Oslo Open 2000-2020

I 2020 er det 20 år siden første Oslo Open ble gjennomført. Dette stiller grunnlag for feiring, men også for tilbakeblikk, og for første gang skriver vi ned historien som har formet Oslo Open til å bli en av årets viktigste hendelser på kulturkalenderen.

Kvistmkoppoghest

Oslo Open ble etablert i år 2000 av kunstnere og en rekke større kunstinstitusjoner i Oslo med det mål om å gi kunstnere en alternativ arena for å vise kunsten sin på – utenfor de etablerte institusjonene. Dagens Oslo Open har vokst frem av 20 års innsats fra mange ulike aktører på kunstfeltet.
De første ti årene var preget av nytenkning og innsatsvilje, men også underfinansiering og manglende kontinuitet. Man kan beskrive disse årene som den trange fødselen. Etter 2011 hadde festivalen mer kontinuitet og har siden 2013 vært arrangert hvert år.
– Marie Saxeide

Kunsthistoriker Marie Saxeide har gravd i arkivene, intervjuet de som har vært involvert i Oslo Open helt fra begynnelsen og samlet historien i essayet Oslo Open, fra trang fødsel til sikkert vårtegn som gir et større innblikk inn i Oslo Opens begynnelse.

Historien vår har vi også oppsummert i en tidslinje som viser de viktigste hendelsene i løpet av de siste 20 årene: 2020 OsloOpen tidslinje

Her kan du lese samtalen med Oslo Opens initiativtaker, Gavin Jantjes.

Her finner du katalogene fra tidligere år.