Janine Magelssen

Du kan besøke Janine søndag 19. april 12:00—18:00
Adressen til Janine sitt atelier er Hovedøya, 0150 Oslo

Se i kart
Du kan reise kollektivt! Nærmeste holdeplass for T-bane/trikk/buss er: Aker brygge, Rådhusbrygge 4 - Båt B1

Jeg arbeider i et nonfigurativt formspråk, hvor jeg gjennom reduserte virkemidler søker å finne fram til verk som uttrykker abstrakt sansning. Virkemidlene er rom, volum, lys og materialenes egenskaper. Spesielt er jeg opptatt av forholdet mellom optisk og taktilt volum. Sentrale begreper for meg er persepsjon, det utstrakte øyeblikk, form, lys, tomrom og stillhet.

Arbeidene kommer til uttrykk som stedsspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt og som løse objekter på vegg og fritthengende konstruksjoner i rom. 

Veggobjekt, relieff, tegning, installasjon.

Studiowork
zone # II. Putty on wall. steel wire construction from roof. work in progress in atelier.
Osloopen
Janine Magelssen. color-construction # II. paint on wall, steel wire from roof, dim variable. work in progress in atelier,2019
Oslo open 2
Janine Magelssen. wallconstruction # X. detail. steel wire and pigment on wall. 70 x 410 cm. 2018. From the exhibition "silent sounding" at Gallery Boa, Oslo, 2018
Soknad farve
Janine Magelssen. Color-relief #VI-II. Cardboard, putty and pigment on wood. 70x90 cm. 2018

Planlagte prosjekter og utstillinger

2020 Separatutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo
2021 Separatutstilling i Tegnerforbundet, Oslo

CV

JANINE MAGELSSEN
Født i 1964 i Oslo. Medlem av NBK, TF, The Drawing Center, New York, Viewing Program
www.janinemagelssen.com

Separatutstillinger
2018 Utstillingen Silent Sounding, Galleri BOA, Oslo med Siri Austeen
2015 Utstilling med kunstner Nils Olav Bøe, Galleri Semmingsen, Oslo
2015 Performance Hovedøya, med danse-kunstner Runa Rebne, Hovedøya, Oslo
2012 Flexible Motion # VII med danser Øyvind Jørgensen, Galleri Trafo, Asker
2008 Område / zone, Galleri Semmingsen, Oslo
2008 Prosjektet soner for Stillscape i Esvika (et Landart prosjekt)
2008 Galleri Kunst1, Sandvika
2007 White Noise, Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
2006 White Noise, Art Leauge, Houston, USA
2006 Gjenkjennelse, Galleri Gathe, Bergen
2006 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Veggobjekter, Galleri MGM, Oslo
1996 Tegn ing, Galleri Nebb-X, Oslo

Gruppeutstillinger
2018 Guilt by Association, gruppeutstilling i Bærum Kunsthall.
2017 Konstruktiv Tendens, gruppeutstilling i Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Sverige
2016 Nonfigurativ virkelighet – forskjellige strategier., Kunstbanken Hedmark Kunstnersenter
2015 Nærvær-Stillhet-Tid-Refleksjon, Trafo Kunsthall, Asker
2015 Bærum Kommunes Kunstsamling, Bærum Kunsthall
2014 Forårsutstillingen, Charlottenborg Kunsthall, København
2014 Galleri Semmingsen, Oslo
2012 Non-Figuration, Edsvik Konsthall, Stockholm
2012 Silence, Masters and Pelavin Gallery, New York
2011 Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo
2010 Tegnebiennalen 2010, Lines on the Move
2010 Konstruktive Tendenser, Galleri LNM, Oslo
2009 Galleri Semmingsen, Oslo
2009 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2009 Apparently Invisible: Spring Selections Show 2009, The Drawing Center, New York
2008 BKIB uts. Landskap i Bærum Kunstforening
2008 Geometrisk Abstraktion XXVII, Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm
2008 Galleri F15, Jeløy, Flater
2006 Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Tegnerforbundet, Oslo
2005 Galleri Semmingsen, Oslo
2002 Galleri MGM. Oslo
2001 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
2000 Tendenser, Galleri JMS, Oslo
1999 Høstutstillingen
1999 Tegneforbundets vårutstilling, Tegneforbundet, Oslo
1996 Høstutstillingen
1993 Østlandsutstillingen

Planlagte utstillinger
2020 Separatutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo
2021 Separatutstilling i Tegnerforbundet, Oslo

Utdanning/medlemskap/kurator/verv
2014- 17 Styreleder i Tegnerforbundet.
2003- Lærer i tegning ved Strykejernet Kunstskole, Oslo 2011 Kurator for utstillingen Extended Drawing, Tegnerforbundet, Oslo 2008-12 Utviklet og gjennomførte verkstedet Sansedetektivene for den Kulturelle skolesekken, Akershus og Oslo 1994-98 Galleri Wang, assistent 1994-95 Filharmonien, tegner 1993- 94 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur 1992-93 Parson school of design, Paris, kurs i frihåndstegning og skulptur 1990-92 SKHS, hospitant frihåndstegning og skulptur 1989-90 Asker kunstskole 1986-88 University of Colorado, Boulder, Fine art 1984-86 Edb – høyskolen, Oslo
Samlinger
Bærum Kommunes Kunstsamling, 2009
Norsk Kulturråd, 1996, 2006
Terra Finans, Oslo, 2002
Dronning Sonjas Kunstsamling

Stipend
Vederlagsfondet 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, Bærum Kommunes Kunstpris for 2008, 3-årig BKH 2010-2012, Vederlagsfondet ettårig stipend 2014, Vederlagsfondet ettårig stipend 2015. Statens ettårig arbeidsstipend 2016. Statens 3-årige arbeidsstipend 2017-19.

Biografi
Steder, tekst av Per Gunnar Tverrbakk
Extended Drawing, katalog tekst av Anne Karin Jortveit, 2011
Lines on the Move Tegnebiennalen 2010
Apparently Invisible i Drawing Paper 84, Drawing Center, New York, USA
Ingun Bøhn om Apparently Invisible i Tegnerforbundets Numer 80, 2009
Henning L. Mortensen katalog tekst til utstillingen område / zone 2008
Janicke Iversen i katalogen white noise, Når tomhet rommer mening, 2006
John Devine i ArtUS Magazine May 2007