18. & 19. april 2020

Oslo Open er Norges største kunstfestival
som gir publikum mulighet til å se kunst i
kunstnerens atelier en helg i april hvert år.


I 2020 er Oslo Open 20 år.


Oslo Opens medlemmer
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA)
Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus (NKOA)
Oslo Opens referansegruppe


Oslo Opens referansegruppe
Astrup Fearnley Museet
Atelier Nord
Ekebergparken
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Fotogalleriet
Fellesverkstedet
Kunstnernes Hus
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk Billedhoggerforening (NBF)
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)
Norske tekstilkunstnere / SOFT
Tegnerforbundet (TF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)


Mercury Lindstad , Pernille

Ja

Pernille Mercury Lindstad er kunstnerisk leder for den tverrkunstneriske plattformen Theater F. Theater F ble etablert i Oslo i 2014.
Under arbeidet med theater F har Mercury jobbet i ulike kompani former, dette innebærer samarbeid med billedkunstnere og scenekunstnere.
Hun jobber med tverrkunstneriske produksjoner og installasjoner som ligger i grenseland mellom scenekunst og billedkunst.
Performancene utspiller seg på alt fra stedspesefike plasser i byrommet til kunst-institusjoner og kunstnerdrevne rom.

Manifest: Margen ut av benet,følelser er politikk.

Statetns kunststipend for nyutdannede kunstnere 2016/2017

Jomfru mathea, skuggen og kuer
Fra Smør til Margarin. Munchmuseet i bevegelse, et samarbeid med Theater F, 1857 og Munchmuseet i 2016.
Mesias 1857 (4 of 1)
Messias oppstandelsen. Et samarbeid med Endre Tveitan, Lucy Swann, Theater F og 1857
Religionsbordet
Religionsbordet. Theater F og Kompani F 2016

Planlagte prosjekter og utstillinger

TVTV av Hjorth og Mercury på Henie Onstad kunstsenter 2019-2020.
Odysseen en indre og en ytre reise Ekebergparken 2020.

CV

Stockholm Dramatiska Høgskole 2010-2013
Etablerte Theater F 2014 ( En tverrkunstnerisk plattform )
Munchmuseet i bevegelse Fra Smør til Margarin. 2016
Religionsbordet 2016
Messias oppstandelsen 2017 ( På 1857)
TVTV by Hjorth and Mercury på Henie Onstad Kunstsenter, Dada utstilling 2019-2020

Statens kunstnerstipend for nyutdannede kunstnere 2016/2017

Åpent på: Søndag

Adresse

Torggata 34, 0183 Oslo
Jakob kirken