18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Holmberg, Liv Kristin

Performance, installasjon, lydkunst, kunst i offentlig rom

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) har en MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki.

Hun arbeider med ritualistisk teater og performancekunst i kunst- og kirkerom med fokus pa forholdet mellom kunst og tro.

Utstillinger / performancer ved bl a Berlin Art Week, Statens utstilling for kunst / Høstutstillingen, MAGO, Skulpturbiennalen, Fotogalleriet, Autocenter Gallery (Berlin), Nikolaj Kunsthal, Akershus Kunstsenter, Spriten Kunsthall, Borealis Samtidsmusikkfestival, NOoSPHERE Arts (New York), Østlandsutstillingen, PAO Festival, Rogaland kunstsenter, PAB Open, Kunstbanken Hamar, Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Sørlandsutstillingen, Vinterscenen, Happy Days, Black Box Teater, Kiel BBK, Kulturkirken Jakob samt samarbeidet med / vist sine verk i rundt 25 ulike kirker i Norge og Nord-Europa.

For mer info: www.livkristinholmberg.no

Fra skriftemålsperformancen the dream of a ridiculous man the american church in berlin autocenter gallery berlin skapt i samarbeid med den israelske kunstneren roey heifetz kurator andereas schlegel foto alexander ziegler.jpg
Fra skriftemålsperformancen "The Dream of a Ridiculous Man", Autocenter Gallery Berlin / The American Church in Berlin, i samarbeid med den israelske kunstneren Roey Heifetz. Kurator Andereas Schlegel. 2015
Fra «der letzte mensch» performance berlin art week 2014. kurator maria veie foto ola flåten 2
Fra den performative lydinstallasjonen "Der Letzte Mensch", Berlin Art Week, kurator Maria Veie. 2014.
Fra performancen fugl som letter av liv kristin holmberg steilene juli 2015 fotojon marius nilsson
Fra performancen "Fugl som letter" av Liv Kristin Holmberg, PAO Steilene / Sørlandsutstillingen 2019.
Fra performancen nattens lys en eksperimentell vaakenattsmesse basert paa gunvor hofmos poesi
Fra det flerårige, tverrkunstneriske prosjektet "Nattens Lys" en eksperimentell våkenattsmesse basert på Gunvor Hofmos poesi, 2014-2019. Mer info om prosjektet: www.nattenslys.no.jpg

Planlagte prosjekter og utstillinger

Kunstneriske produksjoner Planlagte:

Kunstliturgien. Videreutvikling av kunstnerisk forskningsprosjekt.

Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filoso fi, der det utvikles egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: et slags metafysisk virkelighetsteater. Visninger av kunstliturgiske eksperimenter / performative arbeideri kirkerom i Oslo i perioden 2019-2022.
I samarbeid med komponister, skuespillere, musikere, teologer m.m.

Lyden av Musikkhøgskolen- performance i Grønland kirke, 20. mars 2020.

De te fabula narratur. Gruppeutstilling ved Kulturhistorisk Museum- kurator: Kunstplass – Contemporary Art [Oslo] ved Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud. Åpning 11. juni 2020.

I eget rom. Nordisk performanceprosjekt om Janteloven. I samarbeid med Anna Berndtson og Marie-Louise Andersson. Planlagt publikasjon og utstilling 2020.

Resultat Garantert. Flerårig, tverrkunstnerisk, musikkteater / performance. Prosjektet er tildelt støtte fra Norsk Kulturråd (forprosjektstøtte og bestillingsverkstøtte). I samarbeid med komponist Stefan Thorsson og scenograf Camilla Wexels Riser. Planlagt premiere september 11. september 2020.

Hudsalong. Kunstnerisk forskningsprosjekt i samarbeid med scenekunstner Hanna Barfod. Støttet av forprosjektordningen til Norsk Kulturråd. 2018-2020. Performativ installasjon planlegges visning 2021.

Kunstnerprekener. Prosjektleder og kurator. I samarbeid med kulturrådgiver i Oslo Bispedømme ved Knut Erik Tveit. Mottatt støtte fra Norsk Kulturråd. Visningsfase II i kirker i Oslo 2021, samt utgivelse av publikasjon, i samarbeid med designer Anette Lórange, Ingrid Eggen og Iselin Linstad Hauge.

PICTURE Budapest – Østfold. Videreføring av det interdisiplinært forsknings- og utvekslingsprosjekt, om kunstneriske intervensjoner i det post-industrielle landskap. EØS-prosjekt. Oppsummering og ferdigsstillelse av forskningsprosjektet i Budapest, vinter 2020. Nyutgivelse av publikasjon.

Heroines. Tverrkunstnerisk performance og kunstnerisk forskningsprosjekt. Tildelt støtte fra Fond for Lyd og Bilde og forprosjektstøtte fra Norsk Kulturråd. I samarbeid med prof. ved KhiO Kai Johnsen og forfatter Kirstine Reffstrup. Planlagt visning våren Chat Noir 2021.

Blindheten II. Telemark Kunstsenter, vår 2021.

CV

LIV KRISTIN HOLMBERG

Performancekunstner og organist
f. 1980
Moldhaugveien 6, 3919 Porsgrunn www.livkristinholmberg.no
Mottager av:
NBKs arbeidsstipend 2019.
Telemark Kunstsenter / BKH Stipend 2018.
NBKs arbeidsstipend 2016-17.
Statens Kunstnerstipend 2015-16.
Prosjektstøtte / utstillingsstøtte / produksjonsstøtte / reisestøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, OCA / stikk.no, Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Oslo Kommune , Trondheim Kommune, Fond for utøvende kunstnere og fra Norsk Kulturråd (fra ordninger innen billedkunst, litteratur, scenekunst, kirkemusikk og bestillingsverkstøtte) i årene 2008-2019.

Kunstproduksjoner / verkliste:
2019:
Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Visning av nytt verk / performance, Vi Fremmede, i Stamsund kirke for festivalen i mai 2019.

Antatt til Sørlandsutstillingens jubileumsutstilling, Lista fyr, sommer 2019.

I eget rom. Nordisk performanceprosjekt om Janteloven. I samarbeid med Anna Berndtson og Marie-Louise Andersson. Researchreise i Norden august 2019.

Til Minne om Ruth Maier. Performativ lydinstallasjon, del av gruppeutstilling ved Akershus Kunstsenter, vår 2019. Tildelt utstillingsstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens utstillingsfond.

Jeg hører deg. Lansering av publikasjon hvor jeg er bidragsyter, vinter 2018, Berlin. Redaktør og kurator: Maria Veie Sandvik.

Residens. Desember 2018 og april 2019: Svenske komponisters forenings leilighet i Cortona og Det Skandinaviske instituttet i Roma
(i forbindelse med utvikling av de tverrkunstneriske prosjektene Resultat Garantert og Nattens Lys).

The Defence of the Dream. Performativ installasjon for offentlig uterom. I samarbeid med scenograf Marianne Stranger og performancekunstnerne Janne Aass og Katarina Lisa Skår. Invitert til visning av verket under Vinterscenefestivalen i Grenland, februar 2019.

Drømmestund på Rådyrøya. Performance for Spikersuppa Lydgalleri, februar 2019. I samarbeid med Janne Aass. Kurator: Andreas Hald Oxenvad.

2018:
Nattens Lys. Prosjektet er initiert og ledet av scenekunstnerne Christina Lindgren og Liv Kristin Holmberg. Tverrkunstnerisk performance. Gjestespillvisning i Vår Frue kirke i Trondheim, 10. november 2018. Urfremføring av våkenattsmessen Lidelsens Jubel som inngår som del av produksjonen. Mottatt støtte fra Norsk Kulturråd (bestillingsverkstøtte) og Fritt Ord.

Oslo Pilot. Bidragsyter i forskningsarbeidet og publikasjon som lanseres 26. oktober 2018. Kurator: Eva Gonza lez-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Det anatomiske teater. Lansering av publikasjon hvor jeg er bidragsyter, november 2018. Redaktør og prosjektleder Petrine Vinje.

The Defence of the Dream. Vinner av utlysning av kunstkonkurranse- temporært kunstverk for offentlig uterom. I samarbeid med
scenograf Marianne Stranger og performancekunstnerne Janne Aass og Katarina Lisa Skår.

Fugl som letter. Jomfrulandsutstillingen 2018. Performantiv lydinstallasjon. Juli 2018.

Kunstnerprekener. Prosjektleder og kurator. I samarbeid med kulturrådgiver i Oslo Bispedømme ved Knut Erik Tveit. Mottatt støtte fra Norsk Kulturråd. Visningsfase I i kirker i Oslo, vår 2018.

Feministteologisk salong. Holde presentasjon / performance. I regi av teolog, forsker og forfatter Gyrid Gunnes. Vår 2018.

Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Modererte kunstnersamtaler sammen med festivalsjef Torbjørn Gabrielsen og filosof og
professor i litteratur Anniken Greve. Mai 2018.

Et drømmerituale. Performance ved Rogaland Kunstsenter / St Petri-kirken, i samarbeid med performer Hanna Barfod, mars 2018.

Konferanse om kunst i kirkerom. Èn av de inviterte kunstnerne som holdt innlegg under konferansen. I samarbeid med Rogalans Kunstsenter og Stavanger Bispedømme, mars 2018.

Les Tenebres- Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid i kirkerom. Videreføring av verket vist ved Høstutstillingen i 2014. Invitert kunstner til Vårscenefestivalen i Tromsø, april 2018.

Jeg hører deg. Performance og lydinstallasjon, jubileumsutstilling ved Nord-Trønderlag Kunstmuseum. Kurator Maria Veie. Åpning 20. Januar 2018. Utstilling står frem til 26. mai 2018. Bidragsyter i publikasjon tilknyttet utstillingen.

Jeg, Unica. Performantiv installasjon, laget til lanseringen av boken «Jeg, Unica» av Kirstine Reffstrup. Scalateatern, Stockholm. 13. mars 2018.

Fylkingen, Stockholm. Invitert kunstner til performanceaften 22. februar 2018. Kurator: Hiroko Tsuchimoto.

Til Minne om Ruth Maier. Performativ lydinstallasjon. Spikersuppa Lydgalleri, 24. februar 2018. Kurator: Andreas Hald Oxenvad.

2017:
Lilithistisk kuratering. Å løfte frem visjonære kvinner i historien. Videreføring av prosjektet Eden, Oslo. Medvirkende i utstilling
ved Fotogalleriet. Prosjektleder: Itonje Søimer Guttormsen. Prosjektet mottatt støtte fra Norsk Kulturråd.

Kunstbanken Hamar- Utvalgt kunstner for årets performancefestival. 2017. Festivalen har fokus på lyd og lydkunst.

Cinema Kapella. Del av Artic Moving Image Film Festival- Harstad. Oktober 2017. Et kontemplativt, cinematisk rituale. I samarbeid med Itonje Søimer Guttormsen.

Chance. Performance, 29. september 2017. Performancen er laget for MMMMM Alone (of all her sex) – en installasjon og kuratert program av Petrine Vinje, for Universitetet i Oslo. Kunstprosjektet er en del av det interdisiplinære forskningsprosjektet The Power of Motifs, ledet at PhD. Karoline Kjesrud, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, HF, UiO. Prosjektet er bl.a støttet av KORO/ URO, Forskningsrådet og Norsk Kulturråd. www.thepowerofmotifs.com

Jeg, Unica. Orangeriet, Stockholm. Invitert til å vise to performative lydverk i forbindelse med lanseringen av oversettelse til svensk av boken «Jeg, Unica» av Kirstine Reffstrup, om den tyske kunstner og surrealist Unica Zürn.

Between Sky and Sea. Selected artist: Internation Performance Art Festival. Lofoten, juli 2017.

Between the Bowl and the Wall. Stedsspesifikk, performativ installasjon for kirkerom. I samarbeid med komponist Stefan
Thorsson. Del av Reformasjonsutstillingen 2017, Saprsborg kirke, utstillingsperiode 14.06-31.07. 2017.

The Last Oil. Performativ lydinstallasjon. Med Alicja Rosé. Del av PAO Festival Steilene, juli 2017.

Reformasjonsutstillingen «A se med egne øyne».Kirker i Tyskland og Norge, va ren 2017.

GROSSES TREFFEN. Utvalgt kunstner. De Nordiske Ambassadene i Berlin. 22. april 2017.
Greenlightdistrict. Del av den nasjonale Kunstfestivalen 2017, Spriten Kunsthall, 11.-14. mai 2017.

PICTURE Budapest – Østfold 2017 er et interdisiplinært forsknings- og utvekslingsprosjekt, om kunstneriske intervensjoner i det post-industrielle landskap. EØS-prosjekt. Utgivelse av publikasjonen «Handbook in How to love a place», i samarbeid med Camilla Wexels Riser.

Til minne om Ruth Maier. Lydinstallasjon. I samarbeid med scenograf og kunstner Christina Lindgren. Spikersuppa Lydgalleri, visning februar 2017.

2016:

Residens ved Det Svenske Kulturinstitutt i Paris i desember 2016. Støttet av Fond for utøvende kunstnere.
Symposium of Silence. Performance Art Oslo Festival 2016. Soloperformance. Støttet av Norsk Kulturråd. 11-13. november, http://www.performanceartoslo.no/pao-festival-2016.html
Om overskridelse. Workshop ved Nordland kunst- og filmfagskole. 4.-10. november 2016.
Cinema Capella. Oslo Domkirke / Byflimmer. Et kontemplativt, cinematisk rituale. Kurator og performer. I samarbeid med Itonje Søimer Guttormsen (medkurator og festivalleder) og Knut Erik Tveit (KULT / Domkirkeakademiet). 26. oktober 2016. Støttet av Oslo Kommune og Fritt Ord. http://www.byflimmer.no/
Visning av den performative lydinstallasjonen Symposium om Skienssmerten. I samarbeid med Ibsenfestival ved Nationaltheatret og Deichmanske bibliotek.
The Last Oil, PerformanceArtOslo / Steilene. I samarbeid med Fernanda Branco.
Blindheten, Telemark Kunstsenter. Separatutstilling. En levende installasjon om Skien by og arven etter Ibsen.
I min egen natt. Nikolaj Kunsthall, København. Lydinstallasjon. I samarbeid med Kirstine Reffstrup.
Kieler Kloster / Østlandsutstillingens visning i Kiel. The Dream of a Ridicoulous Man. Skriftemålperformance. I samarbeid med performer Roey Heifetz.
Trümmerfrau. Cappelens Forslag, Oslo. Performativ lydinstallasjon. I samarbeid med Kirstine Reffstrup.
2015:
Eden, Oslo- en konfirmasjon. Middelalderparken, Oslo. En rituell performance. Regissør Itonje S. Guttormsen. Utøver / Lilith-
konfirmant. Med støtte av Norsk Kulturråd.
NOoSPHERE Arts (New York), Do No More Thank Look. Performativ lydinstallasjon. I samarbeid med komponist Stefan Thorsson. Konsept / performer.
Hamburger Bahnhof (Berlin). Dance of the dead- the Funeral. Rituell performance. I samarbeid med Helle Siljeholm. Del 1 av forskningsprosjekt om potensielt liv i et arkivmateriale.
PAB Open, Performancefestival. Friheten. Performativ lydinstallasjon basert på Leonid Andrejevs roman De syv hengte. PerformanceArtOslo / Steilene. Fugl som letter. Performativ lydinstallasjon.
Østlandsutstillingen 2015 / Oslo Domkirke. The Dream of a Ridicoulous Man. I samarbeid med performer Roey Heifetz og Domkirke akademiet / KULT. Med støtte av Norsk Kulturråd.
Galeria Raczej / Perfex, Pozna (Polen).The Time it takes. Performancekveld. I samarbeid med PAO.
2013-2016: Nattens Lys- et flerårig, tverrkunstnerisk prosjekt med Gunvor Hofmos poesi som fundament. For mer informasjon www.nattenslys.no. Konsept /dramaturgi/musikalskregi/organist/pianist/performer/produsent. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Fond for Utøvende Kunstnere og Fond for Lyd og Bilde.
Oslo Domkirke / By flimmer 2015. Cinema Capella. Et kontemplativt, cinematisk rituale. I samarbeid med festivalleder Itonje Søimer Guttormsen og Knut Erik Tveit (KULT / Domkirkeakademiet).
Spriten Kunsthall / Skien. Det Siste Mennesket. Lydinstallasjon. Med Stefan Thorsson (komponist).
2014:
MAGO / Eidsvoll. Det Siste Mennesket. Kurator: Maria Veie. Performance. Med Stefan Thorsson (komponist). Konsept, regi, scenogra fi og performer.
Høstutstillingen 2014 / Kunstnernes Hus. Les Tenebres. Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid. I samarbeid med Marija Zdravkovic. Regi, konsept, scenogra fi, performer / utøver (klaver /orgel).
Berlin Art Week / Den amerikanske kirken i Berlin. Kurator: Maria Veie. Det Siste Mennesket / Der Letzte Mensch. Lydinstallasjon for hellig rom om nulliparia (barnefrie kvinner). Med Stefan Thorsson (komponist). Konsept, regi, scenogra fi og performer.
Autocenter Galleri. Kurator: Andreas Schlegel. The Dream of a Ridiculous Man. Del av gruppeutstillingen Dating Service. I samarbeid med Roey Heifetz (performancekunstner). Konsept, regi, scenogra fi, pianist og performer. Støttet av OCA / Norsk Kulturråd.
Den norske ambassaden i Berlin / Sjømannskirken / Den norske skolen i Berlin. Hvordan forvalter vi vår frihet? Lydinstallasjon til grunnlovsjubileet 17. Mai 2014.
Spriten Kunsthall / Skien Kirke: Les Tenebres. Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid. Regi, konsept, scenografi, performer / utøver (klaver /orgel). I samarbeid med Marija Zravkovic og Sarah Francesca Brænne. Med støtte fra Fond for Utøvende Kunstnere.

Borealis Musikkfestival (Bergen) / Korskirken i Bergen: Les Tenebres. Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid. Regi, konsept, scenogra fi, performer / utøver (klaver /orgel). I samarbeid med Marija Zdravkovic. Med støtte fra Fond for Utøvende Kunstnere.

2013:
Interzone International Contemporary Music Festival, Novi Sad (Serbia): Prayer for an unborn
child. Lydinstallasjon for hellig rom om nulliparia (barnefrie kvinner). Med Stefan Thorsson (komponist). Konsept, regi, scenografi og performer. Med støtte fra Fond for Utøvende Kunstnere.
Norsk Skulturbiennale 2013, performance i Petrine Lillevold Vinjes Anatomiske Teater: Det handler om å bli hel og ikke bare krepere. Med Sarah Francesca Brænne (skuespiller). Konsept, scenogra fi og regi.
Fotogalleriet / St. Edmunds kirke: The Creation of a Holy Room. Del av gruppeutstillingen “Education Reversed”. Teo filoso fisk performanceeksperiment og symposium. Prosjektleder og kurator.
Kunstnernes Hus / Grønland Kirke: Les Tenebres. Orgelperformancer, en-til-en, kveldstid gjennom hele utstillingsperioden. I samarbeid med Marija Zdravkovic. Regi, konsept, scenogra fi, performer / utøver (klaver /orgel).
Tøyen Kirke: Nattens Lys- et rituale for Gunvor Hofmo. Forprosjekt. Samarbeid med Christina Lindgren. Medregi, medutvikler konsept, utøver (klaver og orgel).
2012:
Percival Space Galleri Oslo: For Fremtiden. Seanse / performativ lydinstallasjon. Samt essay til deres tidsskrift. Regi, konsept, scenogra fi, utøver (klaver).
Grønland Kirke / Kunsthøgskolen i Oslo: Vigilia. Durativt orgelrituale for ett våkende menneske. Live- overføring til gallerirom. Regi, konsept, utøver (orgel, performer).
Kulturkirken Jakob / Oslo: Den Bortkomne Menneskelighet Rituelt musikkteater for påskehøytiden. I samarbeid med Bertrand Besigye, Hanna Barfod, Itonje Søimer Guttormsen, Hans Kristen Hyrve, Janne Hoem, Marija Zdravkovic og Trine Folmoe. Regi, konsept, utøver (orgel, performer). Med støtte fra Fond for Lyd og Bilde.
Utvalge produksjonr 2008-2011:
2011: PIT (Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival) og Norges Musikkhøyskole: Apophenia. Prosjekt om å se mening der den ikke
finnes. Samarbeid med komponist Dositheos Rivocantos. Regi, scenogra fi, utøver (klaver, performer).
2011: Kulturkirken Jakob / Oslo: Manifestasjonsrituale for Den Bortkomne Menneskelighet. I samarbeid med Bertrand Besigye, Hanna Barfod, Itonje Søimer Guttormsen, Hans Kristen Hyrve, Elin Høyland og Stefan Thorsson. Konsept og utøver (orgel), performer.
2010: Ishavskatedralen/Tromsø: Solo orgelkonserter i. 4 solokonserter, orgel. Juni 2010: Tønsberg Domkirke: Solokonsert, orgel.
Mars 2010: Black Box Teater/ Oslo: Den Bestialitetsteolgiske Fakultetsgrunnlegging. I samarbeid med Julian Blaue, Håkon Mathias Vassvik, Paja Burgess, Rüdiger Benterbusch, Øystein Hvamen Rasmussen og Christina Lindgren. Performance/Filosofisk musikkteateroppsetning: Musikalsk regi & dramaturgi, samt utøver. Klaver og orgel og elektronikk. Med støtte fra Norsk Kulturråd.
Desember 2009: Leck kirche / Tyskland: Solokonsert, orgel. Juli 2009: Medelby kirche / Tyskland: Solokonsert, orgel.
April 2009: Kulturkirken Jakob / Oslo: Storkunstsolteddystatens Religionsgrunnleggelse. I samarbeid med Julian Blaue og Christina Lindgren. Musikkteateroppsetning: Musikalsk regi & dramaturgi, samt utøver. Klaver og orgel og elektronikk. Med støtte fra Norsk Kulturråd.
August 2008: Kunstnernes Hus / Oslo: Storkunstteddystatens Manifestasjonsrituale. I samarbeid med Julian Blaue, Timo Kreuser og Trine Folmoe. Musikkteateroppsetning: Musikalsk regi & dramaturgi, produsent samt utøver. Klaver og orgel og elektronikk. I regi av Kritikerlaget.
Mai 2008: Festival for Ny Musikk, ”Happy Days- soundfestival” / Oslo. Storkunstsolteddystaten. I samarbeid med Julian Blaue og Anette Stav Johanssen. Statsgrunnleggelsen på Youngstorgets nordøstkant. Pianist, performer, produsent.
1998-2008 har jeg holdt en rekke konserter, bl.a.: Ibsenhuset 96/97/98/99/01. Kirkemusikkfestivalen i Kristiansand,
2002. Musikkens venner / Konservatoriet i Kristiansand, Sørlandets kunstmuseum 2002/03. Music Academy, Bydgoszcz, Polen 2002. Polskie Radio PIK, 2002. Sibelius Akademiet, Helsinki 2003. Griegakademiet, Bergen, 2003. Maria Kirche/Französisches Kirche, Berlin 2008. Humboldt Universität, Berlin 2008.
Deltatt på masterclasses bl.a. med: Olivier Latry, David Sanger, Walter Hausig, Håvard Gimse, Leif Ove Andsnes, Kevin Kenner, Liv Glaser, Jiri Hlinka, Geir Henning Bråthen, Bart von Oort, Tuija Hakkila, Malcom Bilson, Håkon Austbøe, Arne Nordheim, David Singer.
2000-2001: Leder for Ny Musikks avdeling i Kristiansand
2012-2013: Kurator sammen med Julia Lee Hong av seminarrekken Åpent Forum ved Kunstakademiet i Oslo. http://aapentforum.khio.no/?page_id=146
Arbeidet som klaverpedagog (kommunalt og privat) siste 16 år og freelanceorganist i Den Norske Kirke. Medlem av Billedkunstnerne i Telemark (BiT) og Norske Billedkunstnere (NBK).

Freelanceskribent og anmelder for bl a : Kunstforum, Klassekampen, Ballade.no, Ny Tid, Nutida Musik, Tidningen Kulturen, scenekunst.no.

Timelærer ved bl a Nordland kunst- og filmskole i Kabelvåg og Kulturakademiet i Berlin.
Utdanning (siste utdanningssted øverst)
2011-13 Master of Fine Art, Kunsthøgskolen i Oslo / Kunstakademiet.
2011-13 MA-studiet, 1. Avdeling. Orgel utøving, interpretasjonslinjen, Högskolan för scen och musik (Gøteborg) 2010-11 Videreutdanning, komposisjon. Live electronics (Norges Musikkhøgskole)
2010-11 Masteremner i musikkvitenskap (Universitetet i Oslo)
2008-10 Videreutdanning II kirkemusikk. Kantorutdannelse. (Norges Musikkhøgskole)
2007-08 Magister/Bacheloremner i musikkvitenskap& filoso fi (Humboldt Universität, Berlin)
2006-07 Kultur & Idestudier. Filoso fi og idéhistorie. (Universitetet i Oslo, Humanistisk Fakultet)
2006 Embetsstudiet, Psykologi, 1. avdeling. (Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt)
2005 Humanistisk Prosjektsemester (Forskningsprosjekt ved UDI)
2004-05 Årsenhet i psykologi (Universitetet i Oslo)
2004-05 Videreutdanning i kulturledelse (Norges Musikkhøgskole)
2003-04 Utøvende klassisk videreutdannelse i piano (Sibelius Akademiet, Helsinki)
1999-02 Bachelor, klassisk studieretning m. klaver som hovedinstrument (Konservatoriet i Kr.sand)
1999-00 Ex.phil og ex. Fac (Høgskolen i Agder)
1996-99 Videregående skole, allmennfaglig linje, fordypning i matte, fysikk og kjemi (Skien vgs)

Åpent på: Lørdag

Adresse

Thorvald Meyers gate 31, 0555 Oslo
Birkelunden trikkeholdeplass

livkristinholmberg.no/

Arrangement

Med bakgrunn som kirkemusiker og performancekunstner utforsker Holmberg kantors rolle som ritualmester. Det kunstneriske forskningsprosjektet Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags metafysisk virkelighetsteater.

Prosjektet er slik sett både performativt og diskursivt en undersøkelse av kirkerommets potensial som kunstarena, og en utprøving av kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet som offentlig rom.

En serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter vil med tiden danne kunstnerisk kropp til Kunstliturgien. Under Oslo Open kan du få et innsyn i hennes pågående kunstneriske forskningsprosjekt. Du er velkommen til Paulus kirke på Grünerløkka for å oppleve en arbeidsvisning av ett av hennes kunstliturgiske eksperimenter.