23.—24. april

Maria Vagle

Adressen til Maria sitt atelier er Drøbakgata 1, 0463 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

I mitt kunstnerskap legger jeg vekt på kritisk og humoristisk refleksjon knyttet til maktens og avmaktens mange ulike manifestasjoner. Jeg undersøker underliggende strukturer og gester i små og større fenomener og ser nærmere på de politiske og ideologiske fortellingene vi omgis av. Slik utforsker jeg maktens randsoner med et håpefullt ønske om å slå sprekker i den monumentale makten.
Jeg favoriserer ikke én type uttrykk, men fokuserer på det mangetydige, det ustabile og det flyktige, på møter mellom mennesker og finner mye brukbart i overgangene mellom liv og kunst, dokumentar og fiksjon og mellom makt og maktesløshet.

Et arbeid begynner med en idé eller et innfall som blir til en tekst. Med utgangspunkt i teksten bygger jeg et fiksjonsunivers i forskjellige visuelle medier der jeg velger en form eller et medium jeg synes passer til ideen; foto, video, animasjon eller installasjon eller en blanding av flere.

Video, animasjon, tekst, installasjon

04 bildevedlegg festen   en kulturell utvekslingsjam uten tekst
"Festen - utvekslingsjam", Iroso Obbá, Oscar Regueiferos, Maria Vagle, konsert, performance, utstilling på Galleri Sagene Kunstsmie 2022
Bildevedlegg brenner og ouvrøsene uten tekst
"Brenner og Ouvrøsene", Maria Vagle, performance, video 2018, vist på Østfold Kunstsenter (2019) og Høstutstillingen (2019)
Bildevedlegg dobbel tjeneste gullrammer uten tekst
"I dobbel tjeneste for kunsten", Maria Vagle, animasjonsfilm (2016-2019), vist på Galleri Heer (2018), Østfold kunstsenter (2019), Høstutstillingen (2019)
Bildevedlegg dobbel tjeneste stillbilder uten tekst
"I dobbel tjeneste for kunsten", Maria Vagle, animasjonsfilm (2016-2019), vist på Galleri Heer (2018), Østfold kunstsenter (2019), Høstutstillingen (2019)

, (del av prosjektet “Festen – en utvekslingsjam”)
, (“I dobbel tjeneste for kunsten”)
, (Brenner og Ouvrøsene"

Planlagte prosjekter og utstillinger

Galleri Sagene Kunstsmie 2022

CV

født i Århus i 200161
medlemskap: NBK og BOA
hjemmeside: http://mariavagle.no
e-post: mariavagle@gmail.com

UTDANNELSE/KURS
2021 Kurs i litteraturkritikk ved Tidsskriftforeningen på Litteraturhuset
2008 Kurs på KHIO i Dreamweawer
2004 Skrivekurs, sakprosa, i regi av KHIO
2002 Forkurs i lingvistikk v/Universitetet i Oslo
1991 Litteraturvitenskap grunnfag v/Universitetet i Oslo
1982 – 89 Arkitekthøgskolen i Oslo, siv ark MNAL

SISTE OG KOMMENDE
2022 Sagene Kunstsmie, utstilling/konsert/tilstelning
2021 Cabaret Standards valgvakekabaret, De som beveger verden mot kanten av stupet
2021 Magiske øyeblikk, tekst publisert i Torggata Blad #3 2021
2021 Badet, tekst publisert i Torggata Blad #2 2021
2021 Leksikalsk tvekamp, fra Ingeniørfortellingene, tekst publisert i Torggata Blad #1 2021
2021 Stipend fra Vederlagsfondet
2020 Dr Rolf og søster Signe, tekst publisert i Torggata Blad #3 2020
2020 En perlevenn, fra Kalenderfortellinger, teksteksperiment med Hege Vadstein, publisert i Torggata Blad #2 2020
2020 Firbeinte flanører i revolusjonens ruiner, tekst publisert i Torggata Blad #1 2020
2019 Høstutstillingen, I dobbel tjeneste for kunsten (animasjonsfilm) og Brenner og Ouvrøsene (video)
2019 Karneval og demokrati, tekst publisert i Torggata Blad #2 2019
2019 Interkulturelt museum, utstillingen Karnevalet, session #3, Rå Rumba (video)
2019 Fri Fagbevegelse i forbindelse med installasjonen «I dobbel tjeneste for kunsten», vist i Østfold kunstsenter

SAMLINGER/INNKJØP
2019 Oslo kommunes kunstsamlinger, I dobbel tjeneste for kunsten, kartongteateranimasjon
2019 Oslo kommunes kunstsamlinger, Brenner og Ouvrøsene, videointervju/performance

SEPARATUTSTILLINGER
2019 Østfold kunstsenter
2018 Galleri Heer
2009 HÅ gamle prestegård
2008 BOA
2007 Sound of Mu og Hammerstadsgt. 50
2006 Sound of Mu
2004 Galería K, Havanna

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2019 Høstutstillingen
2019 Karnevalet IKM
2006 Sound of Mu, Østfold Fylkeskultursenter
2005 Nasjonalmuseet
2005 Nord Trøndelag fylkesgalleri
2005 Stenersenmuseet
2005 Stavanger kunstforening
2005 Bodø kunstforening
2005 Sogn og Fjordane kunstmuseum
2005 Trondarnes distriktsmuseum
2005 Grenselandmuseet
2005 Nord Trøndelag fylkesgalleri
2005 Sound of Mu
2003 Gøteborg Konsthall, Atalante teater, Gøteborg
2002 Cabaret Karachi, Havanna
1998, 1999, 2003 Østlandsutstillingen

FILM/ANIMASJON
2014 – 19 I dobbel tjeneste for kunsten, animasjonsfilm
2006 Danseautomat, Sound of Mu, video og installasjon i samarbeid med Oscar Regueiferos
2005 Such a long journey, film, vist som en del av Riksutstillingers Grenseløs
2002 Rumba in exile, filmet rumba for Berta Jottar, New York og Havanna
2001 Rå Rumba, film om rumba i samarbeide med Trine Haaland

TEKSTER/WEBVERK/PERFORMANCEUTVALGTE
2019 Brev til Nycomed, tekst publisert i Torggata blad #3 2019
2017 Melgaards død – minutt for minutt, tekst publisert i Torggata blad med Hege Vadstein
2012 – 16 Ouvrøseakademiet, et tekstarbeid i brevform om jakten på et Døråpnerakademi
2013 – Kalenderfortellinger, et pågående tekst- og bildeeksperiment i samarbeid med Hege Vadstein
2014 Søknadsmøbel, søknadsverk, installasjon
2014 Oranalen, møbel, installasjon, i samarbeide med Hege Vadstein
2008 Måleren, tekst, del av installasjonen «Måleren»
2001 – 06 Marias teater – relasjonelt verk om hybelvertinnene som ble til leietagerens kunstverk
2003 – 06 Vrangforestilling, en overheadperformance fra Foretaket, utført i samarbeide med Hege Vadstein vist i Nasjonalmuseet, Østfold fylkes kultursenter, Nord Trøndelag fylkesgalleri, Stenersen museet og på Sound of Mu
2006 Integreringsverktøy, et produkt fra Foretaket, publisert i Utflukt # 3/4, i samarbeid med Hege Vadstein
2005 Smallwords, søknadsblogg, et webarbeide i samarbeide med kubanske rumba musikere og Trine Haaland
2003 Cabaret Karachi, video, tekst og web-arbeide i samarbeide med musikere i Iroso Obbà, Trine Haaland, Michel Pavlou, Hege Vadstein og Paul Brady
2003 Mykos og mytos, søknadsverk, med Hege Vadstein
2003 Sølv og sorl, søknadsverk, med Hege Vadstein
2003 Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet, med Hege Vadstein
2002 En kyssanalyse, en sammenlignende undersøkelse om lingvistikk og filmkyss, med Hege Vadstein,
2000 Cubanske forhandlinger, et søknadsverk i samarbeide med Hege Vadstein
2000 Modale hjelpeverb, søknadsverk, med Hege Vadstein
2000 Tam-tam trip, Trommereise – Reykjavik – New York – Havanna

STIPENDER
2021 Stipend fra Vederlagsfondet
2017 Stipend fra LO, til I dobbel tjeneste for kunsten
2015 Stipend for 2015 fra hovedsamarbeidspartnere til Den Norske Opera og Ballett, til Ouvrøseakademiet
2014 Vederlagsfondet, arbeidsstipend til I dobbel tjeneste for kunsten
2012 Vederlagsfondet, prosjektstøtte til Ouvrøseakademiet
2007 Norsk Kulturråd, utstillingsstøtte til utstillingen Ekstratur
2004 KHIO, støtte for å delta på skrivekurs
2003 NIFCA, reisestipend til prosjektet Vrangforestilling
2003 NIFCA, reisestipend til prosjektet Mytos og Mykos
2002 Fond for Lyd og Bilde, prosjektstøtte til prosjektet SMALLwords
2001 Norsk kulturråd, utstyrsstøtte
2000 NIFCA, reisestipend fra til prosjektet Tam-tam trip

JOBB
2021 – Galleriutvalget på Sagene Kunstsmie
2018 – Skriver jevnlig for Torggata Blad
1999 – 01 Videoredigerer på Atelier Nord
1999 – 00 Videoredigerer for Verdensteateret
1994 – 97 Scenograf i NRK
2003 – Ouvrøse/publikumsvert i Den Norske Opera og Ballett

KRITIKKER OG OMTALE
2009 Stavanger Aftenblad, Trond Borgen i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård, les her >>
2009 Billedkunst,nr.4 2009, Sigrun Hodne i forbindelse med utstillingen ”Måleren” på Hå gamle prestegård, les her >>