23.—24. april

Marit Roland

Adressen til Marit sitt atelier er Olaf Ryes Plass 2, 0552 Oslo
Atelieret er åpent lørdag 23. april

«Paper Drawings» er en serie i forlengelse av min tidligere tradisjonelle tegnpraksis. De
prosessuelle stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom og er en forskyvning
av papirets rolle i et tegneunivers. Verkene har tredimensjonal form med skulpturelle trekk, men
jeg fastholder at dette også er tegning. Jeg forholder meg til tegning som handling og idé kontra tradisjonell teknikk. Streken manifesteres gjennom fysiske handlinger med romlig karakter, i motsetning til strek som todimensjonal linje på papir. Jeg tegner med isteden for på papiret. Tematisk er jeg opptatt av det forgjengelige og foranderlige, og benytter materielle opplevelser kontra et tydelig og konkret språk. Etter endt utstilling blir verket resirkulert og papiret får et nytt liv etter sin tid som kunst.

151461720 10165290515165457 5755765981267676115 n