27.—28. april

Camilla Dahl

(Hun/henne)
Adressen til Camilla sitt atelier er Sagene Kunstsmie, Drøbaksgata 1 (inngang Kristiansands gate 2, opp trapp ved Nazar kafé), Oslo
Atelieret er åpent søndag 23. april

Som kunstner og samfunnsviter ønsker jeg å belyse samtidsspørsmål og bidra til økt bevissthet om emner som etikk, humanisme, menneskerettigheter og demokrati fra et kunstnerisk ståsted. Jeg er opptatt av formidling og refleksjon og mener at det i skjæringspunktet kunst, akademisk kritisk tekning og publikumsinvolvering ligger et stort potensiale for kunnskapsbygging og bevisstgjøring både hos kunstner og publikum. Jeg jobber ofte deltakelsesbasert i ulike teknikker og materialer.

Blandet

Fil 4
Autopoiesis, Camilla Dahl/Kadha project, mixed, 2021, Oslo bymuseum, instaklasjonsbilde/detalj
Borderthreads 2019
Border Threads, Camilla Dahl, mixed, 2019, Oslo, phot0 Camilla Dahl
Savn 2020
Savn Camilla Dahl, mixed , 130x60, 2020, photo Camilla Dahl
Dscf5094 (1)
Autopoiesis, Camilla Dahl/Kadha project, mixed, 2021, Oslo bymuseum, installasjonsbilde

Planlagte prosjekter og utstillinger

Sagene kunstsmie februar 2024
Tekstil, industrihistorie og bærekraft under arbeid

CV

Utdanning:
2023: Phd course Action Research Oslo Met
2022: Phd course Oslo Met artsbased research
2021: Undervisning i foto og grafikk, etterutdanning for kunst og håndverkslærere Oslo Met
2020: Observatør/deltaker masterkurs systemoriented design, visualizing complexity, Oslo Met
2018- 2020: Master Kunst i Samfunnet, Oslo Met
2018: Masteremne i Artbased Ethnography, Universitetet i Agder, fakultet for Kunstfag. Feltarbeid Lesvos juni 2018.

2015: Forelesninger i Nyere kunsthistorie ved Kunsthøgskolen i Oslo
2013-2014: Etterutdanning i kunsthistorie Kunsthøgskolen i Oslo

Nydalen kunstskole
2012-15: Billedkunstutdanning

Universitetet i Oslo
1995: Statsvitenskap hovedfag, demokrati og menneskerettigheter, komparativ politikk
1990: Statsvitenskap mellomfag
1989: Spansk grunnfag
1988: Forkurs i spansk, fonetikk og språkvitenskap
1988: Sosialantropologi grunnfag
1987: Statsvitenskap grunnfag

Yrkeserfaring:

2014-d.d: Kunstnerisk virksomhet, selvstendig næringsdrivende
2013- d.d: Arbeids- og velferdsdirektoratet –innovasjon- forretningsutviking, prosessledelse, metodeutvikling, prosjektledelse- digitalisering og tjenesteutvikling
2009 – 2013: Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartmentet – Seniorrådgiver, regjeringens digitaliseringsprogram
2009: Kommunaldepartementet –Delprosjektleder e-valgsprosjektet
2000-2008 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utstillinger:
2021-22: Autopoiesis- Folkeminner 22. juli Hadeland Folkemuseum, Oslo Bymuseum, 22. julisenteret Oslo, Sagene Kunstsmie
2020: COMA Masterutstilling Oslo Met Kunst i Samfunnet
2020: Border Threads, Paulus kirke + Art talk
2020: Border Threads, School of Arts, Design, and Media , Artistic Research Symposium, mars
2020: Vega Scene- Border Threads, HUMAN dokumentar fillmfestival, februar + Art talk
2019: Border Threads, worksshop og utstilling VIPPA Oslo
2019: Juni-sep: Grenser, Installasjon og film, Karnevalet, Interkulturelt museum Oslo
2019: April: Grenser, Installasjon og film, Sagene Kunstsmie
2018: Oktober: Site Lesvos ; Kollektivutstilling Verkstedhallene Kristiansand
2018: Oktober: Kunst Rett Vest, Drammen Museum, Installasjon i container,
kollektivutstilling Kommunegården i Bærum

2018: Februar: Sagene Kunstsmie (rom for kunst) Separatutstilling og boklansering
2017: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2017: Hardingart, Kollektivutstilling
2016: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2016: Galleri S9, kollektivutstilling
2015, 2016, 2017, 2018: Oslo Open, Kollektivutstilling Sagene Kunstsmie
2015: Albin Art, separatutstilling

Stipender/prosjektstøtte:
2022: Kulturtilskudd Oslo Kommune
2022: Prosjektstøtte Sagene Bydel
2021 Prosjektstøtte Gran Kommune og Kulturtilskudd Oslo kommune
2019: Produksjonsstøtte medprodusent Migrant Car, Oslo Biennalen
2018: Prosjektstøtte fra Kunst Rett Vest til containerprosjekt
2017: Prosjektstøtte fra Fritt ord boka Kunsten å flykte
2017: Støtte fra Kulturrådet til boka Kunsten å flykte

Juryering:
2020: School of Arts, Design, and Media , Oslo- call for contributions Artistic Research Symposium 2020
2020: Human Today, Universitet i Agder- call for contribution
2018: Kunst Rett vest,

Annet:

Autopoiesis 22.07.11 presentasjoner/podcasts forelesninger/worksshops
2022; Workshops Broderi Oslo Bymuseum,
2022: Samarbeid med ung Samvirke og Bydel Sagene ifm prosjektet Autopoiesis og 22. juli
-2022: Podcast i samarbeid med 22. julisenteret i Oslo
-2022: NTNU kunstnerisk presentasjon introduksjon masterstudenter pedagogikk kunst og håndverksfag
- 2022: Stockholms konsterliga hogskola: Presentasjon for studenter kurs i artografi
- 2022: Arts in Action , Universitet i Agder symposium kunstbaserte metoder, presentasjon og film
2022: Nordic Journal of Art and Theory, Oslo Met, artikkel om kunstnerisk metode-artistic research Border Threads
2022: Oslo Met Kunst i samfunnet: Presentasjon Border Threads Masterstudiet
2020: Forelesning Høyskolen Kristiania om Border Threads
2019: Border Threads Workshop Skaramangas refugee camp Athen, Interkulturelt museum i Oslo, VIPPA Oslo
2018:
Forelesning Kunstfag Universitet i Agder om Boka “Kunsten å flykte”
- Boka Kunsten å flykte pensum for Bachelor emne kunstfag Universitetet i Agder
/panelsamtale Kunsten å Flykte Human dokumentarfilmfestival og
Deichmanske Bibliotek

2020: Social radius- prosjekt med Kadha projects om korona
2016, 2017, 2018, 2019,2020. 2021, 2022: Kalenderbrua; utendørs kalender prosjekt om Barns rettigheter på CUBA broen, Oslo (2020 i samarbeid med Evakuer Barna fra Moria aksjonen)
2016: Workshop Prosjektet PAX med elever Ila skole Oslo