23.—24. april

Alt du lurer på om Oslo Open

Her har vi samlet noen spørsmål og svar for deg som er kunstner og deltar på Oslo Open.

HVORFOR SKAL JEG SOM KUNSTNER VÆRE MEDOSLO OPEN?
Målet med Oslo Open er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Kanskje vi også kan klare å ta livet av noen myter? Det hårete målet er å gi kunsten en større plass i samfunnet. For deg som kunstner har det en fagpolitisk verdi å delta i formidlingsarbeidet for feltet vårt, samtidig får du vist frem det du jobber med, ofte til et nytt publikum, både ufaglærte og faglærte. Oslo Open skiller seg fra andre kunstformidlingstilbud gjennom vekten på den enkelte kunstnerens arbeidsplass, og det finnes ingen andre i Oslo som gir publikum muligheten til å besøke åpne atelier. Selv om initiativet har spredt seg til Bergen, Trondheim og Tromsø, er Oslo Open fortsatt størst i Norge.

Oslo Open er både for “vanlige folk” og folk i kunstbransjen. Mange som jobber i feltet benytter Oslo Open til å holde seg oppdatert og oppdage nye kunstnerskap. Vi har også et eget besøksprogram for kuratorer. Oppdrag og utstillinger vokser ikke på trær, så sjansen til å få profesjonelle besøkende og nye kontakter kan være en motivasjon for mange kunstnere til å delta. Arrangementet likevel er først og fremst for alle mulige besøkende Oslofolk, unge, gamle, studenter og familier. Under Oslo Open har kunstnerne også en unik mulighet til å samle folk i atelierfelleskapet og/eller besøke kolleger på deres atelier.

Oslo Opens nettsider har jevn trafikk hele året og vi vet at kuratorer og andre som jobber i kunstfeltet benytter kunstneroversikten når de leter etter informasjon om kunstnere. Ved å delta på Oslo Open er din kunstnerprofil synlig på våre nettsider frem til neste års påmelding.

JEG ER PÅMELDT. MÅ JEG HOLDE AV HELGEN 23.-24. APRIL?
Du må holde av den dagen din side av elven holder åpent. I 2022 er det åpent øst fra Akerselva på lørdag 23. april og vest fra elva på søndag 24. april. Det er forventet at du er tilstede fra 12–18. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du plutselig finner ut at du ikke kan delta.
Vi anbefaler selvsagt at du også benytter sjansen og besøker dine kolleger på andre siden av byen dagen før/ etter!

SKAL JEG LAGE EN UTSTILLINGATELIERET UNDER OSLO OPEN?
Det er ikke nødvendig å omforme atelieret til et galleri! Selvsagt kan du rydde litt ekstra og kanskje sette over kaffen, men det særegne med Oslo Open er nettopp vekten på kunstneres arbeidsplass. De besøkende har lyst til å se hvordan kunstnere jobber, og vil gjerne se arbeidsplassen din, sånn den er.

HVA FORVENTER PUBLIKUM AV MEG NÅR DE KOMMER INNMITT ATELIER?
Det er mye du som kunstner kan gjøre for at du skal få et vellykket besøk på ditt atelier. Om du legger inn litt ekstra krefter på å introdusere deg selv, forteller om hva du jobber med og hvordan du jobber når publikum kommer inn døra, er det stor sjans for at du kan få et interessant besøk og gode samtaler. Det er hyggelig å bli møtt med et «velkommen inn!». Kanskje er den som kommer inn bioingeniør/historiker/pedagog med en spennende vinkling til det du jobber med, eller kan du gi noen unik innsikt i pigmenter, feltopptak eller forholdet mellom skulptur og pidestall?

JEG STILLE OPPGUIDET TUR ELLER LIVE-STRØMMEDE ATELIERBESØK?
Nei, det er valgfritt. Oslo Open lager program for formidling digitalt både før og under kunsthelgen, men vi skjønner at dette ikke passer for alle. I påmeldingsskjema kan du krysse av for om du er interessert i å få en guidet tur inn på atelieret ditt, eller ikke.
Det er selvsagt valgfritt, men vi håper at flest mulig har lyst å stille opp da disse programpunktene er med på å gi synlighet for kunstnere og kunstens plass i samfunnet. Men hvis du ikke føler deg komfortabel er det bare å la være krysse av for guidede turer i påmeldingsskjema.

HVORFOR FÅR JEG SÅ FÅ BESØK PÅ MITT ATELIER MENS ANDRE FÅR MANGE?
Vi ser at det er stor forskjell på hvor trykket av publikum ligger. Stort sett er dette geografisk betinget. Er du i et stort atelierfellesskap i sentrum, er sjansen stor for at du kan få overveldende mye besøk, men dersom du jobber alene langt utenfor bykjernen, kan det hende du kun får besøk av én person. Vi forstår at det er frustrerende for dere som får lite besøk, men det er mulig å legge inn en innsats her selv; inviter naboer, bekjente, kollegaer, heng opp Oslo Opens plakater i området eller på nærbutikken. Er du ikke så god på sosiale medier, spør gjerne en venn eller kollega og tips og hjelp. Besøkende kuratorer velger selv hvem de ønsker å besøke uavhengig av beliggenhet.

HVA ER OSLO OPENS JURY?
Hvert år inviterer vi en ny jury. Juryen består av tre medlemmer med bakgrunn fra både billedkunst og kunsthåndverk. Juryen lager først en lang liste over personer de synes er aktuelle til årets mappevisning. Så kommer de sammen for å bli enige om 30 kunstnere som får tilbud om å delta på mappevisning 25.-36. april. Den lange listen, med kunstnere som ble vurdert, men endte opp med å ikke bli invitert, bruker vi i administrasjonen til å planlegge hvilke kunstnere vi kan synliggjøre i våre egne kanaler. Dette er for å unngå at vi setter oss fast i hamsterhjulet og viser frem de vi kjenner best til – år etter år. Med 400 kunstnere er det alltid noen som blir trukket frem og noen som ikke får like mye oppmerksomhet. Vi prøver å ha fokus på å vise frem et mangfold av kunstnere, med ulik alder, kjønn, bakgrunn, kunstnerisk uttrykk og geografisk plassering i Oslo.

HVEM SITTER I JURYEN?
Det er styret til Oslo Open som velger juryen. Juryen skal bestå av én person med kunnskap om billedkunstfeltet, én med med kunnskap om kunsthåndverksfeltet og én person fra Oslo Opens referansegruppe som består av viktige kunstinstitusjoner i Oslo. Juryen i 2022 har bestått av Miriam Wistreich (UKS), Wendimagegn Belete (billedkunst) og Admir Batlak (kunsthåndverk).

HVORDAN ARBEIDER JURYEN?
Juryarbeid er alltid vanskelig og Oslo Open har derfor utformet en juryinstruks, som blir delt ut til årets jury før de begynner sin jobb. Instruksen sier at det viktigste vurderingsgrunnlaget er kunstnerisk kvalitet, men juryen bes å samtidig vektlegge en bredde i kjønn, bakgrunn, alder og uttrykk. Det blir gjort rede for at det er opp til hvert jurymedlem å selv definere hva de mener høy kunstnerisk kvalitet er. Jurymedlemmene bes om å se nøyere på kunstnere de ikke er kjent med fra før. I tillegg får juryen tilgang til en oversikt over hvilke kunstnere, som vært med på de to siste årenes program, og bes ta hensyn til det. Det betyr ikke at at de ikke kan velge dem som har vært med før, men det presiseres overfor juryen at vi ønsker sirkulasjon.

HVA ER DET PROFESJONELLE BESØKSPROGRAMMET, OG HVORFOR?
I 2014 etablerte Oslo Open et internasjonalt besøksprogram. Gjennom programmet inviteres profilerte kuratorer, gallerister og skribenter til Oslo for å møte byens kunstnere. Målet er at Oslo Open kan bidra til økt internasjonalisering av Oslos kunstfelt. Fra 2017 utvidet vi programmet til å stille de samme godene og tilbudene til disposisjon for utvalgte fagfolk innen kunstfeltet i Norge, noe vi ser har vært svært fruktbart for både kunstnere og kuratorer.

BLIR DET ET INTERNASJONALT BESØKSPROGRAM i 2022?
Ja, vi får noen internasjonale gjester i år. I tillegg får vi besøk av kuratorer fra Oslo og hele landet. Vi koordinerer besøk for de kuratorene som ønsker å møte kunstnerne én til én. Men det er kuratorene selv som finner ut hvem de ønsker å besøke, basert på kunstnerprofilene på våre nettsider.

HVORDAN VELGES MAN UT TIL KURATORBESØK?
Når det gjelder hvilke kunstnere som får kuratorbesøk på atelieret så er dette opp til kuratoren. Det betyr at vedkommende selv velger fritt fra oversikten over kunstnere på nettsiden. Enkelte av dem (særlig de som aldri har vært i Oslo) ønsker likevel tips da de synes de er vanskelig å finne “sine interesser” blant 400 ukjente kunstnerprofiler. Da ber vi vedkommende liste opp hva slags kunstnere/teknikker/tematikker de interesser seg for, så sender vi dem flere forslag, slik at de selv velger hvem de har lyst å besøke. Poenget med kuratorbesøkene er at det skal kunne komme noe ut av det, – utstilling eller oppdrag
av ulik art. Derfor ville det vært poengløst om Oslo Open skulle forhåndsbestemt hvilke kunstnere kuratoren måtte besøke. Det ville resultert i uinteressante møter for både kunstner og kurator.

HVORDAN FOREGÅR ATELIERBESØK FRA KURATORER?
Når vi har mottatt ønskene fra kuratorene, kontakter vi kunstnerne de vil besøke og setter opp et program. Atelierbesøkene varer ca en time, og for at tidsskjema best mulig skal holdes får du som kunstner beskjed om at kuratoren kommer innenfor tidsrommet 09-12 (før lunsj) eller 13-17 (etter lunsj) den aktuelle dagen. Her er det opp til hver enkelt hva de gjør ut av besøket, men tenk på at kuratoren kommer fordi de er interessert i det du gjør, og at dette kan være en bra døråpner mot en jobb i fremtiden. Noen foretrekker å vise arbeider på laptop, mens andre viser arbeider på atelieret, ferdige eller i prosess. Det viktigste er å etablere et grunnlag for en god samtale, så vil kuratoren også ha sin agenda.

BLIR DET VERKSTEDER FOR BARN I ÅR?
I år blir det ikke noe Barnas Oslo Open (også kjent som BOO!) dessverre. Programmet krever mye organisering og arbeidstimer fra oss i staben. Etter to år med pandemi og lederbytte i Oslo Open så har vi ikke hatt kapasitet til å planlegge verksteder i år. Vi bruker anledningen til å gå litt i tenkeboksen på hva Oslo Open skal tilby til barn og ungdom. Vi tar en ny vurdering neste år på om BOO! kommer tilbake, og i så fall i hvilken form.

Lurer du på noe mer om å være kunstner på Oslo Open?

Send oss en mail på info@osloopen.no så gir vi deg svar.