18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Backe Altern, Geir

Mixed media

Jeg har siden midt på 2000- tallet hovedsakelig forholdt meg til det offentlige rommet som arena for midt kunstnerskap. Stort sett i form av performance, events eller temporære byggerier. Performancene er gjerne uannonserte, noen spontane, noen mer planlagte. Dokumentasjonen blir vesentlig . Arkiv. Foto og video fra dette ender opp i gallerirommet ofte i samvær med skulpurelle objekter og intuittive byggerier. Siden 2009 har jeg også vært på leting etter elementer til den perfekte skogen. Her er drømmen om den perfekte skogen vesentlig. Hva er det? Hvor? Selvfølgelig finnes den ikke men jeg elsker å lete. Prosjektet er åpent, uten ende. Uten mål. En evig søken. Der målet er drømmen. Den perfekte skogen.
Jeg ønsker å stille spørsmål om hva som er lov og ikke lov i offentlig rom. Hvem bestemmer. Hva er normal adferd. Jeg vil overraske. Meg selv og andre. La kaoset få eksistere. Lete etter nye estetiske muligheter i et gitt rom. Jeg drar naturen inn i kunsten og kunsten ut i naturen.

Medlem av NBF

Åpent på: Søndag

Adresse

Himmelrommet Hausmania

Hausmannsgt 34
Jakob kirke

cargocollective.com/backealternsamrelius/About