23.—24. april

Janine Magelssen

Adressen til Janine sitt atelier er Hovedøya, 0150 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

I kunstnerskapet arbeider jeg i et redusert men taktilt formspråk. Ved hjelp av sparkel, gesso, stålkonstruksjoner og malte fargefelt skaper jeg konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de romlige og fysiske erfaringer i en språkløs tilstand. Konvekse og konkave linjer og volumer veksler kontinuerlig mellom å definere og å forvirre. Marginale forskyvninger i fargepigmenter og struktur åpner opp for en opplevelse som i stor grad handler om kroppslig tilstedeværelse.

Veggobjekt, relieff, tegning, installasjon

Web
fargefelt nr. 5 - orange, Janine Magelssen, fargefelt på vegg, malte stål vaier, 2020, Kunstnerforbundet, Foto: Thomas Tveter
4
Veggobjekt nr. 18 - blå, 70x45x2 cm, Fargefelt nr.4 - oker, 70x45, Janine Magelssen, 2020, Kunstnerforbundet, Foto: Thomas Tveter
Lag rom 1
"Inntil linjen", Janine Magelssen, 2022, Tegnerforbundet, Foto:Thomas Tveter
Lav rom 1 detalj
"Inntil linjen", Janine Magelssen, 2022, Tegnerforbundet, Foto:Thomas Tveter

Video from my exhibition “Up against the line”, 2021. https://vimeo.com/638126919

Video from my exhibiton “Two close angles”, 2020. https://vimeo.com/574137099

Planlagte prosjekter og utstillinger

2022 Utstilling i Gunnar S. Gundersen galleri, Høyanger, Norge

CV

JANINE MAGELSSEN
Født i 1964 i Oslo. Medlem av NBK, TF, The Drawing Center, New York, Viewing Program
www.janinemagelssen.com

Separatutstillinger
2021 Inntil linjen, Tegnerforbundet, Oslo
2020 To nære vinkler, Kunstnerforbundet, Oslo
2018 Silent Sounding, Galleri BOA, Oslo med Siri Austeen
2015 Utstilling med kunstner Nils Olav Bøe, Galleri Semmingsen, Oslo
2015 Performance Hovedøya, med danse-kunstner Runa Rebne, Hovedøya, Oslo
2012 Flexible Motion # VII med danser Øyvind Jørgensen, Galleri Trafo, Asker
2008 Område / zone, Galleri Semmingsen, Oslo
2008 Prosjektet soner for Stillscape i Esvika (et Landart prosjekt)
2008 Galleri Kunst1, Sandvika
2007 White Noise, Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
2006 White Noise, Art Leauge, Houston, USA
2006 Gjenkjennelse, Galleri Gathe, Bergen
2006 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Veggobjekter, Galleri MGM, Oslo
1996 Tegn ing, Galleri Nebb-X, Oslo

Gruppeutstillinger
2020 Constructing Structures, Kunstsalen, Hovedøya, Coast Contemporary, 2020
2018 Guilt by Association, gruppeutstilling i Bærum Kunsthall.
2017 Konstruktiv Tendens, gruppeutstilling i Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Sverige
2016 Nonfigurativ virkelighet – forskjellige strategier., Kunstbanken Hedmark Kunstnersenter
2015 Nærvær-Stillhet-Tid-Refleksjon, Trafo Kunsthall, Asker
2015 Bærum Kommunes Kunstsamling, Bærum Kunsthall
2014 Forårsutstillingen, Charlottenborg Kunsthall, København
2014 Galleri Semmingsen, Oslo
2012 Non-Figuration, Edsvik Konsthall, Stockholm
2012 Silence, Masters and Pelavin Gallery, New York
2011 Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo
2010 Tegnebiennalen 2010, Lines on the Move
2010 Konstruktive Tendenser, Galleri LNM, Oslo
2009 Galleri Semmingsen, Oslo
2009 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2009 Apparently Invisible: Spring Selections Show 2009, The Drawing Center, New York
2008 BKIB uts. Landskap i Bærum Kunstforening
2008 Geometrisk Abstraktion XXVII, Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2008 Galleri F15, Jeløy, Flater
2006 Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2005 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Galleri MGM. Oslo
2001 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
1999 Høstutstillingen
1999 Tegneforbundets vårutstilling, Tegneforbundet, Oslo
1996 Høstutstillingen

Planlagte utstillinger
2022 Utstilling i Gunnar S. Gundersen galleri, Høyanger

Utdanning/medlemskap/kurator/verv
2003- Lærer i tegning ved Strykejernet Kunstskole, Oslo 2014- 17 Styreleder i Tegnerforbundet. 2011 Kurator for utstillingen Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo 2008-12 Utviklet og gjennomførte verkstedet Sansedetektivene for den Kulturelle skolesekken, Akershus og Oslo 1994-98 Galleri Wang, assistent 1994-95 Filharmonien, tegner 1993- 94 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur 1992-93 Parson school of design, Paris, kurs i frihåndstegning og skulptur 1990-92 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur 1989-90 Asker kunstskole 1986-88 University of Colorado, Boulder, Fine art 1984-86 Edb – høyskolen, Oslo

Samlinger
Bærum Kommunes Kunstsamling, 2009
Norsk Kulturråd, 1996, 2006
Terra Finans, Oslo, 2002
Dronning Sonjas Kunstsamling

Stipend
Vederlagsfondet 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, Bærum Kommunes Kunstpris for 2008, 3-årig BKH 2010-2012, Vederlagsfondet ettårig stipend 2014, Vederlagsfondet ettårig stipend 2015. Statens ettårig arbeidsstipend 2016. Statens 3-årige arbeidsstipend 2017-19. 2-årig arbeidsstipend fra Vederlagsfondet 2019-2021.

Biografi
Stille nærvær, Intervju av Ingvill Henmo til utstillingen inntil linjen i Tegnerforbundet, 2021
To nære vinkler, katalog tekst av Camilla Eeg Tverrbakk, 2020
Steder, tekst av Per Gunnar Tverrbakk
Extended Drawing, katalog tekst av Anne Karin Jortveit, 2011
Lines on the Move Tegnebiennalen 2010
Apparently Invisible i Drawing Paper 84, Drawing Center, New York, USA
Ingun Bøhn om Apparently Invisible i Tegnerforbundets Numer 80, 2009
Henning L. Mortensen katalog tekst til utstillingen Område, 2008
Når tomhet rommer mening, katalog tekst av Janicke Iversen til utstillingen White noise, 2006