27.—28. april

Oslo Opens hederspris 2020

Oslo Open ble arrangert for første gang i 2000 og feirer i år 20 år! Årets prisutdeling markerer jubileet ved å trekke frem selve grunnfjellet for all visning, formidling, salg og samtale om kunst, nemlig kunstneren og dets atelier.

17 april 2020
Årets pris er utformet av kunstner Ragnhild Aamås.
Årets pris er utformet av kunstner Ragnhild Aamås.

Styret i Oslo Open har besluttet at årets hederspris deles ut til en av de kunstnerne som har deltatt flest ganger på Oslo Open. De fem nominerte kunstnere har åpnet opp sitt atelier for byens innbyggere år etter år, formidlet både sitt eget kunstnerskap og viktigheten av kunstnerens arbeidssted.

Hvem de fem nominerte er og tidspunkt for prisutdelingen vil bli annonsert lørdag 18 april 2020.

Oslo Opens hederspris ble delt ut første gang i 2019 og hedret da den kollektive kraften som ligger i et atelierfellesskap. Prisen trakk frem kunstnere som har tilfører ny energi til denne ideen om et arbeidssted og ble gitt til Gunnhild Torgersen og Hanna Sjöstrand for deres bidrag til Oslo gjennom etableringen av Atelierforeningen CK2 i Christian Krohgs gate 2. Selve prisen var utformet av kunstner Randi Nygård og ble delt ut av ordfører Marianne Borgen.

Oslo Opens hederspris skal ære og hedre de som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon – det er mange som gjennom årene har utgjort en forskjell gjennom sitt bidrag i kunstnerorganisasjoner, i politikken, gjennom organisering, finansiering, drift av eiendom eller utleie, formidling, diskurs og/eller annen virksomhet av betydning for kunstnerne, både i Oslo og nasjonalt.

Oslo Opens hederspris tildeles på fritt grunnlag av styret, som ledes av styreleder Trond Hugo Haugen og består av Eline Mugaas, Ahmed Umar, Tora Endestad Bjørkheim og Therese Möllenhoff.

Vinneren mottar en pris utformet av kunstner Ragnhild Aamås.