23.—24. april

Jannicke Lie

Adressen til Jannicke sitt atelier er Ensjøveien 8, fellesverksted i 2. etg., 0655 Oslo
Atelieret er åpent lørdag 23. april

Fokuset i mine arbeider er rettet mot spillet mellom lys og skygge. Ved bruk av ulike lyskilder og optiske virkemidler undersøker og bearbeider jeg de skyggebildene, speilingene og refleksjonene som oppstår i møtet mellom lys og objekt. Jeg ønsker å vekke betrakterens nysgjerrighet og undring over de fenomenene som oppstår i dette møtet. Arbeidene er i hovedsak mobiler med tekniske innretninger for å skape bevegelse; få noe til å gå rundt, av eller på.
Årsak og virkning er noe som opptar meg. Det kan være de enkle, mest åpenbare prinsipp som er de mest interessante. Som for eksempel hvordan sollyset endrer rommets karakter ettersom jorden kontinuerlig dreier rundt seg selv og solen. Skyggebilder som oppstår når sollys treffer et objekt og skyggen som nesten umerkelig endrer karakter fra en form til en annen. Nedtegnelser av skyggebilder, malt på plater i ulike format og direkte i rommet; tak, veggflater og gulv, er en metode jeg bruker i mitt arbeid.

Skulptur / Instalasjon

Hommage a´le park, 2020. lysinstallasjon på vegg
“Hommage a Le Parc”, 2020, Haugesund billedgalleri, Norsk Billedhuggerforening. Installasjonen består av perforert rør med speil på innside, montert på roterende skive, lyssatt av mini spot. Når skiven dreier over lyskilden avgis en kontinuerlig endring med speilinger av lys og lysbrytninger på rørets bakplate. Video: hommage a le park, jannicke lie.MOV
Hommage á le park, haugesund billedgalleri
"skyggespill", lysinstalasjon, akershus festning
"Skyggespill" Akershus festning.
"skyggespill", statens høstutstilling 2008. jannicke lie
«SKYGGESPILL» Lys/skygge installasjon, Høstutstillingen 2008. Installasjonen består av profiler i messing, montert på sokkel med tre roterende skiver. Profilenes motiver er hentet fra avisutklipp med bilder fra ulike krigssituasjoner i verden. Skulpturen er lyssatt av fire lyskilder plassert på sokler i ulik høyde og med ulik avstand fra skulpturen. Lyskildene er koblet til en styringsenhet som gir en pulserende lyssetting slik at de skyggebildene og speilingene som oppstår på gulv, i tak og på veggflatene rundt stadig endrer karakter. Video: https://www.youtube.com/watch?v=KVYr8O4frD0&t=14s

https://vimeo.com/698139753

https://vimeo.com/697939617

https://vimeo.com/697940798

CV

CV, JANNICKE LIE
Adr: Jørgen Løvlandsgate. 21, 0569 Oslo. Tlf: 92811309. jannicke2lie@gmail.com. Web: http://jalie.no

UTDANNELSE:
2019-20 Oslo Met, pedagogikk i kunst, håndverk og design. 1989-95 Hovedfag på Institutt for møbel- og innredningsarkitektur på SHKS.
Scenografi: institutt for farge på SHKS. Gerrit Rietveldt Academie i Amsterdam og Royal
Academy of dramatic art, London.

UTSTILLINGER:
2020 Galleri Heis: Tøyen startupvillage, Oslo: Tre retninger.
2018 Celinas kafe, Tøyen, Oslo: Pop up.
2016 Haugesund Billedgalleri: Sammenstillinger.
2012 Skulpturarena øst, prosjektrom Carl Berner, Oslo: Skyggespill.
2005 Haugesund Billedgalleri: Norge i hundre.
2002 RAM galleri, Oslo: TWIILIGHT.
GRUPPEUTSTILLINGER:
2020 Skulptur i trevirke, Storelvdal fellesverksted: Tre retninger
Haugesund Billedgalleri: Lysspill
Norsk billedhuggerforening: Hommage á Le Park
2018 Installasjon på Kaupanger, Storelvdal: Ett, tre, fire tuer
2015 Installasjon, Gabrovtsi, Bulgaria: Spirit of nature
2013 Lys-installasjon i Haugesund billedgalleri 100 års jubileum
2008 Dynamo Haugesund, Haugesund billedgalleri: Trimcom
2008 Statens høstutstilling: Skyggespill
2005 Haugesund billedgalleri: Norge i 100
1995 Avgangsutstilling SHKS, Kunstindustrimuseet i Oslo: Å møtes – kafeen er rammen
1994 Maaressen, Nederland: Et papirprosjekt
UTSMYKKINGSOPPDRAG:
2003 Speil-installasjon med fokus på sollys. Runni barne- og ungdomsskole, Årnes.
2009 Lys-installasjon Akershus festning: Skyggespill.
ANDRE OPPDRAG:
2000-20 Den kulturelle skolesekken kunstnermøte/workshop. Hedemark, Akershus og Rogaland.
Teatermaler i Den Norske Opera og Ballett + Det Norske Teater. Scenografi: Verdensteateret, Grusomhetens Teater, Mobile Homes, DNO. Utstillingsdesign i Den Norske Opera og Nobels Fredssenter. Kunstfaglig undervisning på barneskole og videregående. Assistent for billedhugger Gisle Harr, kostymedesigner/ rekvisittmaker Ansdrea Austdal.

STIPENDER:
2015 Billedkunstnernes vederlagsfonds stipend
2011 Kunstløftet fra Kulturrådet, støtte til: Familien Torgersen’s kabinett.
2010 Conrad Moens legat
2008 Billedkunstnernes vederlagsfonds stipend
2007 Billedkunstnernes vederlagsfonds stipend
2005 1-årig arbeidsstipend, Statens kunstnerstipend
2004 Prosjektstøtte, utstilling i Haugesund billedgalleri
2002 Statens etableringsstipend
2000 Statens materialstipend
1999 1-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere, Statens kunstnerstipend
PRISER:
2013 Haugesund Billedgalleris pris for beste verk i jubileumsutstilling
MEDLEMSKAP:
Norske Billedkunstnere, Norsk Billedhuggerforening.