Nicolay Aamodt

Du kan besøke Nicolay lørdag 18. april 12:00—18:00
Adressen til Nicolay sitt atelier er Schweigaardsgate 34 A, 0191 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Bussterminalen

Mitt kunstnerskap utforsker det maler-tekniske og håndverksmessige som alltid har vært en underliggende drivkraft i mitt virke. Tidligere har det vært primært maleri men de siste fem årene har jeg jobbet med å utforske materialer og nye teknikker; arbeid på papir, lerret, papp, collage- og assemblage-teknikker og konstruksjoner med metall og treverk. Prosessmessig så kan overflødige elementer i ett verk fjernes og bli en del av strukturen i et annet. Arbeidene mine er i grenseland mellom skulptur og maleri og det figurative og non figurative. Taktiliteten i arbeidene samt komposisjon er viktige faktorer for sluttresultatet.

Maling, Tegning