27.—28. april

Eli Mai Huang Nesse

(Hun/henne)
Adressen til Eli Mai Huang sitt atelier er Baksiden av Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo
Atelieret er åpent søndag 23. april

Korleis persepsjon og definisjonar endrar seg gjennom tid, kulturar og kontekstar, interesserer meg. Ca. 200 år sidan vart tomatar sett som giftig av nokre og afrodisiakum av andre. Er dei grønsakar, frukt eller bær? Persepsjonar er i somme tilfelle så motstridande at ein skulle tru at det ein ser skiftar form. Eg blir dratt mot det tvetydige og ambivalente; augeblink ein får lyst til å le og grine samtidig, eller situasjonar som gir ein blanda kjensler, som å motta ei uønska gåve. Ein motivasjon for meg er å vise mangfold og nyansar ved å undersøke og utfordre dikotomiar.

video, tekst, installasjon, scenografi, tekstil

Alle filmar saman 6.00 07 20 42.still003
Eli Mai Huang Nesse, Tusen takk, video, 12:00, 2021, stillbilete Utdrag: https://youtu.be/PQKGpndxJRQ
Img 5841
Eli Mai Huang Nesse, My Pet Dragon, video, 04:44, 2022, stillbilete
Khio kunstakademiet avgang 2022 webres 108
Eli Mai Huang Nesse, Shapeshifting, lys- og lydinstallasjon, 2022, dokumentasjon av utstilling på KHiO, foto: Istvan Virag Videodokumentasjon: https://youtu.be/HjvIQ-5ouAk
Norwegian home 1.00 03 30 18.still002
Eli Mai Huang Nesse, I Forgot My Grandparents' Names, 08:42, 2018, stillbilete Utdrag: https://youtu.be/IyDNa9q-LaY

Planlagte prosjekter og utstillinger

Mai: Duo-utstilling med Patricia Carolina på Kunstnernes Hus

CV

UTDANNING
2020 – 2022 Kunstakademiet i Oslo, Master
2015 – 2018 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Bachelor
2016 – 2017 Kunst- og Designhøgskulen i Bergen, Utveksling
2013 – 2015 Kunstskolen i Bergen, fagskule
2011 – 2012 Fana Folkehøgskole, drama/scenekunst

UTVALDE UTSTILLINGAR
2022 Kunstnerforbundet, Oslo, Juleutstillingen
2022 Isotop, Bergen, Shapeshifting, separatutstilling
2022 Kunstnernes hus, Oslo, Folk tror foxtrot, avgangsutstilling Master
2021 Katten, Oslo, Gatitas, gruppeutstilling
2021 K4, Oslo, Tusen takk, separatutstilling
2020 Kunstnernes Hus, Oslo, Høstutstillingen, gruppeutstilling
2020 Galleri Blunk, Trondheim, I Forgot My Grandparents’ Names,
separatutstilling
2019 Galleri Memphis, Oslo, Consider, if you will, that the universe is
infinite, gruppeutstilling
2019 Galleri Slakt, Bergen, My Pet Dragon, separatutstilling
2018 Anstalten Färingsö (fengsel for kvinner), Stockholm,
gruppeutstilling
2018 ABF-huset, Stockholm, The Base Makes the Bulb Glow,
avgangsutstilling Bachelor
2018 Reaktorhall 1, Stockholm, Isotop, gruppeutstilling
2018 Uttran (tilfrosen innsjø), Rönninge, Uttran II, gruppeutstilling
2017 Galleri Fisk, Bergen, Keyboard Clean, duo-utstilling med Jo Mikkel
Sjaastad Huse
2017 After School Special, Landmark, Bergen, gruppeutstilling

UTVALDE FILMVISNINGAR
2022 After School Special, Bergen, Tusen takk
2022 Grimstad kortfilmfestival, «showcase norske filmskoler», Tusen
takk

UTVALDE BIDRAG I PUBLIKASJONAR
2021 Abhivakti, sint hund
2021 RE: A Dialouge Between Myself and the Landscape, The Art
That Nobody Wants

STIPEND
2022 SAMAEHL, administrert av UKS
2022 FKDS, atelierstipend
2021 FKDS, for kunstnerisk praksis
2021 BHK, kunststudentstipend
2019 Kulturrådet, prosjektstøtte visuell kunst

INNKJØPT
2021 Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)