23.—24. april

Kunstner Nora Joung anbefaler sine favoritter

Kunstner Nora Joung anbefaler sine favoritter til Oslo Opens publikum.

15 april 2020
Ronak moshtagi
Ronak Moshtaghi på sitt atelier på Myntgata 2, foto: Ignat Wiig for Oslo Open 2020

Istvan Virag
Schweigaards gate skjærer seg inn mellom gamle, grimete Oslo og de sanitære stål- og glasskonstruksjonene i Bjørvika. Det er få jeg snakker med som har så mye vettugt å si om vekstideologi og byutvikling som Istvan Virag. Han holder til på Bjørka i Schweigaards gate 34D, åpent på lørdag. Virag fletter betydelige informasjonsmengder inn i sine kamerabaserte verk. Prosjektene hans er både kritiske og poetiske, og veksler mellom panoptiske blikk på
globaliseringens effekter og dvelende nærportretter av det biologiske livet.

7.istvan virag anbefalingssak
Istvan Virag, White skies and other proxies (2019), film still, HD video, 7:30 min

Ronak Moshtaghi
I det nye atelierkomplekset i Myntgata 2 kan du på søndag besøke Ronak Moshtaghi. Hun jobber med ulike teknikker, som skulptur, tekst og lyd. Moshtaghi har gjennom flere prosjekt jobbet med utelatelsen som metode, hun tilbakeholder biter av helheten i verkene hun presenterer. Slik pirker hun i våre vante forståelser av for eksempel hukommelse og historie, i estetisk stramme, ofte flerstemmige lappetepper av lyd og materialer.
7.ronak moshtaghi anbefalingssak
Ronak Moshtaghi, Mom Likes Politics Too, 2018, foto: Istvan Virag

Du finner kunstnernes profiler her og hos Atelier.

Nora Joung (f. 1989) er kunstner og jobber med installasjon, video, performance og tekst. Hun driver visningsstedet Destiny’s i Oslo med kunstnerne Emilie de Rohan Birkeland, Ray Hegelbach og Melanie Kitti og sitter i redaksjonen til forlaget H//O//F. Utdannet i Bergen, Göteborg, Aarhus og Oslo.

Nora joung.pdf
Kunstner Nora Joung anbefaler sine favoritter