23.—24. april

Viel Bjerkeset Andersen

Adressen til Viel Bjerkeset sitt atelier er Hausmannsgate 6, 0186 0186
Atelieret er åpent søndag 24. april

Jeg arbeider for det meste med stedsspesifikke kunstprosjekter, – dét forutsetter faktiske steder å kunne ta tak i, og det krever en dyp forståelse for stedets karakter og størrelsesforhold.
Det er både utfordrende og inspirerende å arbeide med kunst på steder som ikke nødvendigvis er tenkt som et mulig kunststed. Å foreslå kunstprosjekter og snakke om kunst som ytring til slike steder, er med på å åpne en bredere forståelse for at kunst er relevant og verdifullt, også utenfor gallerier og museumsverdenen.
Kunstprosjektene mine beveger seg i grenselandet mellom arkitektur, landskapsarkitektur, landart og skulptur/objekter, samt ulike installasjoner i andre medier som foto, video, lys og lyd.
Flere av prosjektene relaterer seg til fysikkens verden og tematikk. Prosjektene kan variere mellom store formater og store grep, til små mer subtile tegn, – men alltid med et blikk for den menneskelige størrelsen, erfaring, persepsjon og bevegelse.

Skulptur, installasjon, foto, video, lys, lyd

Solaris
"Solaris", Fluoriserende støpt akryl, ø 260 cm, Bryne stasjon, 2021. Foto: Viel Bjerkeset Andersen
Et rammeverk
"Et rammeverk", Fluoriserende støpt akryl, størrelse 150 x 150 x 500 cm. Holmlia skole, 2021. Foto: Finn Ståle Felberg
Hender skisse
Arbeidstittel: "Arketyper", - fotoprosjekt under arbeid, 1998/2021. Digitaliserte, analoge flereksponerte dias. Høyder ca 75 cm, variable bredder. Foto: Viel Bjerkeset Andersen
Transitory moments carbon contact
"Transitory Moments - Carbon Contact", 2021. Direkte kroppstrykk på akryl, olje og ren grafitt. 11,5 x 9 x 2,5 cm. Foto: Viel Bjerkeset Andersen

Planlagte prosjekter og utstillinger

Utvalgte punkter:
- “Transitory Stories”, arbeidstittel til artists’book om egne kunstprosjekter tilknyttet vei og samferdsel gjennom 30 år. International edition, Skira Editore, Milano. Antatt utgivelse høst 2021.
- “Strata”, stedsspesifikt kunstprosjekt til Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk. Vunnet konkurranse, kuratorer: Nina Gresvig og Nina Björkendal. Ferdigstillelse sommer 2022.
- Kurator, kunstprosjekt til Prostneset park i Tromsø.
- Kunstprosjekt i Boknafjordtunnelen, Rogfastprosjektet, “Hildringshaller” og “Splitthaller” ; 4 lysinstallasjoner / skulpturelle rom; monotoni- og tunnelangstdempende tiltak i hver kjøreretning. Oppdragsgiver Statens Vegvesen, samarbeid med Norconsult AS og Sintef, oppdrag etter konkurranse i 2014. Antatt ferdig 2031.

CV

Utdanning:
• Statens Kunstakademi,Oslo. 1991-1995
• Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris. 1989-1990
• Statens Håndtverk og Kunstindustriskole, Oslo. 1984-1989

Utstillinger / temporære kunstprosjekter siste 10 år (i utvalg):
• 2019 “Svarte skyer, hvitt hav”, Nye løa, Hå Gamle Prestegard, Jæren. Solo.
• 2018 “Bakenfor streken”, Prosjektrom Carl Berner, Norsk Billedhoggerforening. Solo.
• 2018 “Vejret rundt/ Around the Weather”, Den Gyldne og TV2-vejret, Rundetaarn, København, Danmark.
• 2017 “Personal Structures”, Palazzo Mora, 57 Biennale di Venezia, Italia.
• 2016 10th Arte Laguna Art Prize 2016, Venezia, Italia. Finalistutstilling LandArt section,
prosjektet “Bakenfor Pusten”.
• 2015 Light Festival Staro Riga 2015, Latvia. International Year of Light. • 2015 The International Light Installation Festival «Beepositive», Vilnius, Litauen. Oktober
• 2015 “LandShape”, Hanstholm, Danmark. Artist talk og utstilling, internasjonal landart-festival.
• 2015 “Landart Rebild”, Nord-Jylland, Danmark. Vandreutstilling av prosjektforslag.
• 2014 “Solund lyskunstfestival”, Hardbakke, Solund. 3 dagers lysperformance
• 2013 “The Art of Not Making”, Hå gamle Prestegard.
• 2011/12 “Lysdans”, Skarnsundbrua, Inderøy. Programmerte skytrackere etter dansebevegelser, 3 ukers lysperformance.
• 2010 Konsthallen, Kulturens Hus, Luleå, Sverige. Interaktiv lys- og lydinstallasjon.
• 2010 “Sculpture and Object”, Dom Umenia, Bratislava, Slovakia.
• 2010 Sommarutstillinga, Seljord Kunstforening. Interaktiv lys- og lydinstallasjon i siloen.
• 2010 “Cosmos”, KunstCentret Silkeborg Bad, Danmark.

Kunst i offentlige rom, utvalg:
• 2021 “Et rammeverk”, “Interferens” og “Krysninger”, innendørs skulptur i fluoriserende støpt akryl og utendørs gobo- og lysinstallasjon, Holmlia skole. Kuratorer: Inger Gogstad/Kulturetaten i Oslo og Jenny Marie Johnsen
• 2021 “Et balansestykke”, skulpturgruppe i syrefast stål, Askim helsehus. Oppdrag etter vunnet konkurranse, kurator: Hege Liseth
• 2021 “Solaris”, skulptur i fluoriserende støpt akryl, Bryne jernbanestasjon. Oppdrag etter vunnet konkurranse.
• 2020 “Møbiusvariasjoner”, E134 og Teknologiparken, Kongsberg. Skulpturer i syrefast stål.
• 2019 “Bakenfor Pusten”, Rv 13 Ryfylketunnelen, Ryfast-prosjektet. To store skulpturerte fjellrom fylt med lys.
• 2019 “Lyslinjer” og “Labyrinter”, Ryfylketunnelen, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, Ryfast-prosjektet. Lysinstallasjoner.
• 2019 “Flyt”, Moss tannklinikk. UV-print/translucente foto på vindusglass
• 2018 “Hverdagsbevegelser og efemere sommerfugler”, 3 dim. tegninger, støpt akryl. Staup helsehus, Levanger.
• 2017 “Segmentum Lunaris”, skulptur i granitt, bevegelig midtsegment som kan instilles mot månen. Eidfjord.
• 2017 “Skop” # 1-8” og “Ved inngangen”, Askim tannklinikk. UV-print/translucente foto på vindusglass.
• 2017 “Et Øyeblikks Stillstand”, ledelses- og undervisningsbygget, Setermoen leir, Bardu. Hengende skulptur.
• 2017 “Husmus #1-7” og “Mauren”, Mysen tannklinikk. UV-print/translucente foto på vindusglass.
• 2016 “Interferens”, “Hildring”, “Ventebilder”, Smia kultur-/flerbrukshus, Drøbak. Fasade, altervegg og video. • 2014 “…og Sylfidene vaktar austporten”, Tu skule, Klepp. Freste, malte tegninger i finér.
• 2012 “Splæsj”, Lunde skole, Skien. Tegnede objekter fra en hendelse, vannskåret aluminium, billakk.
• 2012 “Ekvilibrium”, NAV Kristiansand. Hengende skulptur i lakket kompositt.
• 2012 “Blopp!”, Teie skole, Nøtterø. Veggtegninger
• 2012 “Trude”, Leistad barnehage, Trondheim. Skulptur i sandblåst og lakket syrefast stål.
• 2011 “Kaare”, Finlandsskogen barnehage, Skiptvet. Objekt på vegg, himling og opp i overlys.
• 2011 “Kontrapunkt”, Skulptur og landskapsformer, Säffle, Sverige.
• 2011 “Sfære for Selvbevissthet”, Vestby vgs. Skulptur/akustisk rom. Sandblåst, polert syrefast stål.
• 2011 “Rotunden og Pastillen”, Økern. Skulpturelt og arkitektonisk rom i gang-sykkelveisystemet.

Utvalgte priser, utmerkelser, samlinger:
• 2020 Kongsberg kommunes hederspris, underkategori Byggeskikkpris; diplom for skulpturene “Møbiusvariasjoner – liggende og stående Møbius”.
• 2019 “Norsk lyspris”, diplom, Åpen klasse; “Lys som materiale”
• 2016 “Imago Mundi,” Luciano Benetton Collection
• 2010 “Refleksbil”, E18, Høvik. 1994 (Vernet i Nasjonal Verneplan, 2002). Foreslått fredet.
• 2004 Vakre vegers pris for “Sfæren” lysobjekt, Bragernestunnelen, Drammen.
• 2004, 01 Norsk Kulturråd

Stipend siste 5 år:
• 2021 Ingrid Lindbäck Langgaards stiftelse
• 2020 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse
• 2020 Vederlagsfondets prosjektstøtte, bokprosjektet “Transitory Stories”
• 2020 Oslo kommunes krisestipend
• 2020 Fritt Ord, prosjektstøtte, bokprosjektet “Transitory Stories”
• 2019 Statens 10-årige arbeidsstipend
• 2019 Ingrid Lindbäck Langaards fond (tidligere mottatt år 2012, 02, 1995, 92)
• 2018 Regionale prosjektmidler/statens utstillingsstipend til utstilling på Hå Gamle Prestegard høst 2019
• 2018 Vederlagsfondets stipend (tidligere mottatt år 10, 07, 03 , 01, 00)

Utvalgt annen relevant virksomhet:
• 2020 Leder av sakkyndig komité vedr utlysning av professorat til masterprogrammet “Kunst og off. rom” (MAPS) på KHiO.
• 2017-21 Trafo Kunsthall, Asker. Styremedlem og medlem i kunstnerisk råd
• 2017 Arts in the Environment Nordic Symposium, Helsinki, Finland, – foredrag og artikkel.
• 2009-21 Kunstfaglig utvalg, Ekeberg skulpturpark, Oslo.
• 2006-19 Kurator: KORO, KORO-støttede kunstprosjekter og kommunale/fylkeskommunale kunstprosjekter
• 2016 20% vikariat Kunst og håndtverk KHiO, tema kunst i offentlig rom, høstsemesteret
• 2014-15 Ekstern komitémedlem BA- og MA-opptak, Kunstfag KHIO Oslo,

Bibliografi (i utvalg):
• 2019 Contemporary Identities, International Art Magazine, Issue #2, June 2019. s 7-8
• 2016 Kunst i naturen, Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber, LAND-SHAPE undANten
• 2016 Intervju, Not Random Art Magazine, Issue 02, June 2016, s. 26-36 (notrandomart.com)
• 2016 Kunst ute, Kunst inne 2, Offentlig kunst i Trondheim, s. 32-33. Museumsforlaget (ISBN 978828305033-2)
• 2014 Nasjonale Vegminner – en reisebok. to kunstprosjekter s 151, 180. Press (ISBN 978-82-7547-720-8)
• 2012 Katalog 41, Statens Konstråd, Sverige (ISSN 1651-4564/1651-5870)
• 2010 Ny norsk landskapsarkitektur, dokumentasjon av to kunstprosjekter (ISBN 978-82-05-40305-5)
• 2008 Tankens form, kunstkritikk av Trond Borgen. s 147, 150. (ISBN 978-82-8140-020-7)
• 2007 Forbilder, Statens arkitektur-, bymiljø- og byggeskikkpriser 25 år. s 82-83, 117. (ISBN 978-82-90122-27-5)
• 2004 Topos, European Landscape Magazine, s. 63, 136-141. (ISBN 3-7667-1604-2)
KORO, Årskataloger fra 2002, -03, -04, -06 og -09
• 2002 Vegvalg; Nasjonal Verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. s 266, Statens Vegvesen Vegdirektoratet.

Artist in residence
• 1989-90, 1992 Paris, hhv 1 år, 3 mnd