17.—18. april

Utlysning av stilling: daglig leder

Oslo Open søker en ny daglig leder. Hvis du liker å formidle, organisere og delegere – da skal du lese videre. Søknadsfrist 14. april 2020.

27 mars 2020
Stian evensen
Foto: Oslo Open / Stian Evensen

Oslo Open er et omfattende formidlingsprosjekt hvor vi legger til rette for et unikt og uformelt møte mellom kunstneren og publikum på kunstnernes egen arbeidsplass, nemlig atelieret.

Vi kaller det en kunsthelg, når kunstnerne i Oslo åpner sine atelierdører for publikum under en helg i april. Forut for disse intense dagene ligger det arbeid gjennom et helt år, med mest aktivitet fra desember til mai og en roligere periode med rapportering og forberedelser fra juni til november. Stillingen som daglig leder kan derfor kombineres med annen aktivitet, da arbeidet gir fleksibilitet, men krever disiplin. Gjennom året er du hoveddrivkraften, men du får også følge av engasjerte prosjektansatte medarbeidere og andre frilansere opp mot gjennomføringen av kunsthelgen.

Som daglig leder må du derfor kunne engasjere og inspirere kunstnermiljøet til å delta og bidra, samt publikum til å besøke – men også aktivisere deg selv gjennom året og ditt team gjennom en hektisk vår. Oslo Opens hovedprogram er de åpne atelierene, men du skal også drifte og utvikle sideprogrammer som BOO! Barnas Oslo Open, guidede turer, nasjonalt og internasjonalt besøksprogram, og i tillegg utvikle Oslo Open videre som organisasjon, styrke vår finansiering og bedre vår formidling og kommunikasjon – i dialog med feltet.

Dette er nemlig stillingen som gjør deg kjent med hele kunstfeltet i Oslo – kunstnere, publikum, visningsrom, organisasjoner og støttespillere. I styret har du tett dialog med yrkesaktive kunstnere og i vår Referansegruppe snakker du med tretten av landets fremste kunstinstitusjoner fra Nasjonalmuseet til Atelier Nord. Oslo Open inngår også i nettverket Curator Jour Fixe og vi samarbeider med våre søsterorganisasjoner B-Open og Trondheim Open.

Oslo Open er 20 år. Vi er stolte av alle de møtene vi har generert så langt og tror bestemt at Oslo Open bidrar til å senke terskelen for å se og snakke om kunst – samtidig benytter vi året til å se fremover: hva er neste steg for Oslo Open? Hvilke oppgave har vi i samfunnet, hvilken rolle kan vi ta utover vår kjernevirksomhet, hvordan endres vi i takt med kunstneren, publikum og byen? Som daglig leder vil du sammen med styret også sette kursen for fremtiden.

Vi søker nå etter en ny leder for Oslo Open fordi Marianne, vår nåværende daglig leder, begynner i ny jobb etter fem runder med Oslo Open. Hun har hatt en 60 %-stilling med 3 års åremål. Det er også vårt utgangspunkt i samtalen med deg når vi ønsker å skreddersy en stilling som passer nettopp både deg og oss optimalt for å nå vårt felles mål – en årlig faglig forankret kunsthelg i tett dialog med kunstfeltet og tilpasset et bredt publikum.

Vi har et ønske om oppstart 1. juni 2020, men er fleksible mtp. oppsigelsestid og behov for å avslutte pågående aktivitet for rette kandidat. Opplæring er derfor forslagsvis satt til uke 23 eller 24.

Dette har du forstått: Du skal stå for den daglige driften av Oslo Open. Daglig leder sørger for å ansette og lære opp medarbeidere som er ansatt under deler av året. Og ettersom du arbeider alene deler av året og har ansvar for driften er det viktig at du er praktisk anlagt og har god evne til å lage rutiner som skaper flyt i arbeidsprosessen gjennom hele året. Vi er avhengig av det.

Er det noe du lurer på så les det som kommer nedenfor med liten skrift, hiv deg rundt og søk senest 14. april. Vi gleder oss til å lese din søknad og inviterer aktuelle kandidater til intervju fortløpende.

Hilsen Styret i Oslo Open.


Søknad med CV og kontaktinformasjon i samlet PDF på maks 4 sider sendes per e-post til soknad@osloopen.no senest 14. april 2020. I søknaden må det komme tydelig frem hvorfor du er motivert til å søke og hvorfor du mener at du er kvalifisert, samt en realistisk tilnærming til når du kan starte.

-

DAGLIG LEDER OSLO OPEN

Stillingen omfatter følgende oppgaver
● prosjektledelse for Oslo Open kunsthelg
● å være organisasjonens ansikt utad
● budsjettansvar, økonomi og regnskap, herunder søknadsskriving og rapportering
● utvikle gode kommunikasjonsstrategier og iverksette disse
● etablere samarbeid med ulike aktører og oppfølging og evaluering av disse
● arbeid knyttet til nettsider, nyhetsbrev, oversetting og annen kommunikasjon
● kommunikasjon med presse
● organisering av transporter og bestillinger
● ansettelse, opplæring og oppfølging av prosjektansatte koordinatorer
● bistå organisasjonens regnskapsfører med kontering og fakturering
● arbeid på kveldstid og i helger i forbindelse med arrangementer inngår

Arbeidstiden fordeles ujevnt utover året, med lavere aktivitet på høsten og med gradvis opptrapping fra desember og frem til kunsthelgen avvikles i april. Deretter er det gradvis nedtrapping frem mot sommeren. Arbeidssted er Oslo Opens lokaler i Rådhusgata 19.

Kvalifikasjoner
● solide kunnskaper om norsk kunstliv
● et bredt kontaktnettverk innen norsk og gjerne internasjonalt kunstliv er ønskelig
● erfaring og interesse for fagpolitisk arbeid er ønskelig
● dokumentert erfaring innen prosjektledelse, produksjon og formidling
● har gode kunnskaper innen data og økonomi
● krav om flytende eller meget gode kunnskaper muntlig og skriftlig i norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Personlige egenskaper
● er fleksibel, løsningsorientert og ansvarsfull
● god samarbeidsvilje
● har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
● jobber godt selvstendig og i samarbeid med andre
● kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
● praktisk anlagt, ryddig og systematisk
● personlig egnethet vil være viktig

Vi tilbyr
● varierte og spennende arbeidsoppgaver
● et engasjert og svært kompetent styre
● pensjonsordning, offentlig tjenestepensjon
● en liten men vital organisasjon som er i utvikling
● god mulighet for faglig utvikling og økt nettverk
● stilling mellom 60-80%, åremål og lønn etter avtale


Spørsmål om stillingen: Kontakt styreleder Trond Hugo Haugen på
e-post: styreleder@osloopen.no

Se ytterligere informasjon om Oslo Open her og her