27.—28. april

Alt du lurer på om Oslo Open

Her har vi samlet noen spørsmål og svar for deg som er kunstner og deltar på Oslo Open.

HVA ER OSLO OPEN?
En helg i året (27.-28. april 2024) kan folk i hele Oslo besøke kunstnere på atelieret, for å se hvordan de jobber. Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere kan delta. For publikum er Oslo Open gratis og åpent for alle. Med ca 400 kunstnere og mange tusen besøkende er vi et av Norges største kunstarrangement.

HVORFOR SKAL JEG SOM KUNSTNER VÆRE MEDOSLO OPEN?
Målet med Oslo Open er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Kanskje vi også kan klare å ta livet av noen myter? Det hårete målet er å gi kunsten en større plass i samfunnet. For deg som kunstner har det en fagpolitisk verdi å delta i formidlingsarbeidet for feltet vårt, samtidig får du vist frem det du jobber med, ofte til et nytt publikum. Oslo Open er både for “kvinnen i gata” og folk i kunstbransjen. Oslo Open skiller seg fra andre kunstformidlingstilbud gjennom vekten på den enkelte kunstnerens arbeidsplass, og det finnes ingen andre i Oslo som gir publikum muligheten til å besøke åpne atelier. Selv om initiativet har spredt seg til Bergen, Trondheim og Tromsø, er Oslo Open fortsatt størst i Norge.

Mange som jobber i feltet benytter Oslo Open til å holde seg oppdatert og oppdage nye kunstnerskap. Vi har også et eget besøksprogram for kuratorer. Oppdrag og utstillinger vokser ikke på trær, så sjansen til å få profesjonelle besøkende og nye kontakter kan være en motivasjon for mange kunstnere til å delta. Arrangementet er likevel først og fremst for alle mulige besøkende Oslo-folk: unge, gamle, studenter og familier. Under Oslo Open har kunstnerne også en unik mulighet til å samle folk i atelierfelleskapet og til å besøke kolleger på deres atelier.

Oslo Opens nettsider har jevn trafikk hele året og vi vet at kuratorer og andre som jobber i kunstfeltet benytter kunstneroversikten når de leter etter informasjon om kunstnere. Ved å delta på Oslo Open er din kunstnerprofil synlig på våre nettsider frem til neste års påmelding.

HVEM KAN DELTAOSLO OPEN?
Alle billedkunstnere og kunsthåndverkere som jobber i Oslo og er medlem i en kunstnerorganisasjon eller har tilsvarende faglige kvalifikasjoner er velkommen til å delta. Noen har fast atelier i et atelierfellesskap eller annet lokale, noen jobber hjemmefra og vil invitere besøkende inn i sitt hjem, andre setter opp en midlertidig arbeidsplass for Oslo Open-helgen. Alle typer arbeidsplasser for kunstnere er velkomne!

JEG HAR IKKE ATELIER. KAN JEG DELTA?
Et atelier kan være så mangt (Se svaret over). Det er stor mangel på arbeidsrom for kunstnere i Oslo, og det er en månedlig utgift mange kunstnere ikke har råd til. Du må ha et arbeidssted med en adresse for å delta på Oslo Open, og du må være tilstede på arbeidsplassen hele dagen du skal ha åpent. Men stedet er helt opp til deg. Eksempler på en-dags arbeidsplasser kan være inne i en lokal bedrift, på en nabolagskafé, i en park, eller i atelieret til en venn. Du kan også endre adresse etter at du har meldt deg på hvis du får et nytt atelier.

HVORFORMAN VÆRE MED I EN KUNSTNERORGANISASJON FOR Å DELTAOSLO OPEN?
Oslo Open er for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Men det finnes ikke én krystallklar definisjon på hvem som er profesjonell. Vi støtter oss på kunstnerorganisasjonene, som allerede har gode prosesser for å vurdere sine medlemmer gjennom fagfellevurdering. Eksempler på kunstnerorganisasjoner er Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Unge Kunstneres Samfund (UKS), Norsk Billedhoggerforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie Fotografer (FFF), Norske Grafikere, Landsforeningen Norske Malere og Samisk Kunstnerforbund (SDS). Alle disse fagorganisasjonene jobber for bedre arbeidsvilkår for kunstnere, og jo flere som står sammen, jo mer kan man få til. Derfor oppfordrer vi alle til å bli med i en kunstnerorganisasjon. Hvis du er profesjonell kunstner, men ikke er fagorganisert (for eksempel gjelder dette ofte masterstudenter, nyutdannede eller nyinnflyttede), send oss en epost på info@osloopen.no og be om å få din påmelding vurdert av vårt styre.

JEG ER PÅMELDT. MÅ JEG HOLDE AV HELGEN 27.-28. APRIL?
Du må holde av den dagen din side av elven holder åpent. I 2024 er det åpent øst for Akerselva på lørdag 27. april og vest for elva på søndag 28. april. Det er forventet at du er tilstede fra 12–17 den dagen du har åpent. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du plutselig finner ut at du ikke kan delta. Vi anbefaler selvsagt at du også benytter sjansen og besøker dine kolleger på andre siden av byen dagen før/etter!

SKAL JEG LAGE EN UTSTILLINGATELIERET UNDER OSLO OPEN?
Det er ikke nødvendig å gjøre atelieret om til et galleri! Selvsagt kan du rydde litt ekstra og kanskje sette over kaffen, men det særegne med Oslo Open er nettopp vekten på kunstneres arbeidsplass. De besøkende har lyst til å se hvordan kunstnere jobber, og vil gjerne se arbeidsplassen din, sånn den er.

HVA FORVENTER PUBLIKUM AV MEG NÅR DE KOMMER INNMITT ATELIER?
Det er mye du som kunstner kan gjøre for at du skal få et vellykket besøk på ditt atelier. Om du legger inn litt ekstra krefter på å introdusere deg selv, forteller om hva du jobber med og hvordan du jobber når publikum kommer inn døra, er det stor sjans for at du kan få et interessant besøk og gode samtaler. Det er hyggelig å bli møtt med et «velkommen inn!». Kanskje er den som kommer inn bioingeniør/historiker/pedagog med en spennende vinkling på det du jobber med. Eller kanskje kan du gi noen unik innsikt i pigmenter, feltopptak eller forholdet mellom skulptur og pidestall?

JEG STILLE OPPGUIDET TUR ELLER DIGITALE ATELIERBESØK?
Nei, det er valgfritt. Oslo Open lager program for formidling digitalt både før og under kunsthelgen, men vi skjønner at dette ikke passer for alle. Vi spør først. I påmeldingsskjema kan du krysse av for om du er interessert i å få en guidet tur inn på atelieret ditt, eller ikke. Hvis du ikke føler deg komfortabel med å få besøk av en gruppe på guidet tur kan du la være krysse av. Det er selvsagt valgfritt, men vi håper at flest mulig har lyst å stille opp da disse programpunktene er med på å gi synlighet for kunstnere og kunstens plass i samfunnet.

HVORFOR FÅR JEG SÅ FÅ BESØK PÅ MITT ATELIER MENS ANDRE FÅR MANGE?
Vi ser at det er stor forskjell på hvor trykket av publikum ligger. Stort sett er dette geografisk betinget. Er du i et stort atelierfellesskap i sentrum, er sjansen stor for at du kan få overveldende mye besøk, men dersom du jobber alene langt utenfor bykjernen, kan det hende du kun får besøk av én person. Vi forstår at det er frustrerende for dere som får lite besøk, men det er mulig å legge inn en innsats her selv; inviter naboer, bekjente, kolleger, heng opp Oslo Opens plakater i området eller på nærbutikken. Er du ikke så god på sosiale medier, spør gjerne en venn eller kollega og tips og hjelp. Besøkende kuratorer velger selv hvem de ønsker å besøke uavhengig av beliggenhet.

HVA ER DET PROFESJONELLE BESØKSPROGRAMMET, OG HVORFOR?
I 2014 etablerte Oslo Open et internasjonalt besøksprogram. Gjennom programmet inviteres profilerte kuratorer, gallerister og skribenter til Oslo for å møte byens kunstnere. Målet er at Oslo Open kan bidra til økt internasjonalisering av Oslos kunstfelt. Fra 2017 utvidet vi programmet til å stille de samme godene og tilbudene til disposisjon for utvalgte fagfolk innen kunstfeltet i Norge, noe vi ser har vært svært fruktbart for både kunstnere og kuratorer. I tillegg får vi besøk av kuratorer fra Oslo. Vi koordinerer besøk for de kuratorene som ønsker å møte kunstnerne én til én. Men det er kuratorene selv som finner ut hvem de ønsker å besøke, basert på kunstnerprofilene på våre nettsider.

HVORDAN VELGES MAN UT TIL KURATORBESØK?
Når det gjelder hvilke kunstnere som får kuratorbesøk på atelieret så er dette opp til kuratoren. Det betyr at vedkommende selv velger fritt fra oversikten over kunstnere på nettsiden. Enkelte av dem (særlig de som aldri har vært i Oslo) ønsker likevel tips da de synes de er vanskelig å finne “sine interesser” blant 400 ukjente kunstnerprofiler. Da ber vi vedkommende liste opp hva slags kunstnere/teknikker/tematikker de interesser seg for, så sender vi dem flere forslag, slik at de selv velger hvem de har lyst å besøke. Poenget med kuratorbesøkene er at det skal kunne komme noe ut av det, – utstilling eller oppdrag av ulik art. Derfor ville det vært poengløst om Oslo Open skulle forhåndsbestemt hvilke kunstnere kuratoren måtte besøke. Det ville resultert i uinteressante møter for både kunstner og kurator.

HVORDAN FOREGÅR ATELIERBESØK FRA KURATORER?
Når vi har mottatt ønskene fra kuratorene, kontakter vi kunstnerne de vil besøke og setter opp et program. Atelierbesøkene varer ca en time, og for at tidsskjema best mulig skal holdes får du som kunstner beskjed om at kuratoren kommer innenfor tidsrommet 09-12 (før lunsj) eller 13-17 (etter lunsj) den aktuelle dagen. Her er det opp til hver enkelt hva de gjør ut av besøket, men tenk på at kuratoren kommer fordi de er interessert i det du gjør, og at dette kan være en bra døråpner mot en jobb i fremtiden. Noen foretrekker å vise arbeider på laptop, mens andre viser arbeider på atelieret, ferdige eller i prosess. Det viktigste er å etablere et grunnlag for en god samtale, så vil kuratoren også ha sin agenda.

BLIR DET VERKSTEDER FOR BARN I ÅR?
Oslo Open arrangerer ikke egne verksteder for barn i 2024. Noen av kunstnerne gjør enkle verksteder på atelieret, som man finner i satellittprogrammet. I tillegg samarbeider vi med ØST KUNST, Blikkåpnerne på Kunstnernes Hus, Atelier Nord og Einar Granum kunstfagskole, som holder verksteder for barn, ungdom og unge voksne i Oslo Open-helgen.

FLERE SPØRSMÅL?
Lurer du på noe mer om å være kunstner på Oslo Open?
Send oss en mail på info@osloopen.no så gir vi deg svar.