Kunstnere

410 profesjonelle kunstnere åpner sine atelierer lørdag 18. og søndag 19. april 2020 for å gi publikum et verdifullt og ikke-kuratert møte med sin kunst.
Alle atelier er åpne kl 12:00 – 18:00.