22.—23. april

Ingebjørg Vatne

Adressen til Ingebjørg sitt atelier er Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Atelieret er åpent søndag 23. april

Forholdet mellom natur og menneske har alltid betydd mye for meg, slik samfunnsengasjementet har fulgt meg siden oppveksten. Det er økende sammenfall mellom interesseområdene, og ønsket er å dokumentere og fortelle historier som trenger å løftes fram. Budskapet fremmes ved å vise det vakre i det stygge, og slik appellere til betrakternes følelser og inspirere til refleksjon og erkjennelse av naturens sårbarhet og trusler fra mange hold. Problemstillingene undersøkes i prosjekter om naturødeleggelse av gruvedrift, avskoging, smelting av breer og spredning av uønskede arter. Paradoksene oppstår når tiltakene mot ødeleggelsene selv blir ødeleggende for mennesker og natur – i våre nærområder og internasjonalt.

Maleri, grafikk, tekstil, installasjon

Ingebjørg vatne villskog akryl på upreparert lerret 96 x 150 2022
Villskog_Ingebjørg Vatne_Akryl på upreparert lerret_96 x 150 uoppspent_2022_Kunstlåven Seljord kunstforening
Ingebjørg vatne tuntre iv akryl på lerret 150 x 110 2022
Tuntre IV_Ingebjørg Vatne_Akryl på lerret_150 x 110 uoppspent_2022_Kunstlåven Seljord kunstforening
20230124 180035,klippet
Inn i skogen_Ingebjørg Vatne_Akryl på lerret_80 x 80_2022
Ingebjørg vatne ut på tur i akryl på lerret 40 x 40 2022
Ut på tur_Ingebjørg Vatne_Akryl på lerret_40 x 40_2022

Planlagte prosjekter og utstillinger

Både separat- og kollektivutstillinger i 2023, med visning av flere prosjekter, jfr. CV. Ett av dem retter søkelys på skogens verdi, ved å visualisere skjønnheten, livskraften og mangfoldet i skogen. Dette stilles opp mot truslene avskoging og flatehogst, som relateres både til jordas regnskoger og skogsdriften her hjemme. Samtidig med klimakrisen, står vi i en akutt naturkrise. Temaet natur kan være mye mer enn den fysiske naturen, og omfatte eventyr og myter – til alle tider, over alt i verden. Tuntreet har også blitt tillagt magisk kraft, som kilde til visdom og fruktbarhet, slik dyr og menneskelignende skapninger også kunne bli det.

CV

CV – Ingebjørg Vatne – www.VatneArt.no
Mobil: 992 71 716. E-post: vatnakke@online.no
Født/oppvokst på Voss, bosatt delvis i Oslo og delvis på Nakkerud på Ringerike
Adr.1: Vallegata 4, 0454 Oslo. Adr. 2: Burevegen 14, 3533 Tyristrand
Atelier ved Sagene kunstsmie og på Nakkerud gård, Ringerike
Medlemskap:
NBK/BBK – Buskerud Bildende kunstnere
Ringkunstnerne, forening for profesjonelle billedkunstnere i Ringerike

Separat- og duo-utstillinger i utvalg:
2023 Kommer: Galleri Sagene kunstsmie, Oslo, 1. – 11. juni
2022 Buskerudmuseene, Veien kulturminnepark, Hønefoss
2022 Galleri Sundvolden, Sundvolden hotell, sommerutstilling
2017 Valdres kunstforening, Galleri Perrongen, Fagernes
2016 Rælingen kunstforening, Kirkestua, Rælingen
2016 Modum kunstforening, Galleri Gamle Rådhus, Vikersund (med Ingegjerd Mandt, keramiker)
2012 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, Moss
2010 Galleri Albin Art, Oslo // Wilh. Wilhelmsen ASA, Oslo
2008 – 2009 Galleri View, Oslo// Café Stredet, Oslo// Café Petit Paris, Moss

Kollektiv/gruppeutstillinger i utvalg:
2023 Kommer: Åpningsutstilling i Alles Hus, nytt kulturhus i Hønefoss, Ringerike. Fra 18. september
2023 Kommer: OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmie, april
2022 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, juleutstilling i november
2022 Kunst rett vest, fellesutstilling Fossekleiva, åpent atelier Nakkerudlåven, juryert.
2022 Stipendutstillingen Buskerud kunstsenter, Drammen, juryert
2022 Seljord kunstforening, Sommerutstillingen, samt benyttet av Kulturelle skolesekken ut august
2021 Galleri Sagene kunstsmie, juleutstilling
2021 Kunst rett vest, fellesutstilling Store Gilhuus Gård, Lier og åpent atelier på Nakkerudlåven, juryert
2021 Stipendutstillingen, Buskerud kunstsenter, Drammen, juryert
2021 Oslo Open, Sagene kunstsmie, digital «Pandeminimumsutgaven», se innlegg på Facebook.
2020 Novemberutstillingen, Buskerud bildende kunstnere, Drammen museum, juryert
2020 Stipendutstillingen, Buskerud kunstsenter, Drammen, juryert
2020 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, juleutstilling // H12 Galleriverkstedet, 10 års-jubileum
2020 Romeriksutstillingen, Galleri Jessheim og Galleri Nes kulturhus, juryert
2020 «Decolonizing Nature», tverrkunstnerisk verk som festival et døgn i august, Nesodden. Prosjekt under CAN, støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Nesodden kommune og Viken fylkeskommune. (Avlyst)
2018 – 2019 Buskerud kunstsenter 2 stipendutstillinger // Galleri Sagene kunstsmie 2 juleutstillinger
2018 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere
2018 Kunstnernes åpne Klimamikk «KÅK», Klimafestivalen 2018. Concerned Artists Norway (CAN) i samarbeid med Deichmanske hovedbibliotek, Oslo, juryert
2017 Kunst rett vest, fellesutstilling i Fossekleiva kultursenter og åpent atelier 2 helger, juryert
2017 HardingarT, Utne i Hardanger, sommerutstilling «Salongen». Innehaver kurator Kjell Erik Ruud
2016 – 2017 Galleri Seilduken, KHIO, Open Call studenter og ansatte, " Vol. 02" og «Vol. 03»
2015 – 2020 OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmie, 6 ganger, juryert
2015 Nes kunstforening, «Først til mølla», Auli mølle på Årnes, inviterte kunstnere
2014 Novemberutstillingen, Buskerud BK, Drammen Museum, juryert, anmeldelse i Drammens Tidende
2014 October Open, Hydrogenfabrikken kunsthall, Fredrikstad
2014 Limfjordscenteret kunst og kunsthåndværk, Doverodde, Danmark
2013 – 2016 Hamar kunstforening, 4 medlems-utstillinger
2013 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere // Voss kunstlag, sommerutstilling
2013 Hamar kunstforening, høstutstillingen «Home is where the Art is”, inviterte kunstnere
2011 – 2012 Galleriverkstedet H12, Oslo, 3 utstillinger i atelierfellesskapets galleri
2011 Voss kunstlag, inviterte kunstnere til juleutstilling «Rett på veggen», kurator Kjell Erik Ruud //
Voss kunstlag, sommerutstilling // Midtnordisk kunstfestival utstilling, Innherred
2011 – 2014 OsloOpen, 3 ggr (Galleriverkstedet H12 // Visningsrom BOA // Eget atelier)
2009 – 2010 Galleri View, Oslo // Kreativ runddans, kunstnere på Adamstuen (Galleri Gjøken /Café Sosta)
2007 400meterkunst, Voss // St. Hanshaugen senter galleri, Oslo
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, Oslo, åpne salgsutstillinger hvert semester

Innkjøp/utsmykning mm:
2022 Sundvolden hotell, Sundvolden. Utsmykning av rom
2021 – 2022 Klinger Westad AS, Modum. Jubileums- og pensjoneringsgaver
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, planavdelingen. Utsmykning
2018 NORBOHUS MODUM AS, hovedkontor. Utsmykning
2016 Kunstforeningen ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
2016 Modum kunstforening

Andre visninger:
2022 – 2023 I samarbeid med Kulturkontoret i Ringerike kommune organiseres vandreutstillinger til kommunale institusjoner. Samarbeider med 3 andre profesjonelle kunstnere i Ringerike
2022 Utvalgte kunstverk benyttet i TV-serien «Exit – sesong 3»
2020 – 2021 Sommerutstillinger i Nakkerud-låven, Ringerike
2019 Installasjonen «I Skogen/Amazonas» vist ved Regnskogfondets 30-års jubileum, Sentrum Scene, Oslo
2018 – 2019 Åpent atelier, egne arbeider i låven på Nakkerud gård, Ringerike
2016 AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon), 2 helsides malerier i Årsmelding 2016
2016 «Tri-X», 3 bilder x 3 ulike multimediashow ved billedkunstner/musiker A. Midthjell, Litteraturhuset og Grotten i Fredrikstad

Utdanning/veiledning:
2015 – 2017 KHIO, forelesninger for MA- og BA-studenter: Kunsthistorie, 3 semester ved Stian Grøgaard. Etterutdanningen: Teori, 2 semester ved Åsmund Thorkildsen
2012 Elev av billedkunstner Markus Brendmoe 1 semester, senere flere workshops/veiledning
2011 – 2012 Veiledning i gruppe av billedkunstner Heidi Øiseth, Nydalen kunstskole, senere enkeltveiledning
2008 – 2011 Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad, enkeltveiledning og sammen med 1 – 2 andre
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, deltid over 4,5 år: 1 år Personlig kunstutvikling med egne prosjekter.
2 år Kunstfagskole. Tegning og maling, semesterkurs 1, 2 og 3 over 1,5 år. Veiledere: Anne Biringvad, Janine Magelssen, Heidi Øiseth, Kari Mette Wik m. fl.
Tidligere Sosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur ved Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI og NHHK

Yrkesaktivitet:
2022 Oppdrag for Kulturskolen, Ringerike kommune. Workshop på låven for barn 4. – 6. klasse, oktober. Mulig oppfølging i 2023
2007 – forts. Egen billedkunst
2008 – 2013 Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss), kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn, utvikling av nye tilbud som ferieklubb over to uker for barn. Seks utstillinger i året, Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: Barnehager, alle skoletrinn for Den kulturelle skolesekken, høyskoler mm. Bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger
2011 – 2012 Etablering av galleri med tre kollegaer i atelierfellesskapet H12 Galleriverkstedet, Oslo
2007 – 2008 Nydalen kunstskole deltid, organisering av fagbibliotek, pedagogisk evaluering, profilering
Tidligere Personalsjef i Norges Røde Kors til 2004. Flere leder- rådgiver- og konsulent-stillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Verv:
2022 – forts. Ringkunstnerne, styreleder i forening for profesjonelle billedkunstnere i Ringerike
2021 – 2023 Modum kunstforening, styremedlem/delt lederskap, programmering og kuratering av utstillinger
2020 – 2022 VIKFO (Viken kunstforeninger, paraplyorganisasjon) styremedlem. Vara i styret 2022 – 2023
2019 – 2020 CAN (Concerned Artists Norway) møtende varamedlem til styret
2018 – 2019 Sagene kunstsmie, etablering og medlem i Galleriutvalget. Etableringsstøtte fra Kulturrådet
2015 – 2017 Sagene kunstsmie, styremedlem i fellesskap for 70 profesjonelle billedkunstnere og musikere
2013 – 2020 Rygge kunstforening, styremedlem, medlem i utstillingskomiteen med programmering og kuratering av utstillinger. Tilsvarende vara med samme funksjoner 2021 – 2022

Kurs mm:
2004 – 2022 En rekke kunstfaglige kurs, som semesterkurs, ukeskurs, helgekurs: Tegning inkl. akt, akrylteknikker, akvarell, flere grafiske teknikker, tekstilfarging, håndlaget papir, botanisk kontakttrykk, kunst og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere

Kommisjon mm:
2018 – forts. Atelier.art, nettsted for salg av kunst fra profesjonelle kunstnere. www.atelier.as
2011 – 2022 FineArt nettgalleri, malerier og grafikk
2010 – 2017 Galleri F 15 galleributikken, Jeløy, grafikk
2013 – 2017 Artifix Arts & Design, Oslo, grafikk
2012 – 2014 Voss kunstlag, Galleri Banksmidja, maleri
2007 – 2008 Kjedlaren kunstutsalg, Voss, maleri