23.—24. april

Hvem fortjener årets hederspris?

Oslo Opens hederspris skal hedre og ære dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår. Vi deler ut prisen for 4. gang i 2022.

1 februar 2022
 osloopen   jk   price 1697
Fra da hedersprisen ble utdelt til Tenthaus i 2021, utendørs og med god avstand! Foto: Jan Khür. Foto: Jan Khür

Har du forslag til hvem som fortjener prisen i år? Det kan være en person, gruppe, institusjon eller organisasjon. Det er mange som gjennom årene har utgjort en forskjell gjennom sitt bidrag i kunstnerorganisasjoner, i politikken, ved å skape møteplasser, åpne lokaler, gjennom formidling eller annen virksomhet som har hatt betydning for kunstnerne, både i Oslo og nasjonalt.

Send inn din nominasjon senest 15. februar til styreleder@osloopen.no, sammen med en kort skriftlig begrunnelse, enten rett i e-posten eller som vedlagt PDF (maks 1 side). Legg gjerne ved nettlink.

Det er Oslo Opens styre som tar den endelige avgjørelsen og hvem som får årets pris. Prismottaker blir offentliggjort i forkant av årets Oslo Open 23.-24. april og feiret på åpningsfesten på Kunstnernes Hus fredag 22. april.

På bildet ser du Ebba Moi og Shahrzad Malekian fra Tenthaus, som fikk prisen i 2021. Den ble delt ut av av byråd Omar Samy Gamal (SV).

Les mer om tidligere vinnere og prisens begrunnelse her.