Pernille Mercury Lindstad

Du kan besøke Pernille søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Pernille sitt atelier er Waldemar Thranes gate 70, 0173 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Alexander Kiellands plass

Pernille Mercury Lindstad er kunstnerisk leder for den tverrkunstneriske plattformen Theater F. Theater F ble etablert i Oslo i 2014.
Under arbeidet med theater F har Mercury jobbet i ulike kompani former, dette innebærer samarbeid med billedkunstnere og scenekunstnere.
Hun jobber med tverrkunstneriske produksjoner og installasjoner som ligger i grenseland mellom scenekunst og billedkunst.
Performancene utspiller seg på alt fra stedspesefike plasser i byrommet til kunst-institusjoner og kunstnerdrevne rom.

Manifest: Margen ut av benet,følelser er politikk.

Statetns kunststipend for nyutdannede kunstnere 2016/2017

Ja

Jomfru mathea, skuggen og kuer
Fra Smør til Margarin. Munchmuseet i bevegelse, et samarbeid med Theater F, 1857 og Munchmuseet i 2016.
Mesias 1857 (4 of 1)
Messias oppstandelsen. Et samarbeid med Endre Tveitan, Lucy Swann, Theater F og 1857
Religionsbordet
Religionsbordet. Theater F og Kompani F 2016

https://vimeo.com/238215311

https://vimeo.com/user72446855

Planlagte prosjekter og utstillinger

TVTV av Hjorth og Mercury på Henie Onstad kunstsenter 2019-2020.
Odysseen en indre og en ytre reise Ekebergparken 2020.

CV

Stockholm Dramatiska Høgskole 2010-2013
Etablerte Theater F 2014 ( En tverrkunstnerisk plattform )
Munchmuseet i bevegelse Fra Smør til Margarin. 2016
Religionsbordet 2016
Messias oppstandelsen 2017 ( På 1857)
TVTV by Hjorth and Mercury på Henie Onstad Kunstsenter, Dada utstilling 2019-2020

Statens kunstnerstipend for nyutdannede kunstnere 2016/2017