Vigdis Fjellheim

Du kan besøke Vigdis søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Vigdis sitt atelier er Mariboesgate11, 0183 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Brugata

Arbeidet mitt består av malerier, tegninger og kunstprosjekter i offentlig rom, hovedsaklig veggmalerier.

Maleri

01 vigdisfjellheim
Oversiktsbilde over kartlegging på atelier, mixed media, 2019
02 vigdisfjellheim
Uten tittel, 4 malerier til utstillingen FEMTITO på galleri Christinegaard i februar 2020, 80x60cm akryl på mdf-plater, 2019
03 vigdisfjellheim
VEKSTHUS, Utsmykking på Ila fengsel og forvaringsanstalt, nye portbygg(KORO), 2016. Veggmalerier i 2 kulverter og sikkerhetsrom. Veggmalerier.
04 vigdisfjellheim
KRAFT, Utsmykking på nye Brynseng barneskole(Kulturetaten, Oslo) i samarbeid med Torunn Skjelland, 2017. Veggmalerier over 9 etasjer i 2 trappeløp. Veggmalerier.

Planlagte prosjekter og utstillinger

Utstilling på galleri Christinegaard i Bergen i februar 2020
Utsmykking, utendørs veggmalerier, på Lusetjern skole på Holmlia, Oslo, 2020

CV

CV
VIGDIS FJELLHEIM
Jørgen Løvlandsgate 22C,
0569 Oslo
Født: 31. 07. 1975, Genève, Sveits
Tlf: +47 979 80 565
Epost: vigdisfjellheim@yahoo.com
www.vigdisfjellheim.no

UTDANNING:
1999-2001: Kunsthøyskolen i Bergen, avd. kunstakademiet
1997-1999: Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Statens kunstakademi
1995-1997: Kunstskolen i Bergen (KIB)
1995: Ex. Phil. på universitet i Oslo

SEPARATUTSTILLINGER:
2020: Galleri Christinegaard, Bergen*
2017: Suldal Kulturhus
2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*
2015: Unheimlich, Galleri LNM, Oslo
2015: Mare Nostrum, utendørs veggmaleri, Nobel Fredssenter, Oslo*
2014: Prospekter, Kunstplass 5, Oslo
2010: Abductions og Klassifiseringer, Bærum kulturhus
2010: Fra mandagsblikk til søndagsblikk(februar- mars 2010), Sound of Mu
2007: Dette blir bare noen få ord fra Mallorca; USF Visningsrommet, Bergen*
2007: Ferdigstilling og presentasjon av utsmykking på Olavsgaard hotell og lansering av boka: Funnet, utvalgt og utplassert,
182reisende – 182 forflytninger
2006: Hula hula, utstilling i en leilighet i Gamlebyen, Oslo*
2005: 271 Blikk, No.5, *Bergen kunsthall
2004: Play, festivalkunstner for Oktoberdans, BIT, Teatergarasjen i Bergen
2004: Forflytninger, en kvasivitenskapelig reise, Henie Onstad kunstsenter

KOLLEKTIV- OG GRUPPEUTSTILLINGER I UTVALG:
2017: Vevringutstillingen 2017*
2017: Ephemerality – A Permanent Collection, KHiB, Bergen, KORO
2017: Imago Mundi, Cold Current
2013: Malerjam, LNM
2013: The Northern Lights, The greatest show on Earth,London
2012: 65 malerier, Kjøtt, Bergen
2012: Tegnebiennalen 2012, Tegnerforbundet
2011: Billedlotto, Østlandsutstillingen 2011*
Akershus kunstsenter og Hamar kunstbanken
2010/2011: Polart 2011, Tromsø kunstforening
2010: Østlandsutstillingen 2010, Østfold kunstnersenter og Peder Balke kunstsenter
2009/2010: Exit Vestfold, Haugar kunstmuseum, Tønsberg*
2009: The Living Dead (A Celebration of Collecting Art as the Esperanto of Globalisation), Podium, Oslo.
2007: Greetings from del II, Reiseblikk i Oslo kunstforening*
2007: Greetings from del I, Reiseblikk i Halden kunstforening*
2005: Norske Bilder, Oslo rådhus
2002: Site suspicious, Tou bryggerier, Stavanger
2002: Unge inviterte på galleri LNM, Oslo
2001: Photography IV på The Collection i London
2001: Gruppeutstilling på Atelier 35, Bucuresti
2001: Seremoni, gruppeutstilling på galleri Rampe 003, Berlin
2001: Utstilling på visningsrommet USF
2000: Kollektivutstilling v/ Carlos Capelan på Centro Galego de arte
Contemporànea, Santiago de Compostela
2000: Grunder av avd. for Klipp & Lim med Janne Lervik
1999: Utstilling på galleri By the way, Bergen*

INNKJØP:
2015: Extrastiftelsen
2015: Langfeldt Wessel Arkitekter AS
2014: Olavsgaard eiendom
2013: Lade Allé 80, Trondheim
2011: Tromsø Fylkeskommune
2011: Bærum kommune, Bekkestua helsestasjon

UTSMYKKINGER:
2020: Lusetjern skole, Holmlia, Oslo*
2020: BUF akuttsenter, Bergen, KORO
2019: UiA, Universitetet i Agder, Kristiansand
2019: Julsundet skole/flerbrukshus, Møre og Romsdal
2018: Sandfjæra barnehage, Malvik i Trøndelag
2017: Bryne ungdomsskule, Rogaland
2016-2017: Brynseng skole, Kulturetaten, Oslo*
2015-2016: Ila fengsel og forvaring, Bærum, KORO
2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*
2012: Invitert til lukket konkurranse, kunstprosjekt på Grefsen skole 1-7
2011- 2013: Lade Allé 80 Helse og-velferdshus, Trondheim
2009: Solbakken barne- og familehjem, Tromsø, KORO
2008: Computas, Lysaker
2006: Liberty of the Seas, Royal Caribbean cruiseskip
2002- 2007: Olavsgaard hotell, Skedsmo

STIPENDER/ RESIDENCY:
2019: Sparebankstiftelsen, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020
2019: Kulturetaten, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020
2018: 1årig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2016: 1årig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2016: GranitiMurales, residency, Graniti på Sicilia
2015: Prosjektstøtte Vederlagsfondet
2015: Prosjektstøtte Norsk Kulturråd
2014: Ingrid Lindbäck Langaards legat
2013: Diversestipend fra Statens stipender
2012: Artist-in-residence i Circolo Scandinavo, Roma
2011: Prosjektstøtte, Norsk kuulturråd
2010: Utstillingsstøtte, Vederlagsfondet
2010: Vederlagsfondet (1 år)
2009: Prosjektstøtte, Vederlagsfondet
2008: Chr. Lorch Schive og hustrus legat
2008: Norsk kulturråd, publikasjonsstøtte
2007: Vederlagsfondet
2007: Prosjektstøtte, Reiseblikk
2005: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for 271 Blikk på no 5, Bergen kunsthall
2005: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere (2 år)
2004: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for utstillingen PLAY i Bergen
2004: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere(1 år)
2004: Norsk kulturråd, Debutantstøtte for utstillingen på Henie Onstad kunstsenter
2001: BKH- stipend, akademiet i Bergen
2000: Insideout- pris for Klipp & Limprosjekt
1999: Vestfolds kulturarbeiderstipend for opphold i Paris
1999: Ødegaards legat for unge malere

ANNET:
2015-2018: Styremedlem i LNM
2014: Ekstern sensor på Arkitekthøyskolen i Bergen, BAS
2013-2014-2015: Ekstern sensor på KIB
2009-KORO-konsulent :Horten videregående skole, Kringsjå barneskole, Fosshagen bo og behandlingssenter,
Høyskolen Sogn og Fjordane, Sørenga barnehager, Høyskolen i Ålesund
2008-Undervisning på Høyskolen i Oslo, avd. for estetiske fag
2002:Undervisning på kunstskolen i Bergen
Medlem av NBK og LNM

  • I samarbeid med Torunn Skjelland