23.—24. april

Anne Ingeborg Biringvad

Adressen til Anne Ingeborg sitt atelier er Noreveien 24, 0379 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

Mitt kunstprosjekt handler om verdi og verdighet, enkeltmenneskets og samfunnets skvis mellom kunnskap og handling. Jeg har en politisk agenda og mine verk en humanistiske kjerne. Formale problemstillinger og komposisjon med fokus på de abstrakte elementene er likevel gjennomgangstema og ramme for installasjonene uavhengig innhold, materialbruk og arkitektur. Dette er en videreføring av mitt maleri.

Jeg benytter appropriasjon som strategi og readymades-materiale. Er opptatt av at et tekstilt materiale kan inneha en enorm uttrykkskraft og at dette er nok i seg selv på linje med at maleriet er seg selv nok. Vektlegging av tekstile teknikker er fullstendig fraværende i mitt prosjekt, men å skape kunst av noe som allerede finnes som ressurs har blitt en forutsetning uansett om det er andres tekstiler eller mine egne gamle malerier. Da jeg deltok på utstillingene Nålens Øye var jeg den eneste kunstneren som ikke hadde brodert mitt eget materiale. I produksjonen Anne Jonsdotters mare har jeg ærbødig malt på andres broderier.

Installasjon, tekstil, maleri

2 biringvad, fluktens mønstre2 200x180cm2021
Fluktens Mønstre 2, Biringvad, installasjon; tekstil, akryl, 200x180cm, 2021. Foto Odd Arne Lande
1 biringvad, fluktens mønstre1 200x180cm2021
Fluktens Mønstre 1, Biringvad, installasjon; tekstil, akryl, 200x180cm. Foto Odd Arne Lande
3 biringvad, adapsjon, akryl på broderi 90x60cm
Adapsjon, Biringvad, akrylmaleri på ull-broderi, 90x60cm, 2021.
4 biringvad, adapsjon blå, akvarell, 100x70cm, 2021
Adapsjon blå, Biringvad, akvarell, 100x70cm, 2021.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Anne Jonsdotters mare – Separatutstilling Galleri Semmingsen 13.01-06.2022.

CV

S E P A R A T U T S T I L L I N G E R
2022 Galleri Semmingsen, Anne Jonsdotters mare
2019 Galleri Fjordheim, Datter av Eva mor til Isak
2017 Galleri Semmingsen, Suvenir
2016 Østfold Kunstsenter, Gud velsigne deg !
2016 Galleri Semmingsen, Jeg er historie
2015 Nordnorsk Kunstnersenter, For Guds skyld !
2013 Trøndelag Senter for Samtidskunst, verk fra Severdighet
2013 Galleri BOA, Oslo, Tidløs
2012 Trafo, 2.etage, Asker, Det er ikke godt å si !

K O L L E K T I V O G G R U P P E U T S T I L L I N G E R
2021 Novemberutstillingen, Drammen museum
2020 Juv, Tøysentralen Tolga
2019 Sigdal Museum, Åttekrossen i samarbeid med Kristin Lindberg
2018 Far out textil, Almgrens Museum, Stockholm.
2017 Det store mjuke øyeblikk på Finnskogen. NTKs 40 års jubileum.
2017 Supermarked, Stockholm, RAM Galleri.
2017 Myk Strategi, hard virkelighet RAM Galleri
2015 Nålens Øye Nasjonalmuseet Oslo
2014 KODE, Bergen
2013 Uten Maling Galleri LNM

U T S M Y K N I N G E R
2021 Fragile & Durable Viking Octantis, for ICART
2020 19 Visual Voices, Danderyd Sykehus, Stockholm
2008. 05 Fred Olsen, Cruise Lines
2004 Danielsen vdg. Skole, Bergen
2000 Fyllingsdalen Bydelsadministrasjon, Bergen

I N N K J Ø P
2019 KPA, Kunst på Arbeidsplassen
2012 KODE, Vestlandske Kunstindustrimuseum
1995 Sparebanken NOR
1994 Sigdal Kommune
1995 Buskerud Fylkeskommune
1993 Collection Sagawa Printing co, Kyoto

K U R A T O R
2022 P.S. Green, Kunstgården Søndre Green, Krødsherad
2021 Briste eller Bera, Kunst og kulturhistorisk prosjekt Seljord

S T I P E N D
2021, 20,18,17,14,13,10,09,07, 95 Norske Billedkunstneres Vederlagsstipend
2018 Billedkunstnernes Vederlagsfond Prosjektstøtte – vår
2017 Billedkunstnernes Vederlagsfond Prosjektstøtte – vår, høst
2016 Norsk Kulturråd Produksjonsstøtte artist book Liturgi
2015 15 Billedkunstnernes Vederlagsfond Prosjektstøtte – vår, høst
2014 Statens Utstillingsstipend
2014 Bildende Kunstneres Hjelpefond, Gjesteatelierstøtte
2013 Norsk Kulturråd, støtte til fellesverksted
2008 06 Norsk Svensk Samarbeidsfond
2002 96 Norsk Kulturråd, Utstillingsstøtte
2001 99 Norsk Kulturråd, utstyrstøtte
2000 Harriet Backers Minnefond
1998 99 Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere
1996 Norsk Kulturråd, Debutantutstillingsstøtte
1993 Drammens Tidende og Buskerud Blads talentpris
1993 Statens Etableringsstipend

U T G I V E L S E
2017 Artist book Liturgi
2017 BABF, Liturgi repr v KRAFT, Bergen
2017 Soft Moment TSSK. bokpresentasjon, samarbeid med NTK

A R T I S T I N R E S I D E N C E
2014 Skandinavisk Forening i Roma, mai og juni

V E R V
2013 2015 KunstFondet, styremedlem Oslo Kommune
2011 2012 NBK, Sentralstyremedlem
2012 2013 2% Fondet , styremedlem Oslo Kommune
2011 2013 Rådet Kunstnernes Hus, vara
2011 2013 Østlandsutstillingen, juryleder
2010 12, 2012-13 Representantskap Akershus Kunstsenter
2010 2012 RSU Oslo, vara
2008 2010 Tilsynsrådet Kunstnernes Hus
2004 06, 2006-08 Norske Grafikere, styremedlem

U T D A N N I N G
2001 2002 Høyskolen i Oslo, Praktisk pedagogisk utdanning
2000 2001 Statens Håndverks og Kunstindustriskole, institutt for grafikk
1987 1992 Statens Håndverks og Kunstindustriskole, hovedfag Inst. Farge

For fullstendig CV se hjemmeside
Mine videoverk på YouTube