Markus Li Stensrud

Du kan besøke Markus Li søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Markus Li sitt atelier er Mogata 6C, 0464 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Sagene

Stensrud forsøker å lokalisere spenninger og forbindelser mellom forskjellige historiske lag. Estetisk er det en kamp mellom det minimalistiske og det maksimalistiske, mellom det abstrakte og det figurative. Voks er hovedmaterialet, som med sine hudlignende og ritualistiske kvaliteter binder alle elementene sammen.

I sitt pågående prosjekt er det særlig koblingen mellom barokken og futurismen han utforsker nærmere. I sentrum av denne koblingen står to banketter: «Herodes’ bankett med halshuggingen av Døperen Johannes», et ti meter langt maleri av barokkmaleren Bartholomäus Stroebel, og «The Extremist Banquet», en tekst av futurismens far, Marinetti. Felles for begge er at de ble utformet som allegorier for, og kritikk av, sin samtids politiske situasjon.

Skulptur, installasjon, tekst

1
Fine Dining (Surprise Banana). 2019. Wax, fabric, plaster, wood. 310 x 220 x 5 cm.
2
The Extremist Banquet. 2019. Wax, fabric, plaster, candle, pasta, wood, steel. 220 x 230 x 65 cm.
3
Horror Vacui. 2018. Wax, fabric, plaster, candle, acrylic. paint, wood. 197 x 650 x 21 cm.
4
Horror Vacui (details). 2018. Wax, fabric, plaster, candle, acrylic. paint, wood. 197 x 650 x 21 cm.

Planlagte prosjekter og utstillinger

20.03 – 02.05 2020: «Et kollektivt kaosmos». Kollektivprosjekt, Kunsthall Oslo. Initiert og utviklet i samarbeid med Ida Madsen Følling.

28.03 – 31.05 2020: «For aig veit existen af vorld». Gruppeutstilling, Hå Gamle Prestegard. Kuratert av Adriana Alves.

10.09 – 04.10 2020: «The Contorted Mouth». Separatutstilling, Bærum Kunsthall.

2021: «Lupe og speil». Åpningsutstillingen til Nasjonalmuseet, Oslo.

CV

UTSTILLINGER: The Extremist Banquet, Hå Gamle Prestegard, 08.06 – 01.09 2019 / The Breath of Empty Space, Elephant Kunsthall, 27.04-20.05.2018 / Solidified Phantoms, Kunstbanken, Hamar, 12.03-30.04.2016 / Phantoms of Modernism, Kunstnerforbundet i Oslo, 30.10-23.11. 2014 / Phantoms of Modernism — The Coconut, Åpent atelier, W17, Oslo, 24.01-26.01.2014 / The Fragments of Walther Holtzmann, KUNSTrePUBLIK, Berlin, august 2010, kuratert av Adnan Yildiz / DIG! Galleri 21:25, Oslo, april 2007, samarbeid med Ida Følling / The Futuristic Sculpture Band, Podium, Oslo, 11. desember 2006, samarbeid med Andreas Schille / Trær som faller, Galleri Fisk, Bergen, februar-mars 2006, samarbeid med Jonas Kasper Jensen (www.countingtrees.be). GRUPPEUTSTILLINGER/PROSJEKTER: Vis meg din hage, gruppeutstilling, kuratert av Kari Skippervold, Kunstnerforbundet, juni 2019 / Mjøsa – Et kunstprosjekt, kurator Per Boym. Gruppeprosjekt med eget semipermanent verk på Hamar, høst 2018 / Oplandia, utgivelse og kollektivt verk initiert av Anna Gudmundsdottir som del av kunstbokmessen Bastard, Lillehammer, 2018 / Vekta av lunge og kråkelyd, bokprosjekt i samarbeid med Per Inge Bjørlo. Bjørlos tekster og skisser, og mine fotografier av hans prosesser og verk. Forlaget Press 2017 / Høstutstillingen 2017 / An Account of Discovery and Wonder, Galleri 1857, Oslo, 13.02-22.03 2015, kuratert av Steffen Håndlykken og Stian Eide Kluge / En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker, Podium, Oslo, 28.11-05.12 2013, kuratert av Ottar Karlsen og Ida Følling / Kunstomaten, vandreutstilling i regi av Den Kulturelle Skolesekken, 01.03-31.05 2013, kuratert av Ann Kristin Aas og Ingrunn O. Myrland / En kunstner som samler kunst, Vestfossen kunstlaboratorium, 04.05-06.10 2013 / Sparebankstiftelsen DnB NORs stipendutstilling, Oslo Kunstforening, 24.11-16.12. 2012 / Kuriositetskabinett 1, Wizard, Oslo, mai 2012, kuratert av Aslak Gurholt Rønsen og Øyvind Horvei / Unge kunstnere fra Hedmark, Kunstbanken, Hamar, 24.03-20.05. 2012 / Volumfestivalen, Elverum, 20-28. juni 2011 / Master Exhibition, Stenersenmuseet, Oslo, 20.05-12.06. 2011 / The Educational Art Show, Galleri MFAPS, Oslo, januar 2011 / —akademi; Galleri Prosjektrommet, Oslo, 25.11-10.12. 2010, kuratert av Dag Erik Elgin / Bygg en sann historie, vandreutstilling organisert av KIS, vår og høst 2010, kuratert av Gerd-Elise Mørland / BA Exhibition, Stenersenmuseet, 23.05-11.06. 2009, kuratert av Tommy Olsson / Lights Out, Loop Video Art Festival, Barcelona, 2008. RESIDENSER: W17, Kunstnernes Hus, Oslo, 1.oktober 2013 – 31.januar 2014 / KUNSTrePUBLIK, Berlin, august 2010. UTSMYKNINGER: Amalie Skram Videregående Skole, Bergen, 2015 (arkivfeber.no) STIPENDER/PROSJEKTSTØTTE: Statens arbeidsstipend, 2-årig, 2019 / Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2018 / Prosjektstøtte, Kulturrådet, 2018 / 1-årig stipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2018 / Statens arbeidsstipend, 1-årig, 2017 / Prosjektstøtte, Kulturrådet, 2017 / Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2017 / 1-årig stipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2016 / Statens utstillingsstipend, 2015 / Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2015 / Prosjektstøtte, Kulturrådet, 2015 / 1-årig stipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2015 / Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2014 / Prosjektstøtte, Kulturrådet, 2014 / Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfond, 2013 / Statens arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, 3-årig, 2012 / Sparebanken Hedmarks Volumstipend 2011 / Prosjektstøtte, Kulturrådet, 2011 / Diversestipend, Kulturrådet, 2011 / Kunstakademiets studentstipend 2010 / BKH kunststudentstipend 2010 / International Support, Office for Contemporary Art (OCA), 2009. INNKJØPT AV: Morten Viskum, 2011, 2012, 2014 / Arne Austrheims samling, 2012, 2014, 2016 / KIS (Kunst i skolen), 2010. UTDANNELSE: Mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet, 2009-2011 / Bachelorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet, 2006-2009 / Første år av bachelorstudiet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling fotografi, 2005-2006 / Krabbesholm Højskole, avdeling kunst, Danmark, 2002-2003.