Ingebjørg Vatne

Du kan besøke Ingebjørg søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Ingebjørg sitt atelier er Drøbakgata 1

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Sagene kirke, buss 37, 20 og 54

Vårt forhold til naturen har alltid opptatt meg. Jeg har flere innganger til temaet, med naturbilder som handler om mer enn naturens egenverdi. Stadig mer handler det om erkjennelsen av naturens sårbarhet og skjebne med trusler fra mange hold. Om våre ukloke angrep på jordas vilkår for å være levelig for oss, med alvorlige konsekvenser som global oppvarming og hyppigere naturkatastrofer. Problemstillingene har jeg undersøkt i flere serier. Arbeider som omhandler avskoging, smelting av breer/havstigning, spredning av uønskede arter og tørke, representerer de mest sentrale konsekvensene.

Maleri, grafikk, installasjon

Ingebjørg vatne amazonas installasjon, utvidet akryl på upreparert lerret 2019
Ingebjørg Vatne, Amazonas Installasjon I, Extended version, 2019
Ingebjørg vatne amazonas installasjon ii  akryl på upreparert lerret 2018
Ingebjørg Vatne, Amazonas Installasjon II, 2018
Ingebjørg vatne amazonas installasjon iii  akryl på upreparert lerret 2018
Ingebjørg Vatne, Amazonas Installasjon III, 2018
Ingebjørg vatne amazonas viii og ix akryl på upreparert lerret 2019
Ingebjørg Vatne, Amazonas VIII og IX, 2019

Planlagte prosjekter og utstillinger

Aktuelt hovedprosjekt er klima/miljø, og problemstillingene har jeg undersøkt i flere serier. De siste arbeidene omhandler avskogingen, med spesielt fokus på regnskogen. Serien «Amazonas» består av 9 tekstil-paneler i upreparert bomullslerret, format 149 × 49 cm. Det er 4 motiver om den frodige regnskogen, og 5 motiver som omhandler hogstflater for plantasjer, forurensning (som Hydro Alunortes rødslam) og havstigning. Arbeidene er malt med vanntynnet akryl i mange lag, og monteres som en romlig installasjon. Prosjektet er i kontinuerlig utvikling, og blir vist i ulike kombinasjoner. I august 2020 i et tverrkunstnerisk prosjekt kalt “Decolonizing Nature”, i regi av CAN.

CV

CV – Ingebjørg Vatne – www.VatneArt.no *Mobil: 992 71 716 *E-post: vatnakke@online.no
Oppvokst på Voss, bor i Vallegata i Oslo. Atelier ved Sagene kunstsmie og på Nakkerud, Ringerike.
Medlemskap: CAN (Concerned Artists Norway)

Separatutstillinger:
2017 Valdres kunstforening, Galleri Perrongen, Fagernes
2016 Rælingen kunstforening, Kirkestua, Rælingen
2016 Modum kunstforening, Galleri Gamle Rådhus, Vikersund
2012 Rygge kunstforening, Galleri Hadeland, Moss
2010 Galleri Albin Art, Oslo // Wilh. Wilhelmsen ASA, Oslo
2008 – 2009 Galleri View, Oslo// Café Stredet, Oslo// Café Petit Paris, Moss

Kollektiv/gruppeutstillinger i utvalg:
2020 «Decolonizing Nature», tverrkunstnerisk verk med form som festival over et døgn, Nesodden 8.-9. august. Prosjekt under CAN, støttet av Kulturrådet og Fritt Ord
2020 OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmies galleri, juryert
2018 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere
2018 – 2019 Galleri Sagene kunstsmie, juleutstilling
2018 – 2019 Buskerud kunstsenter, stipendutstilling
2018 Kunstnernes åpne Klimamikk «KÅK», Klimafestivalen 2018. Concerned Artists Norway (CAN) i samarbeid med Deichmanske hovedbibliotek, Oslo, juryert
2017 Kunst rett vest, fellesutstilling i Fossekleiva kultursenter og åpent atelier 2 helger, juryert
2017 HardingarT, Utne i Hardanger, sommerutstilling. Innehaver kurator Kjell Erik Ruud
2016 – 2017 Galleri Seilduken, KHIO, Open Call studenter og ansatte, " Vol. 02" og «Vol. 03»
2015 – 2019 OsloOpen, åpent atelier og fellesutstilling i Sagene kunstsmie, 5 ganger juryert
2015 Nes kunstforening, «Først til mølla», Auli mølle på Årnes, inviterte kunstnere
2014 Buskerud Bildende Kunstnere, Novemberutstillingen Drammen Museum, juryert
Se anmeldelse i Drammens Tidende.
2014 October Open, Hydrogenfabrikken kunsthall, Fredrikstad
2014 Limfjordscenteret kunst og kunsthåndværk, Doverodde, Danmark
2013 – 2016 Hamar kunstforening, 4 medlems-utstillinger
2013 Moss kunstforening, juleutstilling, inviterte kunstnere // Voss kunstlag, sommerutstilling
2013 Hamar kunstforening, høstutstillingen «Home is where the Art is”, inviterte kunstnere
2011 – 2012 Galleriverkstedet H12, Oslo, tre utstillinger i atelierfellesskapets galleri
2011 Voss kunstlag, inviterte kunstnere, kurator Kjell Erik Ruud // Voss kunstlag, sommerutstilling //
Midtnordisk kunstfestival utstilling, Innherred
2011 – 2014 OsloOpen, 3 ggr (Galleriverkstedet H12// visningsrom BOA // Eget atelier)
2009 – 2010 Galleri View, Oslo // Kreativ runddans, kunstnere på Adamstuen (Galleri Gjøken /Café Sosta)
2007 400meterkunst, Voss // St. Hanshaugen senter galleri, Oslo
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, Oslo, åpne salgsutstillinger hvert semester

Andre visninger:
2019 Visning av installasjonen Amazonas under Regnskogfondets 30-års jubileum, Sentrum Scene, Oslo
2018 – 2019 Åpent atelier med egne arbeider i låven på Nakkerud gård, Ringerike
2016 AKFO (Akershus kunstforeningers fylkesorganisasjon), 2 helsides malerier i Årsmelding 2016
2016 «Tri-X», 3 bilder x 3 multimediashow ved billedkunstner/musiker A. Midthjell, Litteraturhuset og Grotten i Fredrikstad

Innkjøp/utsmykning mm:
2019 Innkjøp/utsmykning i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018 Innkjøp/utsmykning i NORBOHUS MODUM AS, hovedkontor
2016 Innkjøpt av Kunstforeningen ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
2016 Innkjøpt av Modum kunstforening

Utdanning/veiledning:
2015 – 2017 KHIO, forelesninger for MA- og BA-studenter og Etterutdanningen: Kunsthistorie 3 semester, ved Stian Grøgaard. Teori, 2 semester, ved Åsmund Thorkildsen
2012 Elev av billedkunstner Markus Brendmoe 1 semester, senere workshops/veiledning
2011 – 2012 Veiledning av billedkunstner Heidi Øiseth
2008 – 2011 Veiledning av billedkunstner Anne Biringvad
2004 – 2008 Nydalen kunstskole, deltid over 4,5 år: 1 år Personlig kunstutvikling, 2 år Kunstfagskole, 1,5 år Tegning og maling semesterkurs. Veiledere: Anne Biringvad, Janine Magelssen, Heidi Øiseth, Kari Mette Wik m. fl.
Tidligere Sosionom fra Norges sosialhøgskole. Tillegg: Drama og litteratur v Hamar lærerhøgskole. Personalfag, ledelses- og organisasjonsutvikling og økonomifag v BI

Arbeidserfaring:
2008 – forts. Egen billedkunst
2008 – 2013 Punkt Ø (Galleri F15, Alby og Momentum kunsthall, Moss), kunstformidler med omvisninger, verksteder for barn, utvikling av nye tilbud, ferieklubb for barn over to uker. Seks utstillinger i året, Momentum-biennalen to ganger. Målgrupper: Barnehager, alle skoletrinn for Den kulturelle skolesekken, høyskoler mm. Bredt spekter og stort antall grupper for bestilte omvisninger.
2011 – 2012 Etablering av galleri med tre kolleger i atelierfellesskapet Galleriverkstedet/H12
2007 – 2008 Nydalen kunstskole deltid, organisering av fagbibliotek, pedagogisk evaluering, profilering
Tidligere Personalsjef i Norges Røde Kors. Flere leder- og konsulent-stillinger innen opplæring, ledelses- og organisasjonsutvikling, forsikring og sosialt arbeid

Verv:
2019 – forts. CAN (Concerned Artists Norway) møtende varamedlem til styret
2018 – 2019 Sagene kunstsmie, etablering og medlem i Galleriutvalget. Etableringsstøtte fra Kulturrådet
2015 – 2017 Sagene kunstsmie, styremedlem i fellesskap for 70 profesjonelle billedkunstnere og musikere
2013 – forts. Rygge kunstforening, styremedlem, medlem i utstillingskomiteen, montering av utstillinger

Kurs mm:
2004 – forts. En rekke kunstfaglige kurs innen akryl- og akvarellmaling, flere grafiske teknikker, tegning, tekstilfarging, håndlaget papir, kunst og uttrykkspedagogikk, alle med undervisning av profesjonelle kunstnere.

Kommisjon mm:
2018 – forts. Atelieropen.no, nettsted for kjøp av kunst fra profesjonelle kunstnere
2011 – forts. FineArt nettgalleri, malerier og grafikk
2010 – 2017 Galleri F 15 galleributikken, Jeløy, grafikk
2013 – 2017 Artifix Arts & Design, Oslo, grafikk
2012 – 2014 Voss kunstlag, Galleri Banksmidja, maleri
2007 – 2008 Kjedlaren kunstutsalg, Voss, maleri