23.—24. april

aeaeaeae 43434343

Adressen til aeaeaeae sitt atelier er Noreveien 24, 0379 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

@aeaeaeae.io jobber med system-utvikling og data-modellering. Nylige arbeider har fokus på simulering av ideer fra økologi og økonomi, og hvordan oppbygningen av komplekse modeller kan bli brukt som et narrativt og fiktivt format.

Arbeidene tematiserer katastrofer, det uforutsigbare, det umenneskelige, det teknologiske, økologi, semantikk, informasjons-prosesser og automatisering blant annet.

Særlig er det en interesse for å presse forståelsen for hva et bilde er lys av samtidens digital infrastruktur, som introduserer et volum, hastighet og dynamikk man tidligere ikke har hatt tilgang til.

Digitalt

Ae73 1
45edfef42ab585b44c77, aeaeaeae.io, digitalt/simulering, 2020, The Tail (Brussels)
Wuda
wuda, aeaeaeae.io, webapp, 2019, structura (Oslo)
C1b6
world⁽ᶻ⁾, aeaeaeae.io, digitalt/simulering, 2021.
Ludo
ludologic, aeaeaeae.io, webapp, 2017-18.

CV

Utdannelse
• 2018 Berlin Program for Artists
• 2014-2015 Hito Steyerl, Lensbased
• 2011-2014 Olafur Eliasson’s Institut für Raumexperimente

Stipender
• 2020 Billedkunstnernes Vederlagsfond – toårig stipend á kr 280 000,-
• 2020 Billedkunstnernes Vederlagsfond – ettårig stipend á kr 150 000,-
• 2018 Billedkunstnernes Vederlagsfond – ettårig stipend á kr 100 000,-
• 2017 Billedkunstnernes Vederlagsfond – ettårig stipend á kr 150 000,-
• 2016 Billedkunstnernes Vederlagsfond – ettårig stipend á kr 150 000,-