23.—24. april

Ingebjørg Vatne

Adressen til Ingebjørg sitt atelier er Drøbakgata 1, 0454 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

Forholdet til naturen har alltid vært viktig for meg. Samfunnsengasjementet har også fulgt meg siden oppveksten, bosatt på landsbygda, i et arbeiderhjem, tett på Vestlandets rike natur og kultur. Erfaringene er stadig tilbakevendende som basis for mitt kunstneriske arbeid. Stadig oftere er det sammenfall mellom interesseområdene natur og samfunnsengasjement, og arbeidet omhandler erkjennelsen av naturens sårbarhet og skjebne med trusler fra mange hold.
Problemstillingene er undersøkt i flere serier, med arbeider om naturødeleggelser av gruvedrift, avskoging, smelting av breer/havstigning og spredning av uønskede arter. Paradoksene oppstår når vi skal finne tiltak mot ødeleggelsene – tiltak som selv blir ødeleggende for mennesker og natur – i våre nærområder og internasjonalt. Prosjekter med disse temaene er i kontinuerlig utvikling, slik mine kunstneriske uttrykksformer er det.

Maleri, grafikk, installasjon

20210429 132446, klippet rotert 0,2 red 70
Ingebjørg Vatne_Spor - fra fjell til avfall_to fotos og to malerier med gruvepigmenter_67x100_2021
Ingebjørg vatne spor   under snø to fotos på aluminium 67x47 2021
Ingebjørg Vatne_Spor - under snø_to fotos på aluminium_67x47_2021
Ingebjørg vatne spor   badehus foto og maleri med gruvepigmenter 71x45 2021
Ingebjørg Vatne_Spor - badehus_Foto og maleri med gruvepigmenter_71x45_2021
Ingebjørg vatne gruvepor foto overført til tekstil, sydd på tekstil 80x60 2021
Ingebjørg Vatne_Gruvepor_Foto overført til tekstil, sydd på tekstil_80x60_2021

Planlagte prosjekter og utstillinger

Aktuelt prosjekt er inspirert av historien til Ringerike nikkelverk på Nakkerud – bortgjemt og nesten glemt i 100 år. Forurensningen og ødeleggelsen av naturen er fortsatt godt synlig. En fascinerende historie, som har kommet i skyggen av nabo Blaafarveværket. Som gårdeiere på Nakkerud, er det mange tråder som binder nikkelverket og gårdens historie sammen, den omhandler arbeidsfolk og deres levekår, eierforhold, industrien og landbruket.
Materialer til arbeidene skal hentes fra nikkelverket og gården vår på Nakkerud. Med ulike uttrykksformer undersøker og bearbeider jeg temaet, som maleri malt med lokale pigmenter, tekstil, foto, installasjoner, funnede objekter og tekst.
Paradoksene er fortsatt mange i gruvedrift, nasjonalt i konflikt med natur- og miljøhensyn, internasjonalt også med fortsatt barnearbeid – for at vi skal kunne gjennomføre «det grønne skiftet»…

CV

CV – Ingebjørg Vatne – www.VatneArt.no *Mobil: 992 71 716 *E-post: vatnakke@online.no
Oppvokst på Voss. Adr.1: Vallegata 4, 0454 Oslo. Adr. 2: Burevegen 14, 3533 Tyristrand.
Atelier ved Sagene kunstsmie og på Nakkerud gård, Ringerike.

Separatutstillinger i utvalg:
2022 Buskerudmuseene, Veien kulturminnepark, Hønefoss, okt – des
2017 Valdres kunstforening, Galleri Perrongen, Fagernes
2016 Rælingen kunstforening, Kirkestua, Rælingen
2016 Modum kunstforening, Galleri Gamle Rådhus, Vikersund
2012 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, Moss
2010 Galleri Albin Art, Oslo // Wilh. Wilhelmsen ASA, Oslo
2008 – 2009 Galleri View, Oslo// Café Stredet, Oslo// Café Petit Paris, Moss

Kollektiv/gruppeutstillinger i utvalg:
2021 Galleri Sagene kunstsmie, juleutstilling
2021 Kunst rett vest, fellesutstilling Store Gilhuus Gård, Lier og åpent atelier på Nakkerudlåven, juryert
2021 Stipendutstillingen, Buskerud kunstsenter, Drammen, juryert
2021 Oslo Open, Sagene kunstsmie, digital «Pandeminimumsutgaven», se innlegg på Facebook.
2020 Novemberutstillingen, Buskerud bildende kunstnere, Drammen museum, juryert
2020 Stipendutstillingen, Buskerud kunstsenter, Drammen, juryert
2020 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, juleutstilling // H12 Galleriverkstedet, 10 års-jubileum
2020 Romeriksutstillingen, Galleri Jessheim og Galleri Nes kulturhus, juryert
2020 «Decolonizing Nature», tverrkunstnerisk verk som festival et døgn i august, Nesodden. Prosjekt under CAN, støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Nesodden kommune og Viken fylkeskommune. Avlyst.
2018 – 2019 Buskerud kunstsenter, 2 stipendutstillinger // Galleri Sagene kunstsmie, 2 juleutstillinger
2018 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere
2018 Kunstnernes åpne Klimamikk «KÅK», Klimafestivalen 2018. Concerned Artists Norway (CAN) i samarbeid med Deichmanske hovedbibliotek, Oslo, juryert
2017 Kunst rett vest, fellesutstilling i Fossekleiva kultursenter og åpent atelier 2 helger, juryert
2017 HardingarT, Utne i Hardanger, sommerutstilling «Salongen». Innehaver kurator Kjell Erik Ruud
2016 – 2017 Galleri Seilduken, KHIO, Open Call studenter og ansatte, " Vol. 02" og «Vol. 03»
2015 – 2020 OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmie, 6 ganger, juryert.
2015 Nes kunstforening, «Først til mølla», Auli mølle på Årnes, inviterte kunstnere
2014 Novemberutstillingen, Buskerud BK, Drammen Museum, juryert, anmeldelse i Drammens Tidende
2014 October Open, Hydrogenfabrikken kunsthall, Fredrikstad
2014 Limfjordscenteret kunst og kunsthåndværk, Doverodde, Danmark
2013 – 2016 Hamar kunstforening, 4 medlems-utstillinger
2013 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere // Voss kunstlag, sommerutstilling
2013 Hamar kunstforening, høstutstillingen «Home is where the Art is”, inviterte kunstnere
2011 – 2012 Galleriverkstedet H12, Oslo, 3 utstillinger i atelierfellesskapets galleri
2011 Voss kunstlag, inviterte kunstnere til juleutstilling «Rett på veggen», kurator Kjell Erik Ruud //
Voss kunstlag, sommerutstilling // Midtnordisk kunstfestival utstilling, Innherred
2011 – 2014 OsloOpen, 3 ggr (Galleriverkstedet H12 // Visningsrom BOA // Eget atelier)
2009 – 2010 Galleri View, Oslo // Kreativ runddans, kunstnere på Adamstuen (Galleri Gjøken /Café Sosta)
2007 400meterkunst, Voss // St. Hanshaugen senter galleri, Oslo
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, Oslo, åpne salgsutstillinger hvert semester

Innkjøp/utsmykning mm:
2021 Klinger Westad AS, Modum. Jubileumsgaver
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, planavdelingen. Utsmykning
2018 NORBOHUS MODUM AS, hovedkontor. Utsmykning
2016 Kunstforeningen ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
2016 Modum kunstforening

Andre visninger:
2020 – 2021 Sommerutstilling i Nakkerud-låven, Ringerike
2019 Installasjonen «Skogen/Amazonas» vist ved Regnskogfondets 30-års jubileum, Sentrum Scene, Oslo
2018 – 2019 Åpent atelier, egne arbeider i låven på Nakkerud gård, Ringerike
2016 AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon), 2 helsides malerier i Årsmelding 2016
2016 «Tri-X», 3 bilder x 3 multimediashow ved billedkunstner/musiker A. Midthjell, Litteraturhuset og Grotten i Fredrikstad

Utdanning/veiledning:
2015 – 2017 KHIO, forelesninger for MA- og BA-studenter: Kunsthistorie, 3 semester ved Stian Grøgaard. Etterutdanningen: Teori, 2 semester ved Åsmund Thorkildsen
2012 Elev av billedkunstner Markus Brendmoe 1 semester, senere flere workshops/veiledning
2011 – 2012 Veiledning i gruppe av billedkunstner Heidi Øiseth, Nydalen kunstskole, senere enkeltveiledning
2008 – 2011 Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad, enkeltveiledning og sammen med 1 – 2 andre
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, deltid over 4,5 år: 1 år Personlig kunstutvikling med egne prosjekter,
2 år Kunstfagskole, Tegning og maling, semesterkurs 1, 2 og 3 over 1,5 år. Veiledere: Anne Biringvad, Janine Magelssen, Heidi Øiseth, Kari Mette Wik m. fl.

Tidligere Sosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur ved Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI og NHHK

Yrkesaktivitet:
2007 – forts. Egen billedkunst
2008 – 2013 Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss), kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn, utvikling av nye tilbud, ferieklubb over to uker for barn. Seks utstillinger i året, Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: Barnehager, alle skoletrinn for Den kulturelle skolesekken, høyskoler mm. Bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger
2011 – 2012 Etablering av galleri med tre kollegaer i atelierfellesskapet H12 Galleriverkstedet
2007 – 2008 Nydalen kunstskole deltid, organisering av fagbibliotek, pedagogisk evaluering, profilering

Tidligere Personalsjef i Norges Røde Kors til 2004. Flere leder- og konsulent-stillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Verv:
2021 – forts. Modum kunstforening, styremedlem/delt lederskap
2020 – forts. VIKFO (Viken kunstforeninger, paraplyorganisasjon) styremedlem
2019 – 2020 CAN (Concerned Artists Norway) møtende varamedlem til styret
2018 – 2019 Sagene kunstsmie, etablering og medlem i Galleriutvalget. Etableringsstøtte fra Kulturrådet
2015 – 2017 Sagene kunstsmie, styremedlem i fellesskap for 70 profesjonelle billedkunstnere og musikere
2013 – 2020 Rygge kunstforening, styremedlem, medlem i utstillingskomiteen med montering av utstillinger.
Vara til styret 2021 – 2022
Kurs mm:
2004 – 2018 En rekke kunstfaglige kurs, som semesterkurs, ukeskurs, helgekurs: Tegning inkl. akt, akrylteknikker, akvarell, flere grafiske teknikker, tekstilfarging, håndlaget papir, botanisk kontakttrykk, kunst og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere

Kommisjon mm:
2018 – forts. Atelier.as, nettsted for salg av kunst fra profesjonelle kunstnere
2011 – forts. FineArt nettgalleri, malerier og grafikk
2010 – 2017 Galleri F 15 galleributikken, Jeløy, grafikk
2013 – 2017 Artifix Arts & Design, Oslo, grafikk
2012 – 2014 Voss kunstlag, Galleri Banksmidja, maleri
2007 – 2008 Kjedlaren kunstutsalg, Voss, maleri

Medlemskap:
CAN (Concerned Artists Norway)