23.—24. april

Marianne Karlsen

Adressen til Marianne sitt atelier er St. Halvardsgate 1 C, 0196 0196
Atelieret er åpent lørdag 23. april

Marianne Karlsen.

Jeg bor og arbeider i Oslo. Som grafiker jobber jeg med flere teknikker, og har mye erfaring med teknikken Collograph. Jeg benytter meg av både dyptrykk og høytrykk i denne prosessen og kan kombinere med andre teknikker. Collagraph (staves noen ganger collography) er en grafisk prosess der materialer og struktur blir påført, gjerne papp/plexiglass. Ordet er opprinnelig fra Gresk koll eller kolla, betyr lim, og graph betyr aktiviteten å tegne. Det er uten bruk av syrebad eller andre kjemiske midler for å oppnå strek, struktur og lys/skygge. Teknikken kan oppleves organisk der nettopp struktur linje og relieff blir tydelig. Det er flere tema og prosjekter som opptar meg sammen med nærheten til materialer, eksperimenterer jeg med lys/skygge, strek med utgangspunktet i blindtegning. Tar også i bruk og gjenbruker emballasje for å utfordre format, form, farge. Grafikkens mulighet til å trykke opp flere trykk av samme plate og på denne måten kunne eksperimentere med farge variasjon for å endre på stemningen i motivet. Fargene mener jeg kan endre på hvordan motivet oppleves, det kan få frem en form eller skule den. Dette samspillet mellom hvordan jeg utvikler platene og videre ved å legge til eller trekke fra og eksperimenterer med farge er en stor del av mine arbeider.
Med tresnitt arbeidet jeg utifra min egen fotodokumentasjonen til masteroppgave. Jeg fokuserte på hvordan den taktile forståelsen gjennom hånden var utgangspunktet i formidling, og så på den praktiske tilnærmingen til utstillingen Avtrykk. Tresnitt fra fem århundre på Nasjonalgalleriet. Bakgrunnen og valg av forskningsfeltet var min egen erfaring som utøvende grafiker og praktisk formidling kombinert med omvisning.

Grafikk

Uten tittel(åpne opp) 2016.20x30.tresnitt
Marianne Karlsen, tresnitt, 20x30, 2015, Galleri Seilet.
Skm c554e20030610260 (2)
Marianne Karlsen grafikk/collagraph, 12x16,
Erting slik (2)
Er ting slik du tror, Marianne Karlsen, grafikk/collagraph, 20x30, 2013.
Skm c554e20030610281 (2)
Marianne Karlsen, grafikk/collagraph

https://www.kunstiskolen.no/single-post/kunst-i-skolens-prosjekter

Planlagte prosjekter og utstillinger

stiller nå ut på DTK, https://kunstskole.com/prosjektgalleri/

CV

2014-16 MA Kunst i Samfunnet, HIOA/ Oslo met.
2004-06 stipendplass ved Norske Grafikeres Verksted.
1997-00 BA HONS Fine Art ved University of West of England i Bristol.
1996/97 Foundation in Art and design i Falmouth College of Art.
2020-21 Prosjekt med Kunst i skolen og Blindern IB, tverrfaglig grafikk og tekst.
2019-21 lærer-kurs ved Kunst i skolen, se https://www.kunstiskolen.no/
2019 Jury for NFUK, Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere.
2019 Galleri Norske Grafikere, tresnittverksted ifbm Østlandsutstillingen
2009-21 DTK, Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, grafikk lærer.
2017-20 Einar Granum Kunstfagskole grafikk gjestelærer.
2011-18 Munchmuseet. Verksted, formidler og omviser, DKS 7. trinn.
2006-13 Tresnitt workshop, DKS 5-6. trinn. Munchmuseet. Hilde Ødegaard.
2009-19 Norske Grafikeres Verksted kursholder i Collagraph,
2016-18 Camp Munch på Løten, 7-14.08.16. Kunstleir med grafikk kurs. http://campmunch.no/
2015 Stenersenmuseet, grafikkverksted til utstillingen av Guttorm Guttormsgård.
2014 Kulturrådet 16 oktober, Presentasjon av Fengselsprosjektet/ Torhil Skåtun.
Museumsformidling – å løfte blikket over fengselsmuren.
2013-14 Grafikk workshop i Oslo Fengsel, ‘å løfte blikket over fengselsmuren’.