23.—24. april

Camilla Dahl

Adressen til Camilla sitt atelier er Drøbakgata 1, 0172 Oslo
Atelieret er åpent søndag 24. april

Som kunstner og samfunnsviter ønsker jeg å belyse samtidsspørsmål og bidra til økt bevissthet om emner som etikk, humanisme, menneskerettigheter og demokrati fra et kunstnerisk ståsted. Jeg er opptatt av formidling og refleksjon og mener at det i skjæringspunktet kunst, akademisk kritisk tekning og publikumsinvolvering ligger et stort potensiale for kunnskapsbygging og bevisstgjøring både hos kunstner og publikum. Jeg jobber ofte deltakelsesbasert i ulike teknikker og materialer.

Mixed

13113d77 3c30 4393 a9ff d771d030ebc7
Detalj Autopoiesis Minnering, Kadha project, mix, 2021, Oslo bymuseum, detalj installasjon , Foto Camilla Dahl
Img 2220[1]
Autopoiesis- Minnering. Kadha project, mix, 2021, Hadeland Folkemuseum Magasinhallen, Foto Pål Hoff
11329190 5523 4b25 a2de 4bacfcbe5f19
Minner, Camilla Dahl, plantefarget silke brodert med hår, 80x200, foto Camilla Dahl
509cf0c7 c791 46c4 8cf0 2569459affd1
Minnering, Autopoiesis-Folkeminner 22.07.11, Kadha project, mix, 2021, Oslo Bymuseum, installasjonsbilder , foto Camilla Dahl

https://www.autopoiesis.website/om-prosjektet

Nettside for prosjekt

Planlagte prosjekter og utstillinger

Autopoiesis- Folkeminner 22.juli med Kadhaproejct. Autopoiesis referer til begrepet selvopprettholdelse og er et kunstprosjekt for innsamling av og refleksjon rundt minner og historier knyttet til 22.juli 2011 – terrorangrepet som rammet Arbeiderpartiet spesielt, men også alle i Norge. Ti år etter 22.juli inviterer vi til en deltakende kunstnerisk prosess, for å utforske hvordan terrorangrepet påvirket folks liv. Vi stiller spørsmål om – hvilke minner sitter vi igjen med, hvilke minner utelukkes og hvordan er historien om terrorangrepet blitt fortalt i ettertid? Viktige spørsmål er også hva som ekskluderes fra historiefortellingen og hvilke historier det ikke ble noe av?
Ved å samle inn og dele folks minner, vil vi fylle ut folkeminnet og åpne opp historiefortellingen og samtalen om et kollektivt nasjonalt traume.
Minner som deles i prosjektet ansees som immateriell kulturarv og tas vare på digitalt og senere avlevert til et nasjonalt muntlig historiearkiv med evigheten som perspektiv. Prosjektet vil pågå i 2021 og 2022 og har utstillinger på Hadeland Folkemuseum, Oslo Bymuseum i 2021 og på 22. julisenteret i Oslo og Sagene Kunstsmie i 2022.

Parallellt med Autopoiesis- Folkeminner, pågår et prosjekt kunsnterens egne minner utført som brodery med eget hår i plantefarget silke.

CV

Utdanning:
2021: Undervisning i foto og grafikk, etterutdanning for kunst og håndverkslærere Oslo Met
2020: Observatør/deltaker masterkurs systemoriented design, visualizing complexity, Oslo Met
2018- 2020: Master Kunst i Samfunnet, Oslo Met
2018: Masteremne i Artbased Ethnography, Universitetet i Agder, fakultet for Kunstfag. Feltarbeid Lesvos juni 2018.

2015: Forelesninger i Nyere kunsthistorie ved Kunsthøgskolen i Oslo
2013-2014: Etterutdanning i kunsthistorie Kunsthøgskolen i Oslo

Nydalen kunstskole
2012-15: Billedkunstutdanning

Universitetet i Oslo
1995: Statsvitenskap hovedfag, demokrati og menneskerettigheter, komparativ politikk
1990: Statsvitenskap mellomfag
1989: Spansk grunnfag
1988: Forkurs i spansk, fonetikk og språkvitenskap
1988: Sosialantropologi grunnfag
1987: Statsvitenskap grunnfag

Yrkeserfaring:

2014-d.d: Kunstnerisk virksomhet, selvstendig næringsdrivende
2013- d.d: Arbeids- og velferdsdirektoratet –innovasjon- forretningsutviking, prosessledelse, metodeutvikling, prosjektledelse- digitalisering og tjenesteutvikling
2009 – 2013: Fornyings-, kirke og administrasjonsdepartmentet – Seniorrådgiver, regjeringens digitaliseringsprogram
2009: Kommunaldepartementet –Delprosjektleder e-valgsprosjektet
2000-2008 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utstillinger:
2021: Autopoiesis- Folkeminner 22. juli Hadeland Folkemuseum og Oslo Bymuseum.
2020: COMA Masterutstilling Oslo Met Kunst i Samfunnet
2020: Border Threads, Paulus kirke + Art talk
2020: Border Threads, School of Arts, Design, and Media , Artistic Research Symposium, mars
2020: Vega Scene- Border Threads, HUMAN dokumentar fillmfestival, februar + Art talk
2019: Border Threads, worksshop og utstilling VIPPA Oslo
2019: Juni-sep: Grenser, Installasjon og film, Karnevalet, Interkulturelt museum Oslo
2019: April: Grenser, Installasjon og film, Sagene Kunstsmie
2018: Oktober: Site Lesvos ; Kollektivutstilling Verkstedhallene Kristiansand
2018: Oktober: Kunst Rett Vest, Drammen Museum, Installasjon i container,
kollektivutstilling Kommunegården i Bærum

2018: Februar: Sagene Kunstsmie (rom for kunst) Separatutstilling og boklansering
2017: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2017: Hardingart, Kollektivutstilling
2016: Kunsthøgskolen i Oslo, Galleri Seilduken, kollektivutstilling
2016: Galleri S9, kollektivutstilling
2015, 2016, 2017, 2018: Oslo Open, Kollektivutstilling Sagene Kunstsmie
2015: Albin Art, separatutstilling

Stipender/prosjektstøtte:
2021 Prosjektstøtte Gran Kommune og Kulturtilskudd Oslo kommune
2019: Produksjonsstøtte medprodusent Migrant Car, Oslo Biennalen
2018: Prosjektstøtte fra Kunst Rett Vest til containerprosjekt
2017: Prosjektstøtte fra Fritt ord boka Kunsten å flykte
2017: Støtte fra Kulturrådet til boka Kunsten å flykte

Juryering:
2020: School of Arts, Design, and Media , Oslo- call for contributions Artistic Research Symposium 2020
2020: Human Today, Universitet i Agder- call for contribution
2018: Kunst Rett vest,

Annet:
2020: Nordic Journal of Art and Theory, Oslo Met, artikkel om kunstnerisk metode-artistrc research Borer Threads ( in Press)
2020: Forelesning Høyskolen Kristiania om Border Threads
2019: Border Threads Workshop Skaramangas refugee camp Athen, Interkulturelt museum i Oslo, VIPPA Oslo
2018:- Forelesning Kunstfag Universitet i Agder om Boka “Kunsten å flykte”
- Boka Kunsten å flykte pensum for Bachelor emne kunstfag Universitetet i Agder
/panelsamtale Kunsten å Flykte Human dokumentarfilmfestival og
Deichmanske Bibliotek

2020: Social radius- prosjekt med Kadha projects om korona
2016, 2017, 2018, 2019,2020: Kalenderbrua; utendørs kalender prosjekt om Barns rettigheter på CUBA broen, Oslo (2020 i samarbeid med Evakuer Barna fra Moria aksjonen)
2016: Workshop Prosjektet PAX med elever Ila skole Oslo

Verv: Styremedlem Refugees Welcome Norway 2019-2021, Refugees Welcome to Oslo 2018-2020