan produsere og skape nye verk.

Fellesverkstedet tilrettelegger for over 600 produksjoner hvert år og vi håper dette inspirerer andre til å tenke nytt og at Fellesverkstedet blir en varig institusjon i Oslo. Graham Hayward, er daglig leder og ildsjel bak prosjektet, men vi vet at det er mange som er med og vi ønsker å vise gjennom tildeling av hedersprisen at vi heier helhjerta på Fellesverkstedet. Vi blir oppmuntret av den offensive måten de har skaffet seg sitt eget bygg på og nytenkningen rundt bærekraftig kunstnerisk delingsarenaer og eierskap. Oslo Open synes dette er spesielt viktig i en tid hvor atelier og arbeidsrom forsvinner ikke bare fra Oslo sentrum, men fra hele Oslo, i en skala vi ikke har sett før.

Vi gratulerer Graham Hayward og Fellesverkstedet!

Katinka Maraz (styreleder)
Ida Lykken Ghosh
Olaf Tønnesland Hodne
Tord Karstein Rønning Krogtoft
Mathilde Carbel
Karen Lidal
Julie Skarland (vara)
Sayed Hasan (vara)

Oslo Opens Hederspris

Prisen skal hedre og ære dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon. Prisen tildeles på fritt grunnlag av styret, og ble delt ut første gang i 2019.

Osloopen jankhurabrakadabra 2024 2084
Årets pris er laget av Anaclara Talento & Eduardo Scaramuzza, på oppdrag fra kunstnernettverket Verdensrommet, som var fjorårets hedersprismottaker. Foto: Jan Khür.