Vigdis Fjellheim

Du kan besøke Vigdis søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Vigdis sitt atelier er Mariboesgate11, 0183 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Brugata

Jeg arbeider med maleri som har utgangspunkt i arkiver av egne og andres fotografiske observasjoner. En fellesnevner i prosjektene mine er innsamling, dokumentasjon, klassifisering, kartlegging, utvalg og sammenstillinger. For meg er det å lage kunst en stadig leting, graving og utforskning. Det ene bildet leder til det neste i en prosess som er en vekselvirkning mellom det intuitive og det analytiske. Veggmaleriet har blitt en sentral del av kunstnerskapet mitt de siste ti årene. Her får jeg utforsket maleriske og konseptuelle problemstillinger i store formater gjennom både temporære utstillingsprosjekter og som permanente utsmykkinger, som eksempelvis ved Mare Nostrum på Rådhusplassen(2015), på Bufetat i Bergen(2020), Universitetet i Agder(2019), ved skoler på Bryne(2017), Julsundet(2018) og Brynseng(2016) og på Ila fengsel og forvaring (2015).

Maleri

01 vigdisfjellheim
Oversiktsbilde over kartlegging på atelier, mixed media, 2019
02 vigdisfjellheim
Uten tittel, 4 malerier til utstillingen FEMTITO på galleri Christinegaard i februar 2020, 80x60cm akryl på mdf-plater, 2019
03 vigdisfjellheim
VEKSTHUS, Utsmykking på Ila fengsel og forvaringsanstalt, nye portbygg(KORO), 2016. Veggmalerier i 2 kulverter og sikkerhetsrom. Veggmalerier.
04 vigdisfjellheim
KRAFT, Utsmykking på nye Brynseng barneskole(Kulturetaten, Oslo) i samarbeid med Torunn Skjelland, 2017. Veggmalerier over 9 etasjer i 2 trappeløp. Veggmalerier.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Kunstprosjekt på Bufetat Toppe, veggmalerier, i regi av KORO
Utstilling på galleri Christinegaard i Bergen
Utsmykking, utendørs veggmalerier på Lusetjern skole på Holmlia i Oslo, sommer 2020

CV

CV
VIGDIS FJELLHEIM
Jørgen Løvlandsgate 22C,
0569 Oslo
Født: 31. 07. 1975, Genève, Sveits
Tlf: +47 979 80 565
Epost: vigdisfjellheim@yahoo.com
www.vigdisfjellheim.no

UTDANNING:
1999-2001: Kunsthøyskolen i Bergen, avd. kunstakademiet
1997-1999: Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Statens kunstakademi
1995-1997: Kunstskolen i Bergen (KIB)
1995: Ex. Phil. på universitet i Oslo

SEPARATUTSTILLINGER:
2020: Galleri Christinegaard, Bergen*
2017: Suldal Kulturhus
2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*
2015: Unheimlich, Galleri LNM, Oslo
2015: Mare Nostrum, utendørs veggmaleri, Nobel Fredssenter, Oslo*
2014: Prospekter, Kunstplass 5, Oslo
2010: Abductions og Klassifiseringer, Bærum kulturhus
2010: Fra mandagsblikk til søndagsblikk(februar- mars 2010), Sound of Mu
2007: Dette blir bare noen få ord fra Mallorca; USF Visningsrommet, Bergen*
2007: Ferdigstilling og presentasjon av utsmykking på Olavsgaard hotell og lansering av boka: Funnet, utvalgt og utplassert,
182reisende – 182 forflytninger
2006: Hula hula, utstilling i en leilighet i Gamlebyen, Oslo*
2005: 271 Blikk, No.5, *Bergen kunsthall
2004: Play, festivalkunstner for Oktoberdans, BIT, Teatergarasjen i Bergen
2004: Forflytninger, en kvasivitenskapelig reise, Henie Onstad kunstsenter

KOLLEKTIV- OG GRUPPEUTSTILLINGER I UTVALG:
2017: Vevringutstillingen 2017*
2017: Ephemerality – A Permanent Collection, KHiB, Bergen, KORO
2017: Imago Mundi, Cold Current
2013: Malerjam, LNM
2013: The Northern Lights, The greatest show on Earth,London
2012: 65 malerier, Kjøtt, Bergen
2012: Tegnebiennalen 2012, Tegnerforbundet
2011: Billedlotto, Østlandsutstillingen 2011*
Akershus kunstsenter og Hamar kunstbanken
2010/2011: Polart 2011, Tromsø kunstforening
2010: Østlandsutstillingen 2010, Østfold kunstnersenter og Peder Balke kunstsenter
2009/2010: Exit Vestfold, Haugar kunstmuseum, Tønsberg*
2009: The Living Dead (A Celebration of Collecting Art as the Esperanto of Globalisation), Podium, Oslo.
2007: Greetings from del II, Reiseblikk i Oslo kunstforening*
2007: Greetings from del I, Reiseblikk i Halden kunstforening*
2005: Norske Bilder, Oslo rådhus
2002: Site suspicious, Tou bryggerier, Stavanger
2002: Unge inviterte på galleri LNM, Oslo
2001: Photography IV på The Collection i London
2001: Gruppeutstilling på Atelier 35, Bucuresti
2001: Seremoni, gruppeutstilling på galleri Rampe 003, Berlin
2001: Utstilling på visningsrommet USF
2000: Kollektivutstilling v/ Carlos Capelan på Centro Galego de arte
Contemporànea, Santiago de Compostela
2000: Grunder av avd. for Klipp & Lim med Janne Lervik
1999: Utstilling på galleri By the way, Bergen*

INNKJØP:
2015: Extrastiftelsen
2015: Langfeldt Wessel Arkitekter AS
2014: Olavsgaard eiendom
2013: Lade Allé 80, Trondheim
2011: Tromsø Fylkeskommune
2011: Bærum kommune, Bekkestua helsestasjon

UTSMYKKINGER:
2020: Lusetjern skole, Holmlia, Oslo*
2020: BUF akuttsenter, Bergen, KORO
2019: UiA, Universitetet i Agder, Kristiansand
2019: Julsundet skole/flerbrukshus, Møre og Romsdal
2018: Sandfjæra barnehage, Malvik i Trøndelag
2017: Bryne ungdomsskule, Rogaland
2016-2017: Brynseng skole, Kulturetaten, Oslo*
2015-2016: Ila fengsel og forvaring, Bærum, KORO
2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*
2012: Invitert til lukket konkurranse, kunstprosjekt på Grefsen skole 1-7
2011- 2013: Lade Allé 80 Helse og-velferdshus, Trondheim
2009: Solbakken barne- og familehjem, Tromsø, KORO
2008: Computas, Lysaker
2006: Liberty of the Seas, Royal Caribbean cruiseskip
2002- 2007: Olavsgaard hotell, Skedsmo

STIPENDER/ RESIDENCY:
2019: Sparebankstiftelsen, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020
2019: Kulturetaten, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020
2018: 1årig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2016: 1årig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2016: GranitiMurales, residency, Graniti på Sicilia
2015: Prosjektstøtte Vederlagsfondet
2015: Prosjektstøtte Norsk Kulturråd
2014: Ingrid Lindbäck Langaards legat
2013: Diversestipend fra Statens stipender
2012: Artist-in-residence i Circolo Scandinavo, Roma
2011: Prosjektstøtte, Norsk kuulturråd
2010: Utstillingsstøtte, Vederlagsfondet
2010: Vederlagsfondet (1 år)
2009: Prosjektstøtte, Vederlagsfondet
2008: Chr. Lorch Schive og hustrus legat
2008: Norsk kulturråd, publikasjonsstøtte
2007: Vederlagsfondet
2007: Prosjektstøtte, Reiseblikk
2005: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for 271 Blikk på no 5, Bergen kunsthall
2005: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere (2 år)
2004: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for utstillingen PLAY i Bergen
2004: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere(1 år)
2004: Norsk kulturråd, Debutantstøtte for utstillingen på Henie Onstad kunstsenter
2001: BKH- stipend, akademiet i Bergen
2000: Insideout- pris for Klipp & Limprosjekt
1999: Vestfolds kulturarbeiderstipend for opphold i Paris
1999: Ødegaards legat for unge malere

ANNET:
2015-2018: Styremedlem i LNM
2014: Ekstern sensor på Arkitekthøyskolen i Bergen, BAS
2013-2014-2015: Ekstern sensor på KIB
2009-KORO-konsulent :Horten videregående skole, Kringsjå barneskole, Fosshagen bo og behandlingssenter,
Høyskolen Sogn og Fjordane, Sørenga barnehager, Høyskolen i Ålesund
2008-Undervisning på Høyskolen i Oslo, avd. for estetiske fag
2002:Undervisning på kunstskolen i Bergen
Medlem av NBK og LNM

  • I samarbeid med Torunn Skjelland