27.—28. april

Nominerte til Oslo Opens hederspris 2020

Oslo Open markerer jubileet ved å trekke frem selve grunnfjellet for all visning, formidling, salg og samtale om kunst, nemlig kunstneren og dets atelier.

17 april 2020
Kvistmskål

Styret har bestemt at årets pris deles ut til en av de kunstnerne som har deltatt flest ganger på Oslo Open. De fem nominerte kunstnerne har åpnet opp sitt atelier for byens innbyggere år etter år, formidlet både sitt eget kunstnerskap og viktigheten av kunstnerens arbeidssted.

Oslo Open kan finne sted hvert år på grunn av kunstnerne som generøst åpner opp sine atelierer. Oslo Open er helt avhengig av deres tillit og innsatsvilje. Uten kunstneren, ingen Oslo Open.

Med tildelingen av årets hederspris, ønsker styret å markere Oslo Opens 20-års jubileum gjennom å fremheve den dugnaden som nettopp kunstnerne selv legger ned i Oslo Open når de åpne sine atelier for byens innbyggere. Her formidler de ikke bare sitt eget kunstnerskap og arbeidssted – men også viktigheten av at kunstnere har mulighet til et egnet arbeidssted i en presset byutvikling og at vi trenger det mangfold som kunstnernes tilstedeværelse gir Oslo.

For vi trenger alle kunsten – nå mer enn noen gang – til å være nysgjerrig, til å være kritisk og til å dele tanker, blikk og perspektiver når samfunnet endrer seg. I år skulle 410 kunstnere tatt imot publikum. Dette er et av de høyeste antall påmeldte kunstnere i Oslo Opens historie og styret er takknemlig for denne interessen.

Det er fem kunstnere som alle har deltatt hele 11 ganger på Oslo Open og for denne gjentagende innsatsen er derfor disse fem årets nominerte til hedersprisen:

Hanne Ekkeren var med på den aller første utgaven av Oslo Open i 2000 og kan regnes som en pioner blant deltakende kunstnere. Hun deltok også på det som var forløperen til Oslo Open i 1999, Åpne Atelier arrangert av Vilde von Krogh og Yngvild Nergaard. Ekkeren er utdannet ved Strykejernet tegne- og malerskole i Oslo og Gerrit Rietveldt Akademie i Amsterdam.

“Det er viktig å få vist den brede og store aktiviteten til Oslos kunstnere for et større publikum. Ved å få presentert mine prosjekter og bøker har jeg også fått gjort folk oppmerksomme på alternative byrom og livsformer i byen vår.” — Hanne Ekkeren i samtale med Marianne Zamecznik

Les hele intervjuet med Hanne Ekkeren her

Stig Marlon Weston deltok også på Oslo Opens forgjenger Åpne Atelier i 99 med fotoustillingen Bilder av deg. Han er fotograf og daglig leder for fotokollektivet Cyan:studio. I tillegg til å ha deltatt på Oslo Open som kunstner har han holdt egne workshops siden 2009 og som en del av BOO! – Barnas Oslo Open ved flere anledninger siden 2014.

“…det jo en kjensgjerning at kunstdebatter og utstillinger kan bli litt formelle affærer mens møtene man får i et atelierbesøk er så mye mer direkte og personlige for alle parter.” – Stig Marlon Weston i samtale med Marianne Zamecznik

Les hele intervjuet med Stig Marlon Weston her

Ellen Grieg er utdannet ved tekstillinjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1969–73 samt Kunstakademiet i Bratislava og Kunsthøgskolen i Praha. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt og var verksmester ved tekstil på KHiO i over 20 år. Siden 1975 har hun holdt til på Frysja kunstnersenter, der over 50 kunstnere har sine atelierer.

“Det er alltid litt skummelt at fremmede mennesker skal komme inn på vårt private område – nesten som å kle seg naken. Vil de forstå alvoret? Vil de forstå at dette er lange prosesser med mye tvil og usikkerhet? Vil de like det de ser og det vi sier?” – Ellen Grieg i samtale med Marianne Zamecznik

Les hele intervjuet med Ellen Grieg her

Manfred Oberbauer er født i Østerrike, men har bodd i Oslo siden 1990. Han er utdannet kjemiingeniør og har malt akvareller i 25 år. I bildene sine dokumenterer han sitt liv og stedene han besøker.

“…det [er] også et enormt tilbud her i byen, mye skjer samtidig og folk er blaserte og mette. Det enkle og ekte er ofte det beste, spesielt i vår sofistikerte verden.” — Manfred Oberbauer i samtale med Tove Posselt

Les hele intervjuet med Manfred Oberbauer her

Janne Talstad har ikke bare deltatt som kunstner på nesten hvert arrangement siden 2003, men har også kuratert et omfattende screeningprogram, samt koordineert tilhørende gruppeutstillinger i anledning Oslo Open i en rekke år. OPEN VIDEO, som inkludert mer enn 230 videoverk av over 100 kunstnere, forandres av kunstnere og kuratoren over tid og har blitt vist på bl.a. Atelier Nord i flere omganger. Årets program XII skulle blitt vist på NoPlace og Teknisk Museum, men utsettes til høsten.

“Oslo Open er noe å jobbe mot, av og til er det jo en måte å rydde litt opp og røske litt opp på atelieret. Det er jo det å åpne opp som er fint, jeg syns det er en god grunn-idé som man burde være med på.” – Janne Talstad i samtale med Tove Posselt

Les hele intervjuet med Janne Talstad her